Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Şeker Sorgumda Biyoenerji ile İlişkili Yüksek Şeker, Bitki Öz Suyu ve Bitki Boyu Karakterlerinin GBS Kullanılarak Haritalanması ve Biyoenerji Üretimine Uygun Hat Islahı", TÜBITAK Projesi, 118O169, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Susamda Kapsül Çatlatma Karakterine Etki Eden Genin Belirlenmesi, Haritalanması ve Karaktere Özgü Markörlerin Geliştirilmesi ", TÜBITAK Projesi, 217O225, Yönetici, Devam Ediyor
"Yerfıstığında Mutagen Uygulaması ile AgroMorfolojik Varyasyonun Oluşturulması ve TILLING Metodu Kullanılarak Yağ Asidi Sentezi ve Alerjeniteden Sorumlu Genlerdeki Tek Baz Değişikliklerinin Belirlenmesi", BAP Y.Lisans, FYL-2017-2990, Yönetici, Devam Ediyor
"Yerfıstığı (Arachis hypogaea L.) koleksiyonunda sap çürüklüğüne (etmen Sclerotium rolfsii) dayanıklı genotiplerin belirlenmesi, melezleme ile dayanıklılığın ileri hatlara aktarılması ve hastalığı tanımlamaya özgü realtime PCR metodunun geliştirilmesi", BAP Y.Lisans, FYL-2017-2663, Yönetici, Devam Ediyor
"Yerfıstığı (Arachis hypogaea L.) germplasmında bazı hastalık ve zararlılara dayanıklılık genlerinin moleküler markerlerle belirlenmesi ve moleküler ıslah yardımıyla ileri hat ve çeşitlere aktarılması.", BAP Doktora, FDK-2014-140, Araştırmacı, 2015
"Yerfıstığında Tohum ve Yağ Verimi Yüksek Hatların Geliştirilmesi", SAN TEZ, 01527-STZ-2012-2, Araştırmacı, 2016
"Susamda Phyllody hastalığına dayanıklılık için seleksiyon", TÜBITAK Projesi, 111O027, , 2014
"Dünya Susam Koleksiyonunun Agro-Morfolojik ve Kalite Özellikleri Bakımından Karakterizasyonu ve Genetik Çeşitliliğin Belirlenmesi", BAP Y.Lisans, 2010.02.0121.001, Araştırmacı, 2011
"Susamda Genetik Çesitliligin Agro-Morfolojik Karakterler Kullanılarak Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 107O912, , 2009
PATENT, FAYDALI MODEL ve TESCİL BELGELERİ
Yol E,Uzun, B, "'Uzun' Susam Çeşidi ", ABD, Patent, CV-14, PI 679963, Haziran 2017
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi