Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği, 2004-2011
Yüksek Lisans, BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ, Çevre Bilimleri Enstitüsü, Çevre Teknolojisi, 2000-2003
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği, 1995-1999
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Production of Alginate from Azotobacter vinelandii ATCC® 9046 and Its Use in Water and Wastewater Treatment", ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Ocak, 2011.
Yüksek Lisans, "Treatment of Pulp Bleaching Effluent by Catalytic Ozonation", BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Çevre Bilimleri Enstitüsü Çevre Teknolojisi Şubat, 2003.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
SERTİFİKA, KURS ve EĞİTİMLER
İyi Laboratuvar Uygulamaları Eğitimi, SWEDAC, 2009
Temiz Üretim Sertifikası, Türk Endüstrisinde Yeşil Rekabet için Bir Araç, ODTÜ, 2008
Atomik Adsorpsiyon Spektrofotometresi için Temel Bilgiler ve Uygulama, PerkinElmer, 2007
Sürekli Gelişim için Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi, ODTÜ, 2007
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi