Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Dr.Öğr.Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2015 - 2018
Arş.Gör., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Akdeniz Üniversitesi, 2006 - 2015
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Bölüm Başkan Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Zootekni, 07.05.2017 - Devam Ediyor
VERDİĞİ DERSLER
ÇİFTLİK HAYVANLARINDA MOLEKÜLER GENETİK UYGULAMALAR, Yüksek Lisans, 2018-2019
TEMEL GENETİK, Yüksek Lisans, 2018-2019
MOLEKÜLER MARKER VERİLERİ İLE GENETİK ÇEŞİTLİLİK ANALİZLERİ, Doktora, 2018-2019
HAYVANCILIKTA POPULASYON GENETİĞİ, Yüksek Lisans, 2018-2019
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, H.Fidan, "BEŞ FARKLI BEYAZ YUMURTACI SAF TAVUK HATTINDA GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİN, POPULASYON YAPISININ VE KORUMA ÖNCELİKLERİNİN MİKROSATELLİT MARKERLER İLE DEĞERLENDİRİLMESİ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2018.
Yüksek Lisans, F.Karayel, "Türkiye’de Yetiştirilen Bazı Sığır Irklarında Mastitis, Şap ve Tüberküloz Hastalıklarına Dirençle İlişkili Genlerdeki Polimorfizmlerin Belirlenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2018.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi