Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Kaunos Tiyatrosu Proskenionu Kazı, Rölöve ve Kısmı Restorasyon Projesi ", TÜBITAK Projesi, 106K204 , Yönetici, 2008
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi