Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Dr.Öğr.Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2007 - 2018
Arş.Gör., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 1995 - 2006
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Merkez Müdür Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Akdeniz Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, , 01.10.2017 - Devam Ediyor
Bölüm Başkan Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma, 01.10.2013 - 01.06.2015
VERDİĞİ DERSLER
Arthropodlar için pestisit test yöntemleri, Yüksek Lisans, 2017-2018
Bitirme çalışması , Lisans, 2017-2018
Bitki koruma mevzuatı, Lisans, 2016-2017
Entomoloji, Lisans, 2016-2017
Böcek morfolojisi, Yüksek Lisans, 2016-2017
Böcek fizyolojisi, Yüksek Lisans, 2016-2017
Böcek morfolojisi ve fizyolojisi, Lisans, 2016-2017
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, M.Kırışık, "ANTALYA VE İLÇELERİNDEN TOPLANAN Tetranychus urticaeKOCH. (ACARI:TETRANYCHIDAE) POPÜLASYONLARININ ABAMECTİN VE BİFENAZATE’A DUYARLILIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2017.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Doktora jürisi, Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Mart, 2018
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi