Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kutlar İ., "Analysis of the Sources of Agricultural Information Available to Greenhouse Tomato Growers in Turkey", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.28, pp.6825-6835, 2019
Ceylan İ.C., Köksal Ö., Kutlar İ., "Determination of Effective Factors On Adoption of Integrated Pest Management (IPM) Practices", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, vol.11, pp.709-717, 2010
Özçatalbaş O., Mansuroğlu S., Ceylan İ., Akçaöz H., Kutlar İ., "The Evaluation Of The Importance Of Rural Tourism Extension For Community Development And Turkey", JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE, vol.8, pp.973-975, 2010
Özçatalbaş O., Akçaöz H., Firat M.Z., Kutlar İ., "The Analysis Of Socio-Economic Factors In The Dairy Farming Of Antalya Province Of Turkey", ASIAN JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.8, pp.2692-2698, 2009
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yücel I., Kutlar İ., "Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Kadınlara Yönelik Hizmetlerinin Toplumsal Cinsiyet Açısından İncelenmesi", Akdeniz Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi, cilt.1, no.3, ss.151-169, 2020
Kutlar İ., "Tarımsal Amaçlı Kadın Kooperatiflerinin Sürdürülebilir Kalkınma Açısından Önemi", Tarım ve Mühendislik, ss.28-31, 2019
Yaşa S., Kutlar İ., "Diyarbakır İlinde Mısır Üreticilerinin Bilgi Kaynakları ve Pazarlama Sorunlarının İncelenmesi", Mediterranean Agricultural Sciences , vol.32, no.2, pp.167-173, 2019
Yaman A.K., Kutlar İ., "6360 Sayılı Büyükşehir Yasasının Kırsal Yaşama Olası Etkileri: Kocaeli Örneği", Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, vol.5, pp.1295-1300, 2017
Kınıklı F., Kutlar İ., "Antalya'nın Konyaaltı İlçesine Bağlı Doyran Köyü Monografisi", Tarım Ekonomisi Dergisi, cilt.22, ss.33-39, 2016
Kutlar İ., "Süt Pazarlamasında Kooperatiflerin Rolü: Burdur İli Örneği", Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Ziraat Mühendisliği Dergisi, ss.24-27, 2014
Kutlar İ., Turhanoğulları Z., Kızılay H. , "Kırsal Alanda Kadınların Tarımsal Yayım Hizmetlerinden Yararlanma Olanakları: Burdur İli Örneği", Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi (E.A. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi), cilt.29, ss.46-53, 2014
Kutlar İ., Kızılay H. , Turhanoğulları Z., "Kırsal Alanda Kadınların Işgücüne Ve Kararlara Katılımını Etkileyen Sosyoekonomik Faktörlerin Belirlenmesi: Burdur Ili Örneği", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.26, ss.27-32, 2013
Kutlar İ., "Kırsal Alanda Kadın Emeği ve Yoksulluk", Antalya Ticaret Borsası Yayın Organı. Borsanomi Dergisi, cilt.1, ss.32-34, 2012
Kutlar İ., "Antalya İli Aşağıkaraman Köyünün Sosyo Ekonomik Yapısı. Tmmob Ziraat Mühendisleri Odası Yayım Organı", Tarım ve Mühendislik Dergisi, ss.50-52, 2012
Kutlar İ., "Türkiye'de Tarım Sigortalarının Yayılmasını ve Benimsenmesini Etkileyen Faktörler", Türktarım Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, ss.73-77, 2010
Özçatalbaş O., Turhanoğullari Z., Kutlar İ., "Dünya Elma Üretim Sektörünün Genel Durumu Ve Gelişmeler", Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, cilt.2, ss.129-134, 2009
Kutlar İ., Ceylan İ., "Antalya İli Merkez İlçesinde Entegre Mücadele Yönteminin Yayılması Ve Benimsenmesi", Yalova Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt.37, ss.29-38, 2008
Kutlar İ., Özçatalbaş O., "Antalya İli Merkez İlçesindeki Süt Sığırı Yetiştiricileri Birliği Üyesi Olan Ve Olmayan İşletmelerde Toplumsal Cinsiyet Analizi", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.21, ss.241-250, 2008
Kutlar İ., "Türkiye'de Kadınlara Yönelik Yayım Çalışmalarının Değerlendirilmesi", Tarım ve Mühendislik Dergisi, ss.72-75, 2007
Eraktan S., Gümüş H. , Köse N., Kutlar İ., "Besin Öğeleri Tüketim Miktarlarına Gelir Farklılığının Etkisi", Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Dergisi , cilt.9, ss.80-97, 2007
Özçatalbaş O., Kutlar İ., "Antalya İli Elmalı Ve Korkuteli İlçelerinde Tarıma Girdi Sağlayan Kuruluşların Faaliyetleri Ve Yayım Açısından Değerlendirilmesi", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.89-100, 2002
Özkan B., Akpinar M.G., Kutlar İ., "Antalya İlinde Domates Fiyatlarındaki Gelişmeler Ve Mevsimsel Dalgalanmalar ", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.11, no.1, ss.21-31-, 1998
Özkan B., Akpinar M.G., Kutlar İ., "Antalya İlinin Tarımsal Yapısı Ve Gelişimi", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.33-46, 1998
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Bozan H. , Kutlar İ., "The Importance of Rural Tourism in Rural Development Regarding Adıyaman Potantiality", 3rd Rural Tourism and Development Congress, MUĞLA, TÜRKIYE, 12-14 Haziran 2019, pp.35-41
Yılmaz H., Kutlar İ., "Antalya İli Serik İlçesinde Seracılıkta İlaç Bayilerinin Rolünün Tarımsal Yayım Açısından Değerlendirilmesi", 11.Th International Congress of Social Sciences With Current Research, ANTALYA, TÜRKIYE, 28 Ekim - 1 Kasım 2019, pp.425-431
Kutlar İ., "Tarımsal Mücadele Yöntemlerinden Kaynaklanan Ekolojik Sorunların Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar", I.International Congress of the Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-10 Kasım 2019, pp.1579-1602
Gönülkırmaz S. , Hazar Z., Kutlar İ., "Views of Producers in Korkuteli and Elmalı, Antalya on Irrigation Districts", 1st International Conference on Agricultural Structures and Irrigation, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-28 Eylül 2018, pp.1-1
Kandemir F.T., Kutlar İ., "Review of Opinions of Producers in Sarıçam, Adana on Plant Production Subsidies", The International Conference on Agriculture, Forest,Food Sciences and Technologies (ICAFOF), İZMİR, TÜRKIYE, 2-5 Nisan 2018, pp.243-243
Subaşı N., Kutlar İ., "Review of Opinions of Feeder Cattle Raisers in Elmalı, Antalya on Livestock Production Subsidies ", The International Conference on Agriculture, Forest,Food Sciences and Technologies (ICAFOF), İZMİR, TÜRKIYE, 2-5 Nisan 2018, pp.244-244
Şahin B.K. , Kutlar İ., "Role of Women in Hazelnut Production in Ordu", Turkish Academic Research Review International Multidisciplinary Congress (TARRC), ANTALYA, TÜRKIYE, 12-14 Ekim 2018, pp.1024-1031
Bozan H., Kutlar İ., "Türkiye’de Tarımsal Desteklemelere Yeni Bir Yaklaşım: Genç Çiftçi Projesi", XIII.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 12-14 Eylül 2018, ss.54-54
Yaman A.K., Kutlar İ., "Impacts of the New Metropolitan Municipality Law on Those Living in Rural Areas: The Case of Kocaeli", The International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF), NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 15-17 Mayıs 2017, pp.762-770
Esmer F., Kutlar İ., "Job Satisfaction of Women Selling Agricultural Products in Local Markets", II International Conference on Economics Business Management and Social Sciences, Belgrade, SIRBISTAN, 10-14 Mayıs 2017, pp.981-990
Bulut O.D., Kutlar İ., "Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Projelerinin İncelenmesi: Burdur İli Örneği", XII.Tarım Ekonomisi Kongresi, ISPARTA, TÜRKIYE, 25-27 Mayıs 2016, cilt.3, ss.2099-2110
Kutlar İ., "Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliğinde Entegre Mücadele Yönteminin Gıda Güvenliği Açısından Önemi: Antalya İli Örneği", XII.Tarım Ekonomisi Kongresi, ISPARTA, TÜRKIYE, 25-27 Mayıs 2016, cilt.3, ss.2001-2010
Kutlar İ., Bulut O.D., "Nevşehir İlinin Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi", İç Anadolu Bölgesi 2.Tarım ve Gıda Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2015, ss.237-240
Kutlar İ., Bulut O.D., "Nevşehir İlinin Tarımsal Yapısı Ve Gelişimi", İç Anadolu Bölgesi 2.Tarım ve Gıda Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2015, ss.301-306
Kutlar İ., "Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliğinde Kadınların İşgücüne Katılımının Aile Çiftçiliği Açısından Önemi: Antalya İli Örneği", Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 30-31 Ekim 2014, ss.207-2012
Kutlar İ., "Türkiye’De Kırdan Kente Göçün Tarımsal Üretime Etkileri", XI.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE, 3-5 Eylül 2014, ss.404-408
Kutlar İ., "Kırsal Alanda Yoksulluk Ve Kadınlar", 10.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 5-7 Eylül 2012, ss.237-240
Kutlar İ., Ceylan İ., "Türkiye’De Tarım Sigortaları", Uluslararası Katılımlı I.Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı , ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 27-30 Nisan 2011, ss.401-407
Kızılay H. , Akçaöz H., Kutlar İ., Özalp A., "Türkiye’De Tütün Verimi Üzerine İklim Faktörlerinin Etkileri", Uluslararası Katılımlı I.Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 27-30 Nisan 2011, ss.283-285
Özçatalbaş O., Kutlar İ., Kızılay H. , "The Relations Between Extension And Rural Tourism For Rural Development", Second AGRIMBA-AVA Congress , Wageningen, HOLLANDA, 11-14 Haziran 2011, pp.235-240
Kutlar İ., "Türkiye’De Bilgi Teknolojileri Ve Üretimine Yeni Bir Yaklaşım:Kalkınma Ajansları", Türkiye IX.Tarım Ekonomisi Kongresi, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 15-17 Eylül 2010, ss.572-579
Kutlar İ., Özçatalbaş O., "Antalya İli Yayla Kesiminde Meyve Yetiştiriciliğine Yönelik Eğitim Ve Yayım Çalışmalarının Değerlendirilmesi", I.Ulusal Elma Sempozyumu , KARAMAN, TÜRKIYE, 20-22 Kasım 2009, ss.102-102
Kutlar İ., "Türkiye’De Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Hizmeti Verenlere Yönelik Eğitim Çalışmalarının Değerlendirilmesi", AB-Türkiye Sivil Toplum Diyalogunun Çok Yönlü Geliştirilmesi Uluslar arası Sempozyumu , ANTALYA, TÜRKIYE, 5-8 Kasım 2009, pp.305-309
Kutlar İ., Gülçubuk B., "Kırsal Alanda Kadınlara Yönelik Eğitimin Önemi", International Multidisciplinary Women’s Congress , İZMİR, TÜRKIYE, 13-16 Ekim 2009, pp.536-542
Kutlar İ., "Kırsal Alanda Kadının İşgücüne Ve Kararlara Katılımının Toplumsal Cinsiyet Açısından Değerlendirilmesi", International Multidisciplinary Women’s Congress , İZMİR, TÜRKIYE, 13-16 Ekim 2009, pp.578-583
Eraktan S., Köse N., Kutlar İ., "Gelir Farklılığının Ailelerin Gıda Maddeleri Tüketim Miktarına Ve Niteliklerine Etkisi", I.Uluslararası Ev Ekonomisi Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 17-19 Eylül 2006, pp.259-264
Kutlar İ., Yavuz G.G., Ceylan İ., "Avrupa Birliği Ve Türkiye'De Kırsal Alanda Kadının Yeri", Türkiye VII.Tarım Ekonomisi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-15 Kasım 2006, ss.371-375
Özçatalbaş O., Gürgen Y., Kutlar İ., Danış D. , "The Analysis Of Agricultural Extension Services In Turkey,” ", 16th Europen Seminar on Extension Education(ESEE), Eger, MACARISTAN, 12-15 Kasım 2003, pp.157-159
Yilmaz İ., Özkan B., Akkaya F. , Yilmaz S., Kutlar İ., "Antalya İli Sera Sebzeciliğinde İlaç Ve Gübre Kullanımının Analizi", IV. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 12-14 Kasım 2000, ss.155-161
Özkan B., Akkaya F. , Özçatalbaş O., Kutlar İ., "Antalya Ve Ankara İllerinde Mantar Tüketicilerinin Mantar Satın Alma Davranışlarının Analizi", Türkiye VI.Yemeklik Mantar Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 17-19 Kasım 2000, ss.56-67
DİĞER YAYINLAR
Özkan B., Özçatalbaş O., Yilmaz İ., Yilmaz S. , Akpinar M.G., Kutlar İ., "Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Eğitim-Öğretime Yönelik Görüş Ve Beklentileri, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Yayınları, Antalya", Teknik Rapor, ss.., 1999
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi