Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, 2011-2017
Yüksek Lisans, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, 2009-2011
Lisans, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 2000-2007
Ön Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Teknik Bilimler MYO, Tekstil Programı, 1997-2000
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Uygulamada Strateji Yaklaşımı ile Tepe Yönetim Takımını Oluşturan Aktörlerin Kendi İçlerinde ve Örgüt Yapısı ile Etkileşimlerinin İncelenmesi: Hastaneler Üzerinde Nitel Bir Araştırma", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı Aralık, 2017.
Yüksek Lisans, "Antalya Serbest Bölgesi Yat Üretim Kümesinde Bilgi Paylaşım Süreçlerinin İncelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Ocak, 2011.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
SERTİFİKA, KURS ve EĞİTİMLER
Özel Güvenlik Hizmetlerini Güncelleme Çalıştayı, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Özel Güvenlik Daire Başkanlığı, 2017
Sivil Havacılık Güvenliği, Securitas Güvenlik Hizmetleri, 2016
Özel Güvenlik Eğitim Müfredatı Güncelleme Çalıştayı, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Özel Güvenlik Daire Başkanlığı, 2016
Nitel Araştırma Yöntemleri Çalıştayı, Akdeniz Üniversitesi, 2014
Sosyal Bilimlerde Proje Hazırlama Eğitimi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 2014
Yönetim ve Organizasyon Lisansüstü Yaz Okulu (YOYSEM), Akdeniz Üniversitesi, 2013
IV. Örgüt Kuramı Çalıştayı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 2013
III. Örgüt Kuramı Çalıştayı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi , 2012
Inovasyon ve Tasarım Semineri, Akdeniz Üniversitesi, 2011
Yönetim ve Organizasyon Lisansüstü Yaz Okulu (YOYSEM), Akdeniz Üniversitesi, 2011
Temel Muhasebe ve Banka Muhasebesi, Prestij Danışmanlık, 2008
Temel Bankacılık Eğitimi, Anadolubank, 2008
Müşteri Hizmetlerinde Mükemmellik, Bilgi ve İnsan, 2007
Individual and Managerial Development, ET Eğitişim, 2005
Dış Ticaret Eğitimi, Academy International, 2005
Avrupa Birliği Eğitim Kursu, Konrad Adenaur Vakfı, 2003
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi