Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Petrografi ve Petroloji
Petrojenez
Mineraloji ve Kristalografi
Jeokronoloji
Jeokimya (Organik ve İnorganik -> Diğer
Jeoloji
Kayaç Jeokimyası
Jeokimyasal Modelleme
Granit Jeokimyası, Petrolojisi, Petrojenezi
Radyojenik ve Duraylı İzotop Jeokimyası
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Mühendislik Temel Alanı
Yer Bilimleri ve Mühendisliği
Mineraloji-Petrografi
Maden Yatakları ve Jeokimya
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Engineering, Geological
Geochemistry & Geophysics
Mineralogy
Geology
Geosciences, Multidisciplinary
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi