Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Tarım Politikası
Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Agricultural Economics & Policy
Economics
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi