Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Dr.Öğr.Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, 2010 - 2018
Yrd.Doç.Dr., EGE ÜNİVERSİTESİ, Eczacılık Fakültesi, 2007 - 2010
Arş.Gör.Dr., HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, Eczacılık Fakültesi, 2005 - 2005
Arş.Gör., HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, Eczacılık Fakültesi, 1996 - 2005
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Türkiye Farmakopesi Komisyonu Danışmanı, T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Türkiye Farmakopesi Komisyonu, , 03.01.2016 - Devam Ediyor
Danışmanlık, T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Aşı Komisyonu, , 01.09.2015 - Devam Ediyor
Genel Sekreter, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ FARBİD, Farmasötik Biyoteknoloji Derneği , , 15.09.2014 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Toplumsal Duyarlılığı Arttırma Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi, , 03.09.2014 - Devam Ediyor
Etik Kurulu Üyeliği, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Biyoyararlanım-Biyoeşdeğerlik Araştırmaları Etik Kurulu, , 26.01.2012 - 03.02.2013
İlaç Ruhsatlandırma Danışma Komisyonu, T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ruhsatsız Biyoteknolojik Orjinal ve Biyobenzer Ürünler Komisyonu, , 23.06.2009 - Devam Ediyor
‘Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik Sağlık Sekreteryası’ Üyeliği, T.C. Sağlık Bakanlığı , , 13.11.2005 - 02.09.2007
Dr. Eczacı, T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Kalite Kontrol Daire Başkanlığı, Kalite Kontrol Şube Müdürlüğü, 01.07.2005 - 16.09.2007
VERDİĞİ DERSLER
Viral Olmayan Gen Taşıyıcı Sistemler , Doktora, 2016-2017
Biyoteknolojik/Biyolojik Ürünlerin İyi Üretim Uygulamaları , Doktora, 2016-2017
Farmasötik Dozaj Şekilleri İleri Üretim Teknolojisi, Doktora, 2014-2015
Farmasötik Dozaj Şekilleri Üretim Teknolojisi, Yüksek Lisans, 2014-2015
Farmakoloji, Lisans, 2013-2014
Rasyonel Farmakoterapi, Lisans, 2013-2014
Bağımlılık, Lisans, 2013-2014
Biyofarmasötikler, Yüksek Lisans, 2012-2013
İlaçlarla Tedavide Genel İlkeler , Lisans, 2012-2013
Vitaminlerin ilaç olarak kullanımı , Lisans, 2012-2013
İlaçların Uygulama Yerleri , Lisans, 2011-2012
Tanı ve Tedavide Biyoteknoloji, Lisans, 2011-2012
Reçete Bilgisi, Lisans, 2011-2012
İlaçların Farmasötik Şekilleri , Lisans, 2011-2012
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, T.Yılmaz, "‘DNA taşıyıcı sistem geliştirilmesi amacıyla manyetik nanopartikül formülasyonların hazırlanması‘ ", EGE ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Kasım, 2012.
Yüksek Lisans, Ç.Ün, " ‘Koyunlarda SPRN geni polimorfizminin incelenmesi’", EGE ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Mayıs, 2012.
Yüksek Lisans, H.Akbaba, "“Gen tedavisi amacıyla DNA yüklü katı lipit nanopartikül formülasyonların hazırlanması”", EGE ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi Farmasötik Biyoteknoloji, Eylül, 2010.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı, Ege Üniversitesi, Haziran, 2013
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Ege Üniversitesi, Kasım, 2012
Tez Savunma, Tez Savunma Sınavi, Ege Üniversitesi, Ocak, 2012
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Ege Üniversitesi, Mayıs, 2011
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Ege Üniversitesi, Mayıs, 2011
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Ege Üniversitesi , Eylül, 2010
GÖRSEL ETKİNLİKLER
Radyo Programı, Diğer, 31.08.2015 - 31.08.2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi