Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Karayilmaz H., Yalcin Erman H., Güngör Ö., Öztürk Z., Felek R., Küpesiz O.A., "Evaluation the oral hygiene conditions, oral Candida colonization and salivary Streptococcus mutans and Lactobacilli density in a group of ß-thalassemic children and adolescence.", MEDICINA ORAL PATOLOGIA ORAL Y CIRUGIA BUCAL, vol.24, pp.e712-e718, 2019 (Link)
Şahin İ., Karayilmaz H., Çiftçi Z.Z., Kirzioğlu Z., "Fracture Resistance of Prefabricated Primary Zirconium Crowns Cemented with Different Luting Cements", PEDIATRIC DENTISTRY, vol.40, pp.443-448, 2018
Çiftçi Z.Z., Hanimeli S., Karayilmaz H., Güngör Ö., "The efficacy of resin infiltrate on the treatment of white spot lesions and developmental opacities.", NIGERIAN JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, vol.21, pp.1444-1449, 2018 (Link)
Şahin İ., Karayilmaz H., Çiftçi Z.Z., "Fracture Resistance of Pediatric Zirconium Crowns Cementedwith Different Materials", INTERNATİONAL DENTAL JOURNAL, vol.67, pp.170-170, 2017 (Link)
Ercan Bekmezoğlu Z., Güngör Ö., Karayilmaz H., "Clinical Evaluation of Fissure Sealents on Permanenet Molars:Pilot Study", INTERNATİONAL DENTAL JOURNAL, vol.67, pp.130-130, 2017
Güngör Ö., Karayilmaz H., Yalçin H., Hatipoğlu M., "Oro dental characteristics of three siblings with Papillon Lefevre syndrome", NİGERİAN JOURNAL OF CLİNİCAL PRACTİCE, vol.20, pp.256-260, 2017 (Link)
Karayilmaz H., Güngör Ö., Hanimeli S., Yağmur B., "A Rare Case Epidermolysis Bullosa in a Child Patient with Amelogenesis Imperfecta", WEST INDIAN MEDICAL JOURNAL, vol.1, pp.124-127, 2016
Güngör Ö., Nur B., Yalçin H., Karayilmaz H., Mihçi E., "Comprehensive dental management in a Hallermann-Streiff syndrome patient with unusual radiographic appearance of teeth", NIGERIAN JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, vol.18, pp.559-562, 2015 (Link)
Karayilmaz H., Kirzioğlu Z., Saritekin A., "Characteristics Of Nonsyndromic Supernumerary Teeth In Children And Adolescents", TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.43, pp.1013-1018, 2013 (Link)
Karayilmaz H., Kirzioğlu Z., Güngör Ö., "Treatment Patterns And Long-Term Outcomes Of Tooth Avulsion In Children And Adolescents. ", PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.29, pp.464-468, 2013 (Link)
Büyükkaplan U.Ş., Kömerik N., Aksoy A., Yilmaz H.H., Karayilmaz H., "Absence Of Significant Association Between Temporomandibular Joint (Tmj) Disorders And Dental Fluorosis In Isparta, Turkey", FLUORIDE, vol.45, no.2, pp.274-280, 2012 (Link)
Kirzioğlu Z., Şentut T., Karayilmaz H., "Evaluation Of The Effects Of Dental Fluorosis On Crown Dimensions Of Permanent And Deciduous Teeth", FLUORIDE, vol.44, pp.215-226, 2011 (Link)
Karayilmaz H., Kirzioğlu Z., "Evaluation Of Pulpal Blood Flow Changes In Primary Molars With Physiological Root Resorption By Laser Doppler Flowmetry And Pulse Oximetry", JOURNAL OF CLINICAL PEDIATRIC DENTISTRY, vol.36, pp.139-144, 2011
Karayilmaz H., Kirzioğlu Z., "Comparison Of The Reliability Of Laser Doppler Flowmetry, Pulse Oximetry And Electric Pulp Tester In Assessing The Pulp Vitality Of Human Teeth. ", JOURNAL OF ORAL REHABILITATION, vol.38, pp.340-347, 2011
Kirzioğlu Z., Karayilmaz H., "Repositioning Of A Completely Intruded Permanent Incisor With Surgical Extrusion: A 4 Year Follow-Up Case. ", PEDIATRIC DENTISTRY, vol.31, pp.253-256, 2009
Kirzioğlu Z., Karayilmaz H., "Surgical Extrusion Of A Crown-Root Fractured Immature Permanent Incisor: 36 Month Follow-Up. ", DENTAL TRAUMATOLOGY, vol.23, pp.380-385, 2007
Kirzioğlu Z., Özay Ertürk M.S., Karayilmaz H., Orhan H., "Effects Of Dental Fluorosis And Salivary Contamination On Microleakage Of Four Different Restorative Materials In Primary Molars.", FLUORIDE, vol.39, pp.220-227, 2006 (Link)
Kirzioğlu Z., Özay Ertürk M.S., Karayilmaz H., "Traumatic Injuries Of The Permanent Incisors In Children In Southern Turkey: A Retrospective Study. Dental Traumatol, 2005:21(1);20-25. ", DENTAL TRAUMATOLOGY, vol.21, pp.20-25, 2005
Kirzioğlu Z., Şentut T., Özay Ertürk M.S., Karayilmaz H., "Clinical Features Of Hypodontia And Associated Dental Anomalies; A Retrospective Study. ", ORAL DISEASES, vol.11, pp.399-404, 2005
Kirzioğlu Z., Karayilmaz H., Özay Ertürk M.S., Şentut T., "Epidemiology Of Traumatised Primary Teeth In The West-Mediterranean Region Of Turkey. ", INTERNATIONAL DENTAL JOURNAL, vol.55, pp.329-333, 2005
Kirzioğlu Z., Özay Ertürk M.S., Karayilmaz H., "Evaluation Of Dental Caries And Nursing Caries Prevalence In Pre-School Children In A High Fluoride Area Of Turkey. ", FLUORIDE, vol.37, pp.278-290, 2004 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ercan Bekmezoğlu Z., Güngör Ö., Karayilmaz H., "Comparison of Glass Carbomer, Giomer, Glass Ionomer and Resin Fissure Sealants on Permanent Molar Teeth", JOURNAL OF DENTISTRY INDONESIA, vol.26, no.1, pp.10-18, 2019 (Link)
Ercan Bekmezoğlu Z. , Güngör Ö., Karayilmaz H., "Çocuk diş hekimliğinde restoratif materyaller ve cam karbomerin yeri", 7tepe Klinik, cilt.15, ss.359-365, 2019 (Link)
Karayilmaz H., Ay C., Akçakuş M., "Evaluation the Level of Streptococcus Mutans and Lactobacillus in Oral Microflora of Newborns and Their Mother’s in Two Days After Birth", Pediatrics & Therapeutics, pp.35-35, 2019
Şahin İ. , Karayilmaz H., Kirzioğlu Z., "Çocukluk Obezitesi ve Ağız Diş Sağlığına Etkileri", Akdeniz Tıp Dergisi / Akdeniz Medical Journal, cilt.1, no.-, ss.1-6, 2017 (Link)
Kirzioğlu Z. , Ulu Güzel K.G., Karayilmaz H., Özarslan M.M., Altay M.A., "The Happy End of Tragic Story:Recycling of Avulsed Teeth", Meandros Medical Journal, vol.17, pp.102-105, 2016 (Link)
Güngör Ö., Yildiz E., Köylüoğlu Z.İ., Hanimeli S., Özen Küçükçetin İ., Öztürk O.H., et al., "Çocuklardaki Dental Kaygının Psikometrik Projektif ve Fizyolojik Testlerle Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi", Turkiye Klinikleri J Pediatr Dent-Special Topics, cilt.1, ss.29-36, 2015
Güngör Ö., Pişkinöz Z.İ., Karayilmaz H., Hanimeli S., "Çocuklarda Süt Dişi Travmasına Bağlı Daimi Dişte Oluşan Gelişimsel Anomaliler.", Turkiye Klinikleri J Dental Sci Cases, cilt.1, ss.177-182, 2015
Karayilmaz H., Çiftçi Z.Z., Kirzioğlu Z., "Çocuk Ve Genç Bireylerde Tükürük Bezi Hastalıkları.", Dicle Diş Hekimliği Dergisi, cilt.13, ss.149-155, 2012
Karayilmaz H., Kirzioğlu Z., "Mineral Trioksit Agregat Ve Pedodontideki Önemi. ", Süleyman Demirel Üniv Diş Hek Fak Derg, cilt.3, ss.30-46, 2011 (Link)
Karayilmaz H., Kirzioğlu Z., "Genç Daimi Dişlerin Pulpa Kan Akımı Değişimlerinin Lazer Doppler Flowmetri İle Değerlendirilmesi. ", Türkiye Klinikleri J Dental Sci, cilt.16, ss.129-135, 2010
Karayilmaz H., Kirzioğlu Z., "Vitalite Test Yöntemi Olarak Pulse Oksimetri Ve Lazer Doppler Flowmetri: Derleme. ", Süleyman Demirel Üniv Diş Hek Fak Derg, cilt.1, ss.25-36, 2009 (Link)
Şahin Sağlam A.M., Karayilmaz H., Kaya S. , ". Ortodontik Aparey Kullanan Hastalarda Oral Candida İnsidansının Longitudinal Olarak İncelenmesi.", Akademik Dental, cilt.10, ss.24-29, 2009
Kirzioğlu Z., Şentut T., Karayilmaz H., Özay Ertürk M.S., "Case Series: A Clinical Study Of 27 Cases Of Dentoalveolar Root Fractures In Children And Adolescents. ", European Archieves of Paediatric Dentistry, vol.9, pp.98-101, 2008
Kirzioğlu Z., Karayilmaz H., Baykal B., "Value Of Computed Tomography (Ct) In Imaging The Morbidity Of Submerged Molars: A Case Report.", European Journal Dentistry, vol.1, pp.246-250, 2007 (Link)
Şahin Sağlam A.M., Karayilmaz H., Kaya S. , Yorgancigil B., "Batı Akdeniz Bölgesindeki Genç Erişkinlerde Ortodontik Tedavi Öncesi Oral Candida Insidansının Cinsiyet Ve Illere Göre Dağılımı. ", Türk Ortodonti Dergisi, cilt.15, ss.171-175, 2002
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
İşbilir Ş., Çiftçi Z.Z., Karayilmaz H., Günen Yilmaz S., "Kemik Yaşı Tayininde Kullanılan İki Farklı Yöntemin Karşılaştırılması", 3rd International Health Sciences and Life Congress, BURDUR, TÜRKIYE, BURDUR, TÜRKIYE, 4-6 Haziran 2020, pp.373-373
Bektaş K., Yilmaz K., Çiftçi Z.Z., Güngör Ö., Karayilmaz H., "ÇOCUKLARDA DİŞ ÇEKİMİ NEDENLERİ", 26. Uluslararası Türk Pedodonti Derneği Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-13 Ekim 2019, pp.370-371
Karayilmaz H., Ay C., Akçakuş M., "Evaluation the Level of Streptococcus Mutans and Lactobacillus in Oral Microflora of Newborns and Their Mother's in Two Days After Birth", World Congress on Child Nutrition and Child Health, Paris, FRANSA, 13-14 Mayıs 2019, pp.35-35
Temiz K., Güngör Ö., Karayilmaz H., "Diş Hekimliğinde Remineralizasyon Ajanları: Dünü Bugünü Yarını", 2nd International Health Sciences and Life Congress, BURDUR, TÜRKIYE, 24-27 Nisan 2019, pp.1307-1316 (Link)
Yilmaz K., Karayilmaz H., "Hemofili Hastası Çocuk ve Adölesanlarda Ağız ve Diş Sağlığı Bulgularının İncelenmesi: Pilot Çalışma ", 2nd International Health Sciences and Life Congress, BURDUR, TÜRKIYE, 24-27 Nisan 2019, pp.355-355
Yilmaz K., Karayilmaz H., Güngör Ö., Çiftçi Z.Z., "Bir Epidermolizis Bülloza (Kelebek Hastalığı) Olgusunda Ağız ve Diş Sağlığı Yaklaşımı", 2nd International Health Sciences and Life Congress, BURDUR, TÜRKIYE, 24-27 Nisan 2019, pp.356-356
İşbilir Ş., Çiftçi Z.Z., Karayilmaz H., "ÇOCUKLARDA DİŞ YAŞI TAYİNİ: BİR PİLOT ÇALIŞMA", 26. Uluslararası Türk Pedodonti Derneği Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-13 Ekim 2019, pp.330-331
Anlar M.N., Çiftçi Z.Z., Güngör Ö., Karayilmaz H., "TRAVMATİK MİNE-DENTİN KIRIKLARINDA FARKINDALIK DÜZEYİ", 26. Uluslararası İzmir Dişhekimleri Odası Kongresi ve Sergisi, İZMİR, TÜRKIYE, 8-10 Kasım 2019, pp.303-303
İşbilir Ş., Yağmur B., Karayilmaz H., Öztürk C. , Şimşek Kaya G., "TRAVMATİK KEMİK KİSTİ: BİR OLGU RAPORU", 26. Uluslararası İzmir Dişhekimleri Odası Kongresi ve Sergisi , İZMİR, TÜRKIYE, 8-10 Kasım 2019, pp.301-301
Karayilmaz H., Yilmaz K., Yildirim G., "AVÜLSİYON YARALANMALARINDA İLK TEDAVİ MERKEZİNDE REPLANTASYONUN ÖNEMİ: BİR OLGU RAPORU", 26. Uluslararası İzmir Dişhekimleri Odası Kongresi ve Sergisi, İZMİR, TÜRKIYE, 8-10 Kasım 2019, pp.313-313
Çiftçi Z.Z., İşbilir Ş., Demir Z.B., Karayilmaz H., "SÜPERNÜMERER DİŞLERİN VARLIĞI DİŞ YAŞINI ETKİLER Mİ?", 26. Uluslararası Türk Pedodonti Derneği Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-13 Ekim 2019, pp.332-333
Ay C., Karayilmaz H., Akçakuş M., "YENİDOĞANLARIN VE ANNELERİNİN ORAL MİKROFLORALARININ İNCELENMESİ VE BİRBİRLERİYLE OLAN ETKİLEŞİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ", 26. Uluslararası Türk Pedodonti Derneği Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-13 Ekim 2019, pp.156-157
Özdemir Ö., Çiftçi Z.Z., Karayilmaz H., "SÜPERNÜMERER DİŞLERİN DAİMİ DİŞLERİN ERÜPSÜYONUNA ETKİSİ", 26. Uluslararası Türk Pedodonti Derneği Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-13 Ekim 2019, pp.240-241
Yağmur B., Karayilmaz H., İşbilir Ş., Yalçin Erman H., Çiftçi Z.Z., Küpesiz O.A., "TALASEMİ MAJOR HASTASI ÇOCUK VE ADÖLESANLARIN DİŞ YAŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ", 26. Uluslararası Türk Pedodonti Derneği Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-13 Ekim 2019, pp.208-209
Karayilmaz H., Şahin İ., Çiftçi Z.Z., "YENİ GELİŞTİRİLEN HAZIR PEDİATRİK CAM FİBER KURONLARIN KIRILMA DİRENÇLERİNİN ZİRKONYUM KURONLAR İLE KARŞILAŞTIRILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ", 26. Uluslararası Türk Pedodonti Derneği Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-13 Ekim 2019, pp.96-97
Özsoy M., Karayilmaz H., Güngör Ö., "KOMPLİKE KRON-KÖK KIRIĞI TEDAVİSİNDE ALTERNATİF VE ESTETİK YAKLAŞIM: OLGU SUNUMU", 26. Uluslararası Türk Pedodonti Derneği Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-13 Ekim 2019, pp.322-323
Yilmaz K., Karayilmaz H., Küpesiz O.A., "HEMOFİLİ HASTASI ÇOCUK VE ADÖLESANLARDA AĞIZ, DİŞ SAĞLIĞI BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ", 26. Uluslararası Türk Pedodonti Derneği Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-13 Ekim 2019, pp.100-101
Şahin İ., Karayilmaz H., Kirzioğlu Z., "DENTAL FINDINGS OF A LANGERHANS’ CELL HISTIOCYTOSIS PATIENT AFTER FIFTEEN YEARS: A CASE REPORT", 25. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS AND EXHIBITION IZDO-İZMİR, İZMİR, TÜRKIYE, 9-11 Kasım 2018, pp.401-402
Çiftçi Z.Z., Erdoğan Y., Güngör Ö., Ünal M., Karayilmaz H., "Effects of materials and surface treatments on the success of conservative approach in permanent teeth ", International Association of Paediatric Dentistry Regional Meeting 25th Congress of Turkish Society of Paediatric Dentistry, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-14 Ekim 2018, pp.83-83
Erdoğan Y., Karayilmaz H., Ünal M., Güngör Ö., Çiftçi Z.Z., "Evaluation the effects of blood contamination and haemostatic agents on bond strength to the dentin of the primary teeth ", International Association of Paediatric Dentistry Regional Meeting 25th Congress of Turkish Society of Paediatric Dentistry, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-14 Ekim 2018, pp.45-45
Şahin İ., Karayilmaz H., Çiftçi Z.Z., Kirzioğlu Z., "Clinical evaluation of prefabricated zirconium crowns for primary molars in children: 12 months follow-up results", International Association of Paediatric Dentistry Regional Meeting 25th Congress of Turkish Society of Paediatric Dentistry, İSTANBUL, TÜRKIYE, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-14 Ekim 2018, pp.167-167
Yağmur B., Çelmeli G., Çiftçi Z.Z., Parlak M., Karayilmaz H., Akçurin S., "Oral dental health findings of children and adolescents with type 1 diabetes mellitus: six mounths follow of results", International Association of Paediatric Dentistry Regional Meeting 25th Congress of Turkish Society of Paediatric Dentistry, İSTANBUL, TÜRKIYE, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-14 Ekim 2018, pp.110-110
Şahin İ., Karayilmaz H., Çiftçi Z.Z., "FRACTURE RESISTANCE OF PEDIATRIC ZIRCONIUM CROWNS CEMENTED WITH DIFFERENT MATERIALS", FDI WORLD DENTAL CONGRESS, MADRID, ISPANYA,
Güngör Ö., Ercan Bekmezoğlu Z., Şahin İ., Karayilmaz H., Mihçi E., "Rubinstein Taybi Sendromu: İki olgu sunumu", Türk Pedodonti Derneği 24.Bilimsel Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-22 Ekim 2017, ss.304-305
Güngör Ö., Temiz K., Yağmur B., Çiftçi Z.Z., Nur B., Karayilmaz H., "Osteogenezis İmperfekta hastalarında dental yaklaşım: 3 olgu", Türk Pedodonti Derneği 24.Bilimsel Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-22 Ekim 2017, ss.308-309
Güngör Ö., Yilmaz K., Çiftçi Z.Z., Mihçi E., Karayilmaz H., "DiGeorge Sendromu'nda ağız içi bulgular ve tedavi yaklaşımı: 4 Olgu", Türk Pedodonti Derneği 24.Bilimsel Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-22 Ekim 2017, ss.266-267
Güngör Ö., İşbilir Ş., Karayilmaz H., "Reimplantasyondan protetik tedaviye avülse dişin kullanımı: Bir olgu raporu ", Türk Pedodonti Derneği 24.Bilimsel Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-22 Ekim 2017, ss.159-160
Ercan Bekmezoğlu Z., Güngör Ö., Karayilmaz H., "Cam iyonomer cam karbomer giomer ve rezin yapıdaki fissür örtücülerin etkinliklerinin değerlendirilmesi:İn vitro çalışma", Türk Pedodonti Derneği 24.Bilimsel Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-22 Ekim 2017, ss.67-68
Çiftçi Z.Z., Hanımeli S., Karayilmaz H., Güngör Ö., "Beyaz nokta lezyonu ve gelişimsel opasitelerin tedavisinde rezin infiltrasyonun etkinliği", Türk Pedodonti Derneği 24.Bilimsel Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-22 Ekim 2017, ss.69-70
Şahin İ. , Karayilmaz H., Çiftçi Z.Z., "Süt Dişlerine Farkli Siman Materyalleri İle Uygulanmiş Pediatrik Zirkonyum Kuronlarin Klinik Başarisinin Ve Ebeveyn Memnuniyetinin Değerlendirilmesi", TPD 24. BİLİMSEL KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-22 Ekim 2017, ss.57-58
Yağmur B., Çelmeli G., Çiftçi Z.Z., Parlak M., Karayilmaz H., Akçurin S., et al., "TİP 1 DİYABETES MELLİTUS’LU ÇOCUKLARDA AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR PİLOT ÇALIŞMAZ", XXI. ULUSAL PEDİATRİK ENDOKRİNOLOJİ VE DİYABET KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE,
Karayilmaz H., Pişkinöz Z.İ., Çiftçi Z.Z., Özen Küçükçetin İ., "Evaluation of Children Pain and Anxiety by Psychometric and Physiologic Methods During Local Anaesthesia Administered by Different Dental Injectors and Injection Systems", 10th Interim SeminarWorkshop of the European Academy of Paediatric Dentistry, ,
Yağmur B., Çiftçi Z.Z., Karayilmaz H., Küpesiz O.A., "TALASEMİ MAJOR HASTASI ÇOCUK VE ADÖLESANLARIN DİŞ YAŞI, KRONOLOJİK YAŞ VE KURON BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ", TPD 24.. BİLİMSEL KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, , ss.316-317
Ercan Bekmezoğlu Z., Güngör Ö., Karayilmaz H., "CLINICAL EVALUATION OF FISSUR SEALANTS ON PERMANENT MOLARS: PILOT STUDY", FDI WORLD DENTAL CONGRESS, MADRİD, ISPANYA,
Çiftçi Z.Z., Çelikoğlu M., Yağmur B., Karayilmaz H., "Ortodontik Tedavi Gören Bir Hastada Orta Keser Dişin Travma Nedeniyle Olağandışı İntrüzyonu", Türk Pedodonti Derneği 23. Bilimsel Kongresi, Ege Adaları, YUNANISTAN, 24-28 Eylül 2016, ss.60-60
Güngör A.Y., Yalçin Erman H., Güngör Ö., Karayilmaz H., Öztürk Z., Küpesiz A., "Talasemi Major Hastası Çocuk ve Adölesanların Kraniofasiyal Yapılarının Sefalometrik Olarak Degerlendirilmesi", 23. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi, Ege Adaları, YUNANISTAN, 24-28 Eylül 2016, ss.79-79
Güngör Ö., Şahin İ. , Karayilmaz H., "Baş ve boyun bölgesine radyoterapi uygulaması ve dental anomalilerle ilişkisi 3 olgu sunumu", İzmir Diş Hekimleri Odası 22.Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İZMİR, TÜRKIYE, 27-29 Kasım 2015, ss.1-1
Karayilmaz H., Nur B., Hatipoğlu M., Mihçi E., "MANAGEMENT OF GENERALIZED GINGIVAL FIBROMATOSIS IN A CASE WITH FRANK-TER HAAR SYNDROME", 47. MEETING OF THE CONTINENTAL EUROPEAN DIVISON OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR DENTAL RESEARCH CO-HOSTED BY THE SCANDINAVIAN DIVISION, ANTALYA, TÜRKIYE, , pp.251-251
Karayilmaz H., Güngör Ö., Şahin İ., Pişkinöz Z.İ., "Endodontic and Restorative Management of Permanent Anterior Teeth with Developmental Disturbances Arising From Dental Trauma to Their Predecessors", 17th Biennial ESE Congress, Barcelona, SPAIN, Barcelona, ISPANYA, 16-19 Eylül 2015, pp.GE138-GE138
Yağmur B., Karayilmaz H., Çiftçi Z.Z., "Endodontic Management of ana Immature Molar Teeth with Large Periradicular Lesion in a Child", 1.Online Scientific Congress Of The International Association Of Endodontics, ANTALYA, TÜRKIYE, 30 Kasım - 29 Aralık 2015, vol.1, no.1, pp.95-95
Karayilmaz H., Güngör Ö., Erdoğan Y., Şahin İ. , "Çocuklarda Submandibular Tükürük Bezi Taşi: Erken Teşhisin Önemi ", 8th International Congress of Mediterranean Societies of Pediatric Dentistry & 21st Congress of Turkish Society of Pediatric Dentistry, İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-15 Kasım 2014, pp.0-0
Güngör Ö., Karayilmaz H., "A Big Dilemma About Delayed Replantation: Case Reports", 18.th World Congress on Dental Trumatology,, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-21 Haziran 2014, pp.0-0
Güngör Ö., Nur B., Güngör A.Y., Mihçi E., Karayilmaz H., "Evaluations Of Cranio-Facial And Dental Manifestations Of Ten Turkish Patients With Kabuki Syndrome. ", 8th International Congress of Mediterranean Societies of Pediatric Dentistry & 21st Congress of Turkish Society of Pediatric Dentistry, İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-15 Kasım 2014, pp.0-0
Karayilmaz H., Güngör Ö., "The Incidence Of Dental Trauma In Turkish Muay Thai Players.", 18.th World Congress on Dental Trumatology,, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-21 Haziran 2014, pp.0-0
Karayilmaz H., Yalçin H., "Horizontal Root Fracture In A Primary Incisor: Conservative Management Of A Case.", 8th International Congress of Mediterranean Societies of Pediatric Dentistry & 21st Congress of Turkish Society of Pediatric Dentistry, İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-15 Kasım 2014, pp.0-0
Karayilmaz H., Güngör Ö., Hanimeli S., Yağmur B., "Case Report: Epidermolysis Bullosa In A Child Patient With Amelogenesis Imperfecta. ", 8th International Congress of Mediterranean Societies of Pediatric Dentistry & 21st Congress of Turkish Society of Pediatric Dentistry, İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-15 Kasım 2014, pp.0-0
Atalay Y., Çakmak E.E. , Ünal M. , Ağaçayak K.S. , Karayilmaz H., "Evaluation The Location Of The Foramen Mentale In Children", 8th International Congress of Mediterranean Societies of Pediatric Dentistry & 21st Congress of Turkish Society of Pediatric Dentistry, İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-15 Kasım 2014, pp.0-0
Karayilmaz H., Güngör Ö., Güngör A.Y., Yalçin H., "Cranio-Dento-Facial Characteristics Of An Ectodermal Dysplasia Girl With Oligodontia.", International Craniofacial Anomalies Congress (ICAC-2013), ISPARTA, TÜRKIYE, 25-27 Nisan 2013, pp.56-56
Karayilmaz H., Yalçin H., Öztürk Z., Küpesiz O.A., "ß-Talasemi Hastası Çocuk Ve Adölesanlarda Mandibula Boyutlarının İncelenmesi: Pilot Çalışma. ", 20. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, KAYSERİ, TÜRKIYE, 7-10 Kasım 2013, ss.0-0
Karayilmaz H., Kirzioğlu Z., "Pulse Oximetry And Laser Doppler Flowmetry In Young Permanent Teeth.", CED IADR 2013 (46th Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research with Scandinavian Division), Florence, ITALYA, 4-7 Eylül 2013, pp.0-0
Karayilmaz H., Güngör Ö., Yalçin H., "Bir Avülsiyon Olgusunun Kendi Dişi İle Protetik Rehabilitasyonu. ", 18. EBDO Uluslararası Kongre ve Sergisi, İZMİR, TÜRKIYE, 30 Kasım - 2 Aralık 2012, ss.0-0
Güngör Ö., Karayilmaz H., Yalçin H., "Ehlers Danlos Sendromlu İki Kız Kardeşin Oro-Dento-Fasial Bulguları.", 18. EBDO Uluslararası Kongre ve Sergisi, İZMİR, TÜRKIYE, 30 Kasım - 2 Aralık 2012, ss.0-0
Güngör Ö., Karayilmaz H., Yalçin H., Öztürk Z., Küpesiz O.A., "B-Talasemi Hastası Çocuk Ve Adölesanlarda Ağız Sağlığı Ve Tükrükteki S-Mutans Ve Laktobasil Düzeyleri.", 19. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Belek-ANTALYA, ANTALYA, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2012, ss.175-175
Güngör Ö., Güngör A.Y., Karayilmaz H., Öztürk Z., Küpesiz O.A., "B-Talasemi Major Hastalarının Kraniofasial Yapılarının Değerlendirilmesi: Pilot Çalışma.", 19. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Belek-ANTALYA, ANTALYA, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2012, ss.191-191
Karayilmaz H., Nur B., Güngör Ö., Yalçin H., Mihçi E., "Hallerman-Streiff Sendromu: Olgu Sunumu. ", 19. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Belek-ANTALYA, ANTALYA, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2012, ss.165-165
Güngör Ö., Karayilmaz H., Yalçin H., "Papillon Lefevre Sendromu: Üç Kız Kardeşin Sunumu. ", 18. EBDO Uluslararası Kongre ve Sergisi, İZMİR, TÜRKIYE, 30 Kasım - 2 Aralık 2012, ss.0-0
Karayilmaz H., Kirzioğlu Z., Güngör Ö., Kömerik N., "Dental Management Of A Multiple Traumatic Injury:Case Report Of Combined Condylar Fracture, Dento-Alveolar Fracture, Crown-Root Fracture, Avulsion And Luxation. ", THE 4 E'S OF ENDODONTICS,, ISPARTA, TÜRKIYE, 17-19 Mart 2011, pp.87-87
Güngör Ö., Kirzioğlu Z., Karayilmaz H., "Genç Erişkinde Fiber Destekli Adeziv Köprü Ile Protetik Tedavi Hazırlığı.", 15. EBDO Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi,, MUĞLA, TÜRKIYE, 29 Nisan - 30 Mayıs 2011, ss.36-37
Kirzioğlu Z., Karayilmaz H., Güngör Ö., Erdoğan Y., "Süt Dişi Travmalarının Ev İçi Kazalarına Olan Etkisi.", 17. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, MARDİN, TÜRKIYE, 20-23 Mayıs 2010, ss.46-46
Karayilmaz H., Kirzioğlu Z., "Cerrahi Ekstrüzyon Tedavisinin Klinik Ve Radyografik Başarısının Değerlendirilmesi. ", 16. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 21-24 Mayıs 2009, ss.78-79
Karayilmaz H., Kirzioğlu Z., Güngör A.Y., "Ekstruze Bir Dişin Ortodontik İntrüzyonu Sırasında Pulpa Kan Akımındaki Değişim.", 16. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 21-24 Mayıs 2009, ss.102-103
Kirzioğlu Z., Karayilmaz H., Güngör Ö., "Çocuklarda Ender Görülen Tükrük Bezi Taşı. ", 9. EBDO Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İZMİR, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2008, ss.0-0
Kirzioğlu Z., Karayilmaz H., Güngör Ö., "Ektodermal Displazi: 4 Yaşındaki Hastanın Protetik Rehabilitasyonu.", 9. EBDO Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İZMİR, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2008, ss.0-0
Kirzioğlu Z., Karayilmaz H., Ulu K.G. , "Papillon-Lefevre Sendromunda Tedavinin Önemi: 2 Olgunun 3 Yıllık Takibi. ", 9. EBDO Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İZMİR, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2008, ss.0-0
Karayilmaz H., Kirzioğlu Z., "The Efficacy Of Laser Doppler Flowmetry And Pulse Oximetry As A Pulp Vitality Test Method In Primary Molars. ", 9. Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry (EAPD), Dubrovnik, HIRVATISTAN, 29 Mayıs - 1 Haziran 2008, pp.79-79
Kirzioğlu Z., Karayilmaz H., "Yer Tutucuların Klinik Başarısı. ", Türk Pedodonti Derneği, 7. Ulusal Sempozyumu, ERZURUM, TÜRKIYE, 1-4 Mart 2007, ss.0-0
Kirzioğlu Z., Karayilmaz H., Ceyhan D. , Ulu K.G. , "Salivary Sialic Acid Levels Of The Children Living İn An Endemic Fluorosis Area. ", XXVIIth Conference of the International Society for Fluoride Research, Beijing, ÇIN HALK CUM., 9-12 Ekim 2007, pp.87-88
Karayilmaz H., Kirzioğlu Z., "Pulse Oksimetri Ve Lazer Doppler Flowmetrinin Vitalite Test Yöntemi Olarak Güvenilirliği. ", 15. Türk Pedodonti Derneği, Uluslararası Kongresi, , ANTALYA, TÜRKIYE, 17-21 Ekim 2007, ss.0-0
Kirzioğlu Z., Karayilmaz H., Şentut F., "Papillon-Lefévre Sendromunun Protetik Rehabilitasyonu: Bir Olgunun Üç Yıllık Takibi. ", 6. EBDO Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi,, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-3 Aralık 2006, ss.0-0
Kirzioğlu Z., Karayilmaz H., Şahin Sağlam A.M., "Dens-Invaginatus: Bir Olgu Nedeni Ile Koruyucu Tedavinin Önemi. ", Türk Pedodonti Derneği, 6. Ulusal Sempozyumu, , ISPARTA, TÜRKIYE, 26-27 Mayıs 2006, ss.0-0
Kirzioğlu Z., Ulu K.G. , Karayilmaz H., "Tekrarlayan Travma Olgularında Kaybedilen Dişler İçin Alternatif Son Nokta: Olgu Sunumu. ", 6. EBDO Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi,, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-3 Aralık 2006, ss.0-0
Kirzioğlu Z., Karayilmaz H., "Rejyonal Odontodisplazinin Diş Hekimliğindeki Klinik Önemi: 2 Olgu Raporu.", 6. EBDO Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi,, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-3 Aralık 2006, ss.0-0
Kirzioğlu Z., Karayilmaz H., Baykal B., "Consideration Of The Morbidity Of Submerged Molars. ", Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (TAOMS), ANTALYA, TÜRKIYE, 29 Mayıs - 2 Haziran 2005, pp.183-183
Kirzioğlu Z., Şentut T., Karayilmaz H., Özay Ertürk M.S., "Diş Eksikliğinin Mandibula Gelişimi Üzerine Etkisi. ", Türk Pedodonti Derneği, 14. Ulusal Kongresi, , ANTALYA, TÜRKIYE, 11-15 Mayıs 2005, ss.0-0
Kirzioğlu Z., Küçükeşmen Ç., Karayilmaz H., "Trombosit Hastalıkları-Pedodontist Yaklaşımı. ", Türk Pedodonti Derneği, 14. Ulusal Kongresi,, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-15 Mayıs 2005, ss.0-0
Kirzioğlu Z., Karayilmaz H., "Williams-Beuren Sendromu: Bir Olgu Raporu. ", Türk Pedodonti Derneği, 14. Ulusal Kongresi,, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-15 Mayıs 2005, ss.0-0
Kirzioğlu Z., Karayilmaz H., Şentut T., "Genç Daimi Dişlerde Kök Gelişim Seviyesine Bağlı Pulpa Kan Akımındaki Değişimin, Ldf Ile Belirlenmesi. ", Türk Pedodonti Derneği, 14. Ulusal Kongresi,, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-15 Mayıs 2005, ss.0-0
Kirzioğlu Z., Özay Ertürk M.S., Karayilmaz H., Şentut T., "Kök Kırıklarında Prognoz Ve Tedavi. ", Türk Pedodonti Derneği, V. Ulusal Sempozyumu,, KONYA, TÜRKIYE, 28-29 Mayıs 2004, ss.0-0
Kirzioğlu Z., Karayilmaz H., "Travma Sonucu İntrüze Olan Bir Dişin Cerrahi Extrüzyonu. ", Türk Pedodonti Derneği, V. Ulusal Sempozyumu,, KONYA, TÜRKIYE, 28-29 Mayıs 2004, ss.0-0
Kirzioğlu Z., Özgüner M. , Sağlam A.A. , Karayilmaz H., Yücetürk Bilgin Z. , Özçelik N., Uz E. , Yilmaz H.R., "Kirzioglu Z, Ozguner M, Saglam Aa, Karayilmaz H, Yuceturk Bilgin Z, Ozcelik N, Uz E, Yilmaz Hr. Histopathological Alterations Of Tongue Mucosa In Cape (Caffeic Acid Phenyethyl Ester) Received Diabetic Rats. Ankara, 6-10 Sept. 2004.", BIOMED 11. International Biomedical Science and Technology Days,, ANKARA, TÜRKIYE, 6-10 Ekim 2004, pp.43-43
Özgüner M. , Şahin Sağlam A.M., Kirzioğlu Z., Özçelik N., Yücetürk Bilgin Z. , Karayilmaz H., Uz E. , Yilmaz H.R., Köylü H., "Histopathological Effects Of Vitamin E On Tongue Mucosa Of Streprozotocin (Stz) Induced Diabetic Rats.", BIOMED 11. International Biomedical Science and Technology Days,, ANKARA, TÜRKIYE, 6-10 Ekim 2004, pp.42-42
Kirzioğlu Z., Özay Ertürk M.S., Karayilmaz H., "Çocuklarda Travmatik Avulsiyon Vak'Alarında Prognoz Ve Tedavi. ", TDB 10. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi,, ANTALYA, TÜRKIYE, 17-21 Haziran 2003, ss.0-0
Kirzioğlu Z., Karayilmaz H., "Kendi Kendine Zarar Verme: Olgu Raporları. ", TDB 10. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi,, ANTALYA, TÜRKIYE, 17-21 Haziran 2003, ss.0-0
Kirzioğlu Z., Karayilmaz H., Özay Ertürk M.S., "Süt Dişlerinin Travmatik Yaralanmaları. ", Türk Pedodonti Derneği, 13. Ulusal Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 25-29 Mayıs 2003, ss.0-0
Kirzioğlu Z., Özay Ertürk M.S., Karayilmaz H., "Çocuklarda Görülen Süpernümerer Dişler Ve İzlenecek Yol. ", TDB 10. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi,, ANTALYA, TÜRKIYE, 17-21 Haziran 2003, ss.0-0
Kirzioğlu Z., Karayilmaz H., Özay Ertürk M.S., "Süt Dişlerinde Kemik Kaybı İle İlgili Sistemik Hastalıklar. ", TDB 10. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi,, ANTALYA, TÜRKIYE, 17-21 Haziran 2003, ss.0-0
Kirzioğlu Z., Özay Ertürk M.S., Şentut T., Karayilmaz H., "Diş Eksikliği Olan Çocuk Hastada Erken Teşhis Ve Tedavi Planlamasının Önemi.", TDB 10. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi,, ANTALYA, TÜRKIYE, 17-21 Haziran 2003, ss.0-0
Kirzioğlu Z., Karayilmaz H., "Cerrahi Ekstrüzyon? Ortodontik Ekstrüzyon? Hangisi Tercih Edilmeli? ", TDB 10. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, , ANTALYA, TÜRKIYE, 17-21 Haziran 2003, ss.0-0
Kirzioğlu Z., Özay Ertürk M.S., Karayilmaz H., "Daimi Keserlerin Travmatik Yaralanmaları: Retrospektif Bir Çalışma. ", Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 1. Uluslararası Kongresi,, KONYA, TÜRKIYE, 5-8 Eylül 2002, ss.0-0
Kirzioğlu Z., Özay Ertürk M.S., Karayilmaz H., "Florozisli Dişlerde Farklı Restoratif Materyallerin Mikrosızıntısı:Bir In-Vitro Çalışma. ", Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 1. Uluslararası Kongresi,, KONYA, TÜRKIYE, 5-8 Eylül 2002, ss.0-0
Şahin Sağlam A.M., Karayilmaz H., Kaya S. , "Uzun Süre Hareketli Ortodontik Aparey Kullanan Genç Erişkinlerde Candida İnsidansı. ", Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 1. Uluslararası Kongresi, , KONYA, TÜRKIYE, 5-8 Eylül 2002, ss.0-0
Kirzioğlu Z., Özay Ertürk M.S., Karayilmaz H., "Langerhans Hücreli Histiositozis: Vaka Raporu. ", Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 1. Uluslararası Kongresi,, KONYA, TÜRKIYE, 5-8 Eylül 2002, ss.0-0
Kirzioğlu Z., Özay Ertürk M.S., Karayilmaz H., "Dental Fluorosis And Caries Incidence Of Preschool Children In Isparta.", 7. Congress of the Balkan Stomatological Society (BASS), AYDIN, TÜRKIYE, 28-30 Mart 2002, pp.250-250
Kirzioğlu Z., Özay Ertürk M.S., Karayilmaz H., "An Evaluation Of The Prevalance And Pattern Of Nursing Caries In Preschool Children In Isparta : A Crossectional Study. ", 7. Congress of the Balkan Stomatological Society (BASS), AYDIN, TÜRKIYE, 28-30 Mart 2002, pp.250-250
Kirzioğlu Z., Özay Ertürk M.S., Karayilmaz H., "Hemisection: 5 Case Reports. ", 7. Congress of the Balkan Stomatological Society (BASS), AYDIN, TÜRKIYE, 28-30 Mart 2002, pp.247-247
Kirzioğlu Z., Özay Ertürk M.S., Karayilmaz H., "The Effect Of Salivary Contamination On Microleakage Of Five Different Restorative Materials In Primary Teeth With Fluorosis : An Invitro Study. ", 7. Congress of the Balkan Stomatological Society (BASS), AYDIN, TÜRKIYE, 28-30 Mart 2002, pp.249-249
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Karayilmaz H., "Süt Dişlerinde Endodonti", Harty Klinik Uygulamada Endodonti , Prof. Dr. Bahar ÖZÇELİK, Ed., Güneş Tıp Kitapevleri, İstanbul, ss.2019-231, 2019 (Link)
Karayilmaz H., Güngör Ö., Çiftçi Z.Z., "Çocuklarda Yaşa Göre Büyüme ve Gelişim Basamakları", Pedodonti Akıl Notları, Doç. Dr. Didem Özdemir Özenen, Ed., Güneş Tıp Kitapevleri, İstanbul, ss.1-20, 2019 (Link)
DİĞER YAYINLAR
Karayilmaz H., Kirzioğlu Z., "The Efficacy of Laser Doppler Flowmetry and Pulse Oximetry as a Pulp Vitality Test Method in Primary Molars. (Abstracts of EAPD Congress, P24, Eur Archs Paediatr Dent, 2008;10:31)", Sunum, pp.31, 2008
Kirzioğlu Z., Karayilmaz H., Ceyhan D. , Ulu K.G. , "Salivary Sialic Acid Levels Of The Children Living In An Endemic Fluorosis Area. (Abstracts No. P40, Fluoride 2007;40(4):291). (Sci-Expanded)", Sunum, pp.291, 2007
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi