Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, 2000-2006
Yüksek Lisans, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, 1989-1992
Lisans, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakiltesi, Bahçe Bitkileri, 1984-1988
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Antalya Florasında Bulunan İki Dianthus Türünün (D. calocephalus Boiss. ve D. orientalis Adams.) Kültüre Alınması ve Bazı Biyolojik Özelliklerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma.", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Ocak, 2006.
Yüksek Lisans, "Önemli Bazı Gül Çeşitlerinde Çeşit-Anaç Arasındaki Afinitenin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Haziran, 1992.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
SERTİFİKA, KURS ve EĞİTİMLER
Süs Bitkileri Islahı Kursu, Çukurova Üniversitesi, Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2014
Bitkisel Üretimde Tübitak (1001) Projesi Hazırlama Eğitimi, Akdeniz Üniversitesi, 2014
Bitkilerde Uygulamalı Kriyoprezervasyon ve Sentetik Tohum Üretimi Kursu, Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2014
Bologna Sürecinde Program Yeterlilikleri ve Ders Kazanımları Semineri, Akdeniz Üniversitesi, 2012
Jean Monnet Projesi AB Eğitim Semineri Programı, Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (AKÜNSEM), 2006
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi