Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Özer D., Nalbant S., Ağlamiş C.E., Baran F., Kaya Samut P., Aktop A., Hutzler Y., "Physical Education Teachers' Attitudes Towards Children With Intellectual Disability: The Impact Of Time In Service, Gender, And Previous Acquaintance", JOURNAL OF INTELLECTUAL DISABILITY RESEARCH, vol.57, pp.1001-1013, 2013
Baran F., Aktop A., Özer D., Nalbant S., Ağlamiş C.E., Barak S., Hutzler Y., "The Effects Of A Special Olympics Unified Sports Soccer Training Program On Anthropometry, Physical Fitness And Skilled Performance In Special Olympics Soccer Athletes And Non-Disabled Partners", RESEARCH IN DEVELOPMENTAL DISABILITIES, vol.34, pp.695-709, 2013
Özer D., Baran F. , Aktop A., Nalbant S., Ağlamiş C.E., Hutzler Y., "Effects Of A Special Olympics Unified Sports Soccer Program On Psycho-Social Attributes Of Youth With And Without Intellectual Disability", RESEARCH IN DEVELOPMENTAL DISABILITIES, vol.33, pp.229-239, 2012
Aktop A., "Socioeconomic Status, Physical Fitness, Self-Concept, Attitude Toward Physical Education, And Academic Achievement Of Children", PERCEPTUAL AND MOTOR SKILLS, vol.110, pp.531-546, 2010
Özer D., Nalbant S., Aktop A., Duman Ö., Keleş İ., Toraman F., "Swimming Training Program For Children With Cerebral Palsy: Body Perceptions, Problem Behaviour, And Competence", PERCEPTUAL AND MOTOR SKILLS, vol.105, pp.777-787, 2007
Civar Yavuz S., Aktop A., Tercan E., Özdöl Y., Özer K., "Validity Of Leg-To-Leg Bioelectrical Impedance Measurement In Highly Active Women", JOURNAL OF STRENGTH AND CONDITIONING RESEARCH, vol.20, pp.359-365, 2006
Aktop A., Erman K.A., "Relationship Between Achievement Motivation, Trait Anxiety And Self-Esteem", BIOLOGY OF SPORT, vol.23, pp.127-141, 2006
Civar Yavuz S., Özer K., Aktop A., Tercan E., Ayçeman N., "Validity Of Leg To Leg Bioelectrical Impedance Measurement In Highly Active Males", BIOLOGY OF SPORT, vol.20, pp.209-219, 2003
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çetin E., Eren A., Aktop A., "COMPARISON OF SOME KINEMATIC PARAMETERS IN THE 100 M FREE STYLE SWIMMING PERFORMANCES OF DIFFERENT AGE GROUPS", ICSEP 2017 - INTERNATIONAL CONFERENCE ON SPORT, EDUCATION PSYCHOLOGY, vol.24, pp.74-78, 2017
Ramanli B., Toraman N.F., Aktop A., Toktaş Torun N., Basrali F., Kaçar G., "THE EFFECTS OF WHOLE BODY VIBRATION TRAINING ON PHYSICAL PERFORMANCE, BODY COMPOSITION AND BONE MINERAL DENSITY IN OSTEOPOROSIS", International Journal of Recent Scientific Research, vol.8, pp.21673-21682, 2017 (Link)
Aktop A., Kuzu O., Çetin E., "ANALYSIS OF ATTENTION, EYE-HAND COORDINATION ANDREACTION TIME OF YOUNG SOCCER PLAYERS", The European Proceedings of Social Behavioural Sciences, vol.24, pp.13-19, 2017 (Link)
Ağlamiş C.E., Aktop A., Balci N. , "SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA OYUN AKTİVİTESİNİN FONKSİYONA ETKİSİ", FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYONBİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.19, ss.172-172, 2016
Aktop A., Şen K., "An Examination of Stage of Exercise Behavior Change and Exercise Self Efficacy inUniversity Students", The Turkish Online Journal of Educational Technology, pp.1423-1427, 2016
Aktop A., Özçelik M. , Kaplan E., Seferoğlu F., "An Examination Of Assertiveness And Aggression Level Of Amateur Soccer Players In Different Age Groups", Procedia - Social and Behavioral Sciences, pp.1928-1932, 2015 (Link)
Aktop A., Seferoğlu F., "Sportif Performans Açisindan Nöro-Geribildirim", Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.23-36, 2014
Aktop A., Beyazgül G., "Pre-service physical education teacher's attitudes towards teaching professionals", Procedia - Social and Behavioral Sciences,, pp.3194-3197, 2014
Oral C., Aktop A., "Investigation Of Exercise Self - Efficacy And Stage Of Exercise Behavior Change In University Students", International Journal of Science Culture and Sport, vol.2, pp.287-300, 2014 (Link)
Aktop A., "Pre service Physical Education Teacher s Attitudes towards Teaching Professionals", Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.116, pp.3194-3197, 2014 (Link)
Aktop A., Karahan N. , "Physical Education Teacher'S Views Of Effective Teaching Methods In Physical Education", Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.46, pp.1910-1913, 2012
Aktop A., Akkoyun H., " Participation Motives Of Primary School Athletes", Scientific Report Series Physical Education and Sport, , vol.15, pp.263-266, 2011
Nalbant S., Aktop A., Özer D., Hutzler Y., "Validity And Reliability Of A Turkish Version Of The Friendship Activity Scale. European Journal Of Special Needs Education,", European Journal of Special Needs Education, vol.26, pp.523-530, 2011
Baran F., Ağlamiş C.E., Aktop A., Özer D., Nalbant S., "Evaluation Of A Unified Football Program By Special Olympics Athletes, Partners, Parents, And Coaches. ", EUROPEAN JOURNAL OF ADAPTED PHYSICAL ACTIVITY, vol.2, pp.34-45, 2009
Özer D. , Baran F., Aktop A., Nalbant S. , "Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Zihinsel Engelli Çocuklara İlişkin Tutumlarının İncelenmesine Yönelik Bir Ön Çalışma", Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , cilt.11, ss.3-8, 2006
Baran F., Aktop A., Özer D., "Beden Eğitimi Ve Sporda Kaynaştırma", ÇOLUK ÇOCUK DERGİSİ, cilt.22, ss.20-22, 2004
Özer D., Aktop A., "İlköğretim Öğrencileri İçin Hazırlanmış Bir Beden Eğitimi Dersi Tutum Ölçeğinin Adaptasyonu", HACETTEPE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.14, ss.67-82, 2003
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Aktop A., Sayar A., "Antrenörlük Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Müfredat Programı ve Antrenörlük Mesleğine İlişkin GörüşleriCoaching Education Department Students’ Views about Curriculum Program and Coaching Professionals", Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi, ,
Aktop A., Acar Y., "Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Hizmet içi Eğitim Programları ile İlgili Görüşleri", Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, ,
Özkaya Y.G., Özçelik M.A., Aktop A., "The Effect of Whole Body Vibration Exercise as a Warm-up Procedure on Pain Threshold, Heart Rate and Blood Pressure Values at Rest, and Following Acute Exercise in Recreationally Active Men.", 13th Annual International Conference on Kinesiology Exercise Science, ,
Aktop A., Seferoğlu F., "EEG Changes in SMR Neurofeedback Training", ISSP 50th Anniversary Seminar , roma, ITALYA, 19-20 Nisan 2015, pp.76-76
Çakaz S. , Aktop A., "İlkokul Öğrencilerinin Atletizm Yetenek Testlerinde Yaş Grupları Ve Türkiye Normları Ile Karşılaştırılması", I. Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi., ANTALYA, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2014, pp.25-25
Dökmeci F.M. , Aktop A., "Antrenörlük Eğitimi Bölümünde Öğrenim Gören Öğrencilerin Antrenörlük Mesleğine Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi", I. Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi., ANTALYA, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2014, pp.25-25
Oral C., Aktop A., "Üniversite Öğrencilerinin Egzersiz Öz Yeterlik Düzeyleri Ve Egzersiz Davranış Değişim Basamaklarının İncelenmesi. ", I. Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi., ANTALYA, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2014, pp.25-25
Aktop A., Beyazgul G., "Pre-service physical education teacher's attitudes towards teaching professionals", 5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, ITALYA, 5-8 Şubat 2013, vol.116, pp.3194-3197
Nalbant S., Baran F., Ağlamiş C.E., Aktop A., Nalbant Ö., Balci N., Özer D., "Effects Of Physical Activity On Motor Skill And Daily Living Activity Of Children With Down Syndrome", 19th International Symposium of Adapted Physical Activity., İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-23 Temmuz 2013, pp.25-25
Özer K., Pinar S., Özdöl Y., Şahin G., Aktop A., "Physical Activity And Smoking Habits Among College Students.", Winter Universiade 2011 Conference , ERZURUM, TÜRKIYE, 24-27 Ocak 2011, pp.25-25
Nalbant S., Ağlamiş C.E., Baran F., Aktop A., Nalbant Ö., Özer D., Balci N., "Down Sendromlu Çocuklarda Tgmd-Ii Testinin Kullanımı", . Ulusal Engelli Bireyler İçin Fiziksel Aktivite Çalıştayı, , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 11-13 Kasım 2010, ss.25-25
Güvenç A., Açikada C., Aslan A., Aktop A., Özçelik M.A., "Antrenmanlı Erkek Çocuklarda Anaerobik Güç Ve Kapasite Düzeyinin Olgunluk Evrelerine Göre İncelenmesi", 11. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 10-12 Ekim 2010, pp.25-25
Aktop A., Yilmazsoy S. , Güvenç A., Ağlamiş C.E., Baran F., Nalbant S., Akay S., "Anaerobik Yorgunluğun El-Göz Koordinasyonu Ve Konsantrasyon Üzerine Etkisinin İncelenmesi", 11. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 10-12 Ekim 2010, pp.25-25
Aktop A., Toraman F., Güvenç A., Baran F., Ağlamiş C.E., Nalbant S., Akay S., "Biyolojik Geribildirimle Zihinsel Antrenman Ve Yantra Kart Çalışmalarının Konsantrasyon Üzerine Etkisi", 11. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 10-12 Ekim 2010, pp.25-25
Güvenç A., Açikada C., Aslan A., Aktop A., Özer K., "Düzenli Spor Yapan Ve Yapmayan 11-15 Yaş Erkek Çocuklarda Günlük Fiziksel Aktivite Düzeyinin İncelenmesi. ", 11. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 10-12 Ekim 2010, pp.25-25
Erzincan G., Aktop A., "Takım Ve Mücadele Sporları İle Uğraşan Müsabık Sporcuların Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi", 3. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 19-20 Mayıs 2010, ss.25-25
Karamelek G., Aktop A., "Serbest Zaman Aktivitesinin Kendini Fiziksel Algılama Ve Benlik Saygısı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi", Fiziksel Aktivite Beslenme ve Sağlık Kongresi , ANKARA, TÜRKIYE, 20-22 Kasım 2009, ss.25-25
Aktop A., "Biofeedback", 2. Avrupa Sistematik Aile Hekimliği Kongresi ve 4. Ulusal Aile Hekimliği Günleri Kurs Programı. , ANTALYA, TÜRKIYE, 25-29 Nisan 2007, pp.48-50
Dalkiran N., Toraman F., Aktop A., "Investigation Of Aggression Characteristics Of Soccer Spectators With Different Education Level.", 4th International Mediterranean Sports Science Congress., ANTALYA, TÜRKIYE, 9-11 Ekim 2007, pp.25-25
Bayar C., Aktop A., "Physical Self-Perceptions Of University Students: Gender And Sport Involvement Effects", 4th International Mediterranean Sports Science Congress., ANTALYA, TÜRKIYE, 9-11 Ekim 2007, pp.25-25
Ayçeman N., Uçar E., Aktop A., Özdemir Ö., Nalbant Ö., Orhan İ., Çetinkaya V., "The Affect Of Massage On Galvanic Skin Resistance, Electromyography And Heart Rate In Menstruation Period", 4th International Mediterranean Sports Science Congress., ANTALYA, TÜRKIYE, 9-11 Ekim 2007, pp.25-25
Özer D., Baran F., Nalbant S., Aktop A., Özdöl Y., Özer K., Astar B., "Special Olympics Unified Sports: Changes In Male Athletes During A Football Season.", 15th International Symposium Adapted Physical Activity , Veroni, ITALYA, 5-9 Temmuz 2005, pp.25-25
Baran F., Özer D., Aktop A., Nalbant S., "Special Olympics Unified Sports: Changes In Attitudes Of Athletes With And Without Intellectual Disabilities Toward Each Other.", 46 th ICHPER-SD Anniversary World Congress., İSTANBUL, TÜRKIYE, 9-13 Ekim 2005, pp.25-25
Özer K., Erman K.A., Toraman F., Aktop A., Uğurlu A., "Cardiovascular Fitness, Body Composition, Lipid Profile And Lifestyle In A Sample Of Healthy Adult Women", AIESEP World Congress, fin, FINLANDIYA, 5-8 Temmuz 2005, pp.25-25
Özer D., Aktop A., Baran F., Nalbant S., "Investigation Of Physical Education Teachers Attitudes Toward Children With Mental Retardation", 46 th ICHPER-SD Anniversary World Congress., İSTANBUL, TÜRKIYE, 9-13 Ekim 2005, ss.25-25
Özer D. , Baran F., Aktop A., Nalbant S. , "Gender Differences In Constitutional And Physical Fitness Characteristics Of Elementary School Students.", 10th ICHPER-SD Europe Congress and 8th International Sport Science Congress. , ANTALYA, TÜRKIYE, 17-20 Kasım 2004, pp.91-91
Özdemir Ö., Karaboğa M., Aktop A., Çetin E., Orhan İ., "Investigation Of State Anxiety Level Of Greased Wrestler", 10th ICHPER-SD Europe Congress and 8th International Sport Science Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 17-20 Ekim 2004, pp.25-25
Aktop A., Nalbant S., Baran F., Özer D., "Comparison Of Constitutional And Physical Fitness Characteristics Of Elementary School Students According To Their Socio-Economic Status", 10th ICHPER-SD Europe Congress and 8th International Sport Science Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 17-20 Ekim 2004, pp.25-25
Orhan İ., Özdöl Y., Nalbant Ö., Tercan E., Kaplan Y., Nalbant S., Baran F., Civar Yavuz S., Aktop A., Özer K., Yaylaci H.S., "Farklı Sosyo-Ekonomik Koşullarda Yaşayan İlköğretim Okulllarındaki Öğrencilerin Yapısal Ve Fonksiyonel Özelliklerinin Uzun Dönemli İncelenmesi; Birinci Yıl Değerlendirmesi", IX. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 24-26 Ekim 2003, ss.25-25
Yalçiner M., Aktop A., Orhan İ., "Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulunda Öğrenim Göre Öğrencilerin Akademik Başarıları Ile Öss Ve Özel Yetenek Sınavı Puanlarının Karşılaştırılması ", II. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu, BURSA, TÜRKIYE, 21 Aralık 2001 - 23 Kasım 2002, ss.25-25
Özdöl Y., Özer K., Aktop A., Orhan İ., Şahin G., Ayçeman N., "Genç Futbol Ve Voleybolcularda Detraining Etkileri,", 7.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 27-29 Ekim 2002, pp.139-139
Aktop A., Erman K.A., "Takım Ve Bireysel Sporcuların Başarı Motivasyonu, Benlik Saygısı Ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması", 7.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 27-29 Ekim 2002, pp.153-153
Aktop A., Erman K.A., "Takım ve bireysel sporcuların başarı motivasyonu, benlik kaygısı ve sürekli kaygı düzeylerinin karşılaştırılması.", Uluslar arası Spor bilimleri Kongresi, TÜRKIYE,
Civar Yavuz S., Özer K., Aktop A., "Farklı Başarı Düzeyine Sahip Bayan Voleybolcuların Antropometrik Ve Fiziksel Uygunluk Özelliklerinin Karşılaştırılması.", 3.Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-4 Kasım 2001, pp.33-33
Ayçeman N., Toraman F., Aktop A., Orhan İ., Şahin G., Çetinkaya V., "60 Yaş Üstü Bireylerde Çeviklik-Dinamik Denge, Bacak Kuvveti Ve Esnekliği Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi", 3.Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-4 Kasım 2001, pp.119-127
Şahin G., Toraman F., Çam Ö., Civar Yavuz S., Özdöl Y., Aktop A., Çetinkaya V., Ayçeman N., "Antalya Huzurevinde Yaşayan Bireylerin Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Belirlenmesi", 3.Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-4 Kasım 2001, pp.69-69
Civar Yavuz S., Ayçeman N., Toraman F., Özdöl Y., Aktop A., Çetinkaya V., Şahin G., "60 Yaş Üstü Erkek Bireylerde Biyoelektrik İmpedans Ve Antropometrik Ölçüm Parametrelerinin Karşılaştırılması", 3.Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-4 Kasım 2001, pp.67-67
Yalçiner M., Aktop A., Orhan İ., "Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokuluna Başvuran Öğrencilerin Demografik Özelliklerinin Belirlenmesi", II. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu, BURSA, TÜRKIYE, 21 Aralık - 23 Kasım 2001, ss.25-25
Ayçeman N., Toraman F., Aktop A., Orhan İ., Şahin G., Çetinkaya V., Civar Yavuz S., "Antalya Huzurevinde Yaşayan Değişik Yaş Grubundaki Yaşlı Erkek Bireylerin Esneklik Değerlerinin Karşılaştırılması", 3.Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-4 Kasım 2001, pp.99-107
Aktop A., Toraman F., Ayçeman N., Civar Yavuz S., Çetinkaya V., Şahin G., Kaynak B., "60 Yaş Üzeri Yaşlı Erkek Ve Bayan Bireylerin Fonksiyonel Esneklik Değerlerinin Belirlenmesi", 3.Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-4 Kasım 2001, pp.109-118
Turgut A., Yalçiner M., Ayçeman N., Özdemir Ö., Çetinkaya V., Aktop A., Şen H., ".; Orta Yaş Grubu Erkek Bireylerde 4 Haftalık İntensif Kuvvet Çalışmalarının Pençe Ve Bacak Kuvvetine Etkisi. ", 3.Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-4 Kasım 2001, pp.419-427
Ayçeman N., Toraman F., Özdöl Y., Aktop A., Civar Yavuz S., Çetinkaya V., Şahin G., "Antalya Huzurevinde Yaşayan 60 Yaş Üstü Bireylerin Beden Kompozisyonu Ve Somatotip Özellikleri", 3.Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-4 Kasım 2001, pp.65-65
Aktop A., Orhan İ., "Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Yüksek Okulunda Öğrenim Gören Öğrencilerin Akademik Başarıları İle ÖSS ve Özel Yetenek Sınavı Puanlarının Karşılaştırılması", II. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu, TÜRKIYE,
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Aktop A., "Spor Pedagojisi", Spor Bilimlerine Giriş, Demir, E., Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.177-208, 2015
Özer D., Aktop A., Ed., "Motor Gelişimi Anlamak. 7. Basimdan Çeviri", NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, ANKARA, 2014
Özer D., Aktop A., "Motor Gelişimi Anlama:Genel Bakış", MOTOR GELİŞİMİ ANLAMAK, ÖZER, D., AKTOP, A., Ed., NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, ANKARA, ss.2-22-, 2014
Aktop A., Yaman H., "Psychological Assessment In Sport", in: Encyclopedia of Sports Medicine, Micheli, J.,L., Eds., SAGE Publications, LOS ANGELES, pp.1172-1174-, 2011
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi