Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Farmasötik Biyoteknoloji
Farmasötik Teknoloji
Biyoteknoloji
Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji ve Toksikoloji
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Farmasötik Mikrobiyoloji
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Genetik Mühendisliği
Mikrobiyal Genetik
Protein Mühendisliği
Biyomoleküller
Proteomiks
Endüstriyel Biyoteknoloji
Mikrobiyal Biyoteknoloji
Mikrobiyoloji
Bakteriyoloji
Hayvan Moleküler Genetiği
Biyobenzer ürünler
İyi Üretim Uygulamaları
Biyoteknolojik İlaç üretim yerlerinin GMP denetimi
İlaçta Ruhsatlandırma
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Farmasötik Teknoloji
Farmasotik Biyoteknoloji
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Pharmacology & Pharmacy
Biochemistry & Molecular Biology
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi