Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Candemir T., Candemir T. , Öz B.B., "SANAT VE REKLAMLARDA KADIN İMAJI/WOMEN IMAGE IN ARTS AND ADVERTISING", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi/The Journal of International Social Research, vol.10, pp.493-508, 2017 (Link) (Özet) (Abstract)
Candemir T., Topcuoğlu Ü.I., "BİR PROJE, BİR SERGİ; “HİTİT RİTÜELLERİ* ONE PROJECT, ONE EXIBITION; “HITTITE RITUALS", Uluslararası Sosyal Araştırmalar , vol.9, pp.632-646, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Candemir T., Topcuoğlu Ü.I., ""Yeni Gerçekçi Bakışla Çağdaş Sanat-Tasarımda Disiplinlerarası Bir Yaklaşım: Hititler ve Ritüellleri" Projesi", Türk Eskiçağlar Bilimleri Enstitüsü Haberler/Turkish Ancient Sciences Institute , vol.-/, no.-/, pp.27-30, 2016 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Candemir T., ""Metalaştırılan Kadın" Sözlü Bildiri", Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 8 Mart Kadınlar Günü Etkinlikleri , ANTALYA, TÜRKIYE, 8-9 Mart 2017, cilt.1, no.1, ss.1-1
Candemir T., Candemir T. , "Sanal Uzamda Kimlik Oluşumu: “The Witcher 3” Oyununun İlişkisel Çözümlemesi - Bildiri Özeti", İLİŞKİSEL SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ , İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-14 Nisan 2017, cilt.1, ss.25-25 (Link) (Özet)
Topcuoğlu Ü.I., Candemir T., "Biricik Sanat Nesnesi İkilemi Mona Lisa", Unique Art Object Dilemma: Mona Lisa”, Social Sciences and Humanities in Focus , Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimlere Küresel Yaklaşımlar – Kuram ve Uygulamalar Sempozyumu, Varşova, POLONYA, 16-18 Eylül 2015, pp.114-114
Topcuoğlu Ü.I., Candemir T., "“Biricik Sanat Nesnesi İkilemi: Mona Lisa”, “Unique Art Object Dilemma: Mona Lisa”", ”, Social Sciences and Humanities in Focus , Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimlere Küresel Yaklaşımlar – Kuram ve Uygulamalar Sempozyumu, Varşova, POLONYA, 16-18 Eylül 2015, pp.114-114 (Link) (Özet) (Abstract)
Candemir T. , Özmen A.S. , Candemir T., "Benetton ve Calvin Klein Reklamlarında Kadın İmgesi", Çukurova Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi- I. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 9-11 Nisan 2015, pp.121-122 (Link) (Özet) (Abstract)
Sözen M.F., Candemir T., "Ontolojinin Değişimi Sanatın Dönüşümü ve Görsel Sanatlarda Yol Haritasının Yitimi", Mantık, Matematik ve Felsefe Sempozyumu 10. Yıl Derleme Kitabı 10 Yıldır Tartışıyoruz, Bilim ve Sanat, İstanbul, TÜRKIYE, , ss.289-309
Candemir T., "“İllüzyon – Gerçeğin Sorunsalı”", Yeni Dünya Düzeninde Sanat 10. Ulusal Sanat Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 7-8 Haziran 2012, ss.299-309 (Link) (Özet) (Abstract)
Sözen M.F., Candemir T., "“Ontolojinin Değişimi, Sanatın Dönüşümü ve Görsel Sanatlarda Yol Haritasının Yitimi”", Mantık, Matematik ve Felsefe Sempozyumu 10. Yıl Derleme Kitabı 10 Yıldır Tartışıyoruz, Bilim ve Sanat, , İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-8 Haziran 2012, ss.289-309 (Link) (Özet)
Candemir T., "“Yanılsama / Gerçek Mekan” ,“(Illusion / Peal Space)”", VI Uluslar arası Kültür Araştırmaları Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-11 Eylül 2011, pp.--- (Link) (Özet) (Abstract)
Candemir T., "Gazete Sayfa Tasarımı Sayfa Düzeni Mizanpaj ve Antalya Yerel Gazete Ana Sayfa Çözümlemeleri", Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Antalya İl Müdürlüğü ile Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi işbirliğiyle "Yerel Medya Eğitim Semineri", Antalya, TÜRKIYE,
Candemir T., "“Cumhuriyet Sonrası Gelişen Çağdaş Türkiye’nin Görsel Kimlik Göstergeleri; Türk Grafik Tasarımından Örnekler” “(Visual Identity Indications of Turkey Which Has Developed After Republic; Examples From Turkish Graphic Design), ", V. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ İLE SANATLAR KONGRESİ, MADRİD, ISPANYA, 9-13 Mayıs 2011, pp.503-513 (Link) (Özet) (Abstract)
Candemir T., "“Kent İletişimde Sanatsal Bir Aykırılık: Grafiti”", I. Sanat ve Tasarım Sempozyumu, , İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-24 Aralık 2008, ss.387-396 (Link)
Sülün E.N., Candemir T., "Kültürel Değişimler ve Medyada Sanatın Yansıması Milliyet Sanat Dergisi Örneği", Medyada Sanat ve Estetik Sempozyumu, İstanbul, TÜRKIYE,
Candemir T., Candemir T., Sülün E.N., Alkandemir D., "“Türk-İran Sinema Afişlerinde Kültürel Yaklaşımlar” ", 38. ICANAS Uluslar arası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, , ANKARA, TÜRKIYE, 10-15 Eylül 2007, vol.1, pp.159-179 (Özet) (Abstract)
Sözen M.F., Candemir T., "Ontolojinin Değişimi Sanatın Dönüşümü ve Görsel Sanatlarda Yol Haritasının Yitimi", Mantık, Matematik ve Felsefe Sempozyumu 10. yıl Derleme, TÜRKIYE, , ss.289-309
Sülün E.N., Candemir T., "“Kültürel Değişimler ve Medyada Sanatın Yansıması; Milliyet Sanat Dergisi Örneği”", Medyada Sanat ve Estetik Sempozyumu, , İSTANBUL, TÜRKIYE, 15-16 Kasım 2007, ss.52-52 (Link)
Candemir T., "Gelişen Teknolojinin Günümüz Sanatını Belirlemesi ve Yeni Resim Teknikleri", Antalya Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği,, Antalya, TÜRKIYE,
Candemir T., "“Geçmişten Günümüze Türkiye’deki Reklam Mecralarındaki Slogan Örnekleri ve Analizleri”", UNESCO Mevlâna Yılında Uluslararası VII. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu , KONYA, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2007, vol.2, pp.391-401 (Link)
Sülün E.N., Candemir T., "“ Kültürel Değişimler ve Medyada Sanatın Yansıması: Milliyet Sanat Dergisi Örneği” ", Doğuş Üniversitesi, Medyada Sanat ve Estetik Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 15-16 Kasım 2007, ss.1-1
Sülün E.N., Candemir T., "“İstanbul Bienali’nde Kimlik ve Aidiyat Sorunu”", 8. Ulusal Sanat Sempozyumu, , İSTANBUL, TÜRKIYE, 18-20 Ekim 2006, ss.185-200
Sülün E.N., Candemir T., "İstanbul Bienali nde Kimlik ve Aidiyat Sorunu", Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 8. Ulusal Sanat Sempozyumu, Ankara, TÜRKIYE, , ss.185-200
Candemir T., "“Çağdaş Teknolojinin Sanat Dallarına Etkileri Ve Yardımcı Yazılımlarla Bilgisayarda Resim Yapmak” ", 6 th International Educational Technology Conference, , FAMAGUSTA, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 19-21 Nisan 2006, vol.1, pp.357-365
Candemir T., "“Türk Sinema Afişlerinde Geleneksel Kültürel Göstergeleri” ", International Symposium of Traditional Arts, Dokuz Eylül University Faculty of Fine Arts Traditional Arts Department,, İZMİR, TÜRKIYE, 16-18 Kasım 2006, vol.2, pp.581-590 (Abstract)
Candemir T., "Türk Sinema Afişlerinde Geleneksel Kültürel Göstergeleri", International Symposium of Traditional Arts, Dokuz Eylül University Faculty of Fine Arts Traditional Arts Department, İzmir, TÜRKIYE, , vol.2, pp.582-590
Candemir T., "Kadın İmgesinin Grafik Tasarımdaki Yeri konferans", Müzeler Haftası Antalya Müzesi,, Antalya, TÜRKIYE,
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Sepetçi T., Candemir T., Candemir T., "Anxiety of the Avatar: Relation of Character Design to Reception in Transmediatic Games", in: Handbook of Research on Transmedia Storytelling and Narrative Strategies, Yılmaz R., Erdem M. N., Resuloğlu F., Eds., IGI Global, .., pp.109-147, 2018 (Link) (Özet) (Abstract)
Topcuoğlu Ü.I., Candemir T., "Sanat / Alt Başlık: Biricik Sanat Nesnesi İkilemi: Mona Lisa/Unique Art Object Dilemma: Mona Lisa", in: Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimlere Küresel Yaklaşımlar Kuram ve Uygulamalar Global Perspectives on Social Siences and Humanities , Cem Can, Abdurrahman Kilimci , Eds., Detay Yayıncılık, Ankara, pp.882-896, 2016 (Özet) (Abstract)
DİĞER YAYINLAR
Candemir T., "“Gazete Sayfa Tasarımı/Sayfa Düzeni/Mizanpaj ve Antalya Yerel Gazete Ana Sayfa Çözümlemeleri” Başbakanlık ?Basın Yayın Enformasyon Antalya İl Müdürlüğü ile Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi “Yerel Medya Eğitim Semineri”, Antalya, Türkiye, 24 Kasım 2011", Sunum, ss.1, 2011 (Link)
SANATSAL ETKİNLİKLER
Candemir T, "Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi "Kahvenizi Nasıl Alırsınız" temalı Uluslararası Davetli Sergi", Karma Sergi, İştirakçi, Nisan-2019.
Candemir T, "Tıp ve Sanat Resim Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Mart-2019.
Candemir T, "Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 20.yıl etkinlikleri "Park Sanat&Tasarım" adlı Grafik Workshop", Çalıştay, Düzenleyici veya Organizatör, Mart-2019.
Candemir T, "USBİK 2018 I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi ", Karma Sergi, İştirakçi, Ocak-2018.
Candemir T, "Ivane Javakhishvili Tiflis Devlet Universitesinin 100. Kurulus Yıldönümü, V. Uluslararası Kültür ve Sanatlarını Tanıtma Çalıştayı ve Sempozyum Etkinliklerinde Uluslararası ", Kişisel Sergi, İştirakçi, Mart-2018.
Candemir T, "ART FOREVER GRUP SERGİSİ", Grup Sergisi, İştirakçi, Şubat-2018.
Candemir T, "Öznur Aydın Kişisel Sergi Afiş Tasarımı Ivane Javakhishvili Tiflis Devlet Üniversitesinin 100. Kurulus¸ yıldönümü, V. Uluslararası Kültür ve Sanatlarını Tanıtma Çalıştayı ve Sempozyum kapsamında ", Diğer, Diğer, Mart-2018.
Candemir T, "”Bir Kart da Sen Tasarla” Grafik Tasarım Workshop", Çalıştay, Düzenleyici veya Organizatör, Mayıs-2017.
Candemir T, "7. Uluslararası Egeart Sanat Günleri "Geleneksel İzler" Karma Sergi", Karma Sergi, İştirakçi, Kasım-2017.
Candemir T, "XX. Uluslararası Likya/Kaş Kültür ve Sanat Festivali", Karma Sergi, İştirakçi, Haziran-2017.
Candemir T, "II Uluslararası Akdeniz'de Güzel Sanatlar Sempozyumu ve Kültür Sanat Çalıştayı Karma Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Nisan-2017.
Candemir T, "Tarihi Antalya Evleri Grafik Tasarım Çalıştayı - Video Atölyesi Yürütücüsü", Çalıştay, Düzenleme Kurulu Üyesi, Nisan-2016.
Candemir T, "Tarihi Antalya Evleri Grafik Tasarım Çalıştayı Afiş Sergisi", Çalıştay, Diğer, Nisan-2016.
Candemir T, "'Hitit Ritüelleri' Karma Sergi için Afiş ve Davetiye Tasarımı", Diğer, Düzenleyici veya Organizatör, Mayıs-2016.
Candemir T, ""Hitit Ritüelleri"", Karma Sergi, İştirakçi, Mayıs-2016.
Candemir T, "'Hitit Ritüelleri' ", Karma Sergi, Düzenleyici veya Organizatör, Mayıs-2016.
Candemir T, "Uluslararası Kültür sanat, Folklor Kongresi Sanat Etkinlikleri Rostov-na-Don / Rusya", Karma Sergi, İştirakçi, Nisan-2015.
Candemir T, "Workshop "Lösemili Çocukların Renkleri" Afiş Tasarımı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Onkolojisi ve Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Etkinliği", Çalıştay, Düzenleyici veya Organizatör, Mayıs-2015.
Candemir T, ""Aralık-da" Eş Zamanlı Kişisel Sergi (Enstalasyon) Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Galeri Işık İstanbul Alt Salonu", Kişisel Sergi, Düzenleyici veya Organizatör, Aralık-2015.
Candemir T, "49. Karma Sergi Eskişehir ", Karma Sergi, İştirakçi, Kasım-2015.
Candemir T, "Uterus transplantation from a deceased donor, Omer Ozkan, M.D.a, Munire Erman Akar, M.D.b, Okan Erdogan, M.D.c, Ozlenen Ozkan, M.D.b, Necmiye Hadimioglu, M.D.d, Creative Director", Diğer, Diğer, Mart-2013.
Candemir T, "Akdeniz Üniversitesi Katalog Tasarımı, Creative Director ve Sanat Yönetmeni", Diğer, Düzenleyici veya Organizatör, Ocak-2013.
Candemir T, "ENFEST 2013” Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı işbirliği ile gerçekleştirilen Engelliler Festivali Logo, Afiş ve Billboard Tasarımı, Sanat Yönetmeni", Diğer, Diğer, Mart-2013.
Candemir T, "Prof.Dr. Ömer ÖZKAN, Uterine Transplant - Rahim Nakli, Ms. Derya Sert, Creative Director", Diğer, Düzenleyici veya Organizatör, Ekim-2012.
Candemir T, "Prof.Dr. Ömer ÖZKAN - Face Transplant, Yüz Nakli, Mr. Turan Çolak, Creative Director", Diğer, Düzenleyici veya Organizatör, Ekim-2012.
Candemir T, "Prof. Dr. Ömer Özkan Face Transplant, Yüz Nakli, Mr. Uğur Acar, Creative Director", Diğer, Düzenleyici veya Organizatör, Aralık-2012.
Candemir T, "“Hiç-lik” Digital Baskı Sergisi", Kişisel Sergi, Düzenleyici veya Organizatör, Ocak-2012.
Candemir T, ""Mekan ve Kültür"", Karma Sergi, İştirakçi, Eylül-2011.
Candemir T, "Yanılgı / Yanılsama / Gerçek", Kişisel Sergi, Düzenleyici veya Organizatör, Ocak-2011.
Candemir T, "Cumhuriyet Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Ekim-2011.
Candemir T, "“Yanılgı / Yanılsama / Gerçek I", Kişisel Sergi, Düzenleyici veya Organizatör, Haziran-2010.
Candemir T, "“Kadınlar Günü” ", Karma Sergi, İştirakçi, Mart-2010.
Candemir T, ""Cumhuriyet Sergisi" ", Karma Sergi, İştirakçi, Kasım-2010.
Candemir T, "DİJİTAL SANAT", Karma Sergi, İştirakçi, Ağustos-2010.
Candemir T, "FOTOGRAF", Karma Sergi, İştirakçi, Ekim-2010.
Candemir T, "Fotografik", Festival, İştirakçi, Ağustos-2010.
Candemir T, "“Fontopoly Performans Sanatı (Yazı Karakteri Oyunu)” ", Gösteri, Düzenleyici veya Organizatör, Mayıs-2010.
Candemir T, "“Kaleiçi – Antalya” Tanıtım Afişleri ", Çalıştay, Düzenleyici veya Organizatör, Nisan-2009.
Candemir T, "İmece2009", Karma Sergi, İştirakçi, Ekim-2009.
Candemir T, "“50. yılda Büyük Buluşma” ", Karma Sergi, İştirakçi, Mart-2009.
Candemir T, "“Cumhuriyeti Kutluyoruz” ", Karma Sergi, İştirakçi, Ekim-2008.
Candemir T, "Akdeniz Üniversitesi Açık Hava Heykel Parkı ve Güzel Sanatlar Müzesi, 1. Uluslararası Heykel Sempozyumu Afiş, Davetiye Tasarımı, Sanat Yönetmeni", Diğer, Diğer, Eylül-2008.
Candemir T, "Cumhuriyeti Kutluyoruz, Akdeniz Üniversitesi GSF Öğretim Elemanları Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Ekim-2007.
Candemir T, "DİJİTAL SANAT", Karma Sergi, İştirakçi, Aralık-2006.
Candemir T, "67. Devlet Resim ve Heykel Yarışması Sergisi, ", Karma Sergi, İştirakçi, Ekim-2006.
Candemir T, "Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Ana Sanat dalı Yüksek Lisans Öğrencilerinin Resim Sergisi için Afiş ve Davetiye tasarımı, Sanat Yönetmeni", Diğer, Diğer, Mayıs-2006.
Candemir T, "Konferans Afiş Tasarımı, Sanat Yönetmeni", Diğer, Diğer, Nisan-2005.
Candemir T, "Eflatun Art-Camp için Broşür ve kartvizit tasarımı, Sanat Yönetmeni", Diğer, Diğer, Ocak-2005.
Candemir T, "“Işık Ülkesi” ", Kişisel Sergi, Düzenleyici veya Organizatör, Nisan-2005.
Candemir T, "“Eko” ", Kişisel Sergi, Düzenleyici veya Organizatör, Ocak-2005.
Candemir T, "KÖPRÜ", Kişisel Sergi, Düzenleyici veya Organizatör, Eylül-2005.
Candemir T, "65. Devlet Resim ve Heykel Yarışması Sergisi, ", Karma Sergi, İştirakçi, Ekim-2004.
Candemir T, "Arhavi Festivali Dijital Baskı Resim Sergisi", Kişisel Sergi, Düzenleyici veya Organizatör, Ağustos-2004.
Candemir T, "“Antikite’nin Işığı & Mythos" ", Kişisel Sergi, Düzenleyici veya Organizatör, Aralık-2004.
Candemir T, "“Antikite’nin Işığı’da” ", Kişisel Sergi, Düzenleyici veya Organizatör, Temmuz-2004.
Candemir T, "G.S.F. Öğretim Elemanları Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Aralık-2003.
Candemir T, "Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elamanları Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Ekim-2003.
Candemir T, "A.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Baskı Resim Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Aralık-2003.
Candemir T, "39. Altın Portakal Film Festivali ", Karma Sergi, İştirakçi, Ekim-2002.
Candemir T, "Akış", Festival, İştirakçi, Ekim-2002.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi