Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2016 - Devam Ediyor
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2011 - 2016
Doç.Dr., MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2010 - 2011
Yrd.Doç.Dr., MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 1999 - 2010
Arş.Gör., MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 1993 - 1999
Arş.Gör., ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Fen Fakültesi, 1991 - 1993
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Akademik Kurul Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi, , 05.06.2017 - Devam Ediyor
BAP Komisyon Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü, , 14.10.2016 - Devam Ediyor
Senato Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü, , 14.10.2016 - Devam Ediyor
Enstitü Müdürü, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü, , 14.10.2016 - Devam Ediyor
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Koordinatörü, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, , 14.10.2016 - Devam Ediyor
BAP Komisyon Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 06.12.2012 - 06.12.2015
Bölüm Başkan Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 15.06.2012 - 10.07.2013
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 04.11.2011 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 08.06.2007 - 19.09.2011
Yönetim Kurulu Üyesi, MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi, , 04.11.2002 - 25.06.2005
Akademik Kurul Üyesi, MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi, , 04.11.2002 - 25.06.2005
VERDİĞİ DERSLER
Mineraloji-II, Lisans, 2015-2016
Metamorfik Petrografi, Lisans, 2015-2016
Magmatik Petrojenez, Yüksek Lisans, 2015-2016
Optik Mineraloji, Lisans, 2015-2016
Magmatizma ve Jeodinamik, Doktora, 2015-2016
Magmatik Kayaç Petrolojisi, Lisans, 2015-2016
Magmatik Kayaçların Jeokimyası, Yüksek Lisans, 2015-2016
Genel Fiziki Coğrafya, Lisans, 2014-2015
Türkiye Fiziki Coğrafyası, Lisans, 2014-2015
Süs Taşları ve Teknolojisi, Lisans, 2013-2014
Jeokronoloji, Yüksek Lisans, 2013-2014
Volkanik Kayaçların Petrografisi, Yüksek Lisans, 2013-2014
Ofiyolitik Kayaçların Petrojenezi, Doktora, 2013-2014
Volkanoloji, Lisans, 2013-2014
Mineraloji-I, Lisans, 2013-2014
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, A.Mirza, "Trans-Himalayan Plutonik Kuşağı (Hindistan) İçerisinde Yeralan Asidik İntrüzif Kayaçların Petrolojisi, Jeokimyası ve Petrojenezi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, S.Telci, "Kemer ve Civarında Yer Alan Mafik Kayaçların Mineralojisi Petrolojisi ve Jeokimyası", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2017.
Yüksek Lisans, A.Iltireh, "ASAL-GHOUBET’DE (CİBUTİ) YERALAN VOLKANİZMANIN PETROLOJİSİNE GENEL BİR BAKIŞ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2017.
Yüksek Lisans, M.Erbek, "Sugözü (Yumurtalık) Termik Santrali Uçucu Külünün Zemin Mukavemetine Etkisi", MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ekim, 2010.
Yüksek Lisans, Ö.Saban, "Hatay İli Merkezinin Antakya Belediye Sınırları İçerisinde Zeminin "Kırılma Mikrotremor(ReMi)" Yöntemi İle İncelenmesi", MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Mart, 2010.
Yüksek Lisans, K.Ergüven, "Zemin Sıvılaşması", MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Eylül, 2005.
Yüksek Lisans, L.Akçum, "İnsan Kaynakları Yönetimi, İnşaat İşlemlerindeki Uygulaması ve Uygulama Örneği", MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ekim, 2005.
Yüksek Lisans, A.Güneş, "Tekirova (Antalya) Ofiyolitlerinde Yer Alan İzole Daykların Petrolojisi, Jeokimyası ve Petrojenezi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, S.Rasimgil, "Düzköy Trabzon Güneybatısındaki Derinoba Asidik Kayaçların Petrografisi Petrolojisi ve Jeokimyası", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik Sınavı, Dumlupınar Üniversitesi, Mayıs, 2018
A. Personel, Araştırma Görevlisi Sınavı, Akdeniz Üniversitesi, Ocak, 2018
Tez Savunma, Tez Savunma , Akdeniz Üniversitesi, Nisan, 2018
Atama, Yardımcı Doçent Yabancı Dil Jürisi, Akdeniz Üniversitesi, Mart, 2017
Doçentlik, Doçentlik Sınavı Jürisi, YÖK, Ekim, 2017
Tez Savunma, Tez Savunma , Akdeniz Üniversitesi, Mayıs, 2017
Tez Savunma, Tez Savunma , Akdeniz Üniversitesi, Mayıs, 2017
Atama, Profesör Atama Jürisi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mart, 2017
Atama, Yardımcı Doçent Bilim Jürisi (Yedek), Akdeniz Üniversitesi, Mart, 2017
Tez Savunma, Tez Savunma , Akdeniz Üniversitesi, Aralık, 2016
Tez Savunma, Tez Savunma, Akdeniz Üniversitesi, Ağustos, 2016
Tez Savunma, Tez Savunma, Akdeniz Üniversitesi, Ağustos, 2016
Tez Savunma, Yüksek Lisans Sınav Jürisi, Akdeniz Üniversitesi, Aralık, 2015
Tez Savunma, Yüksek Lisans Sınav Jürisi, Dumlupınar Üniversitesi, Ağustos, 2013
Tez Savunma, Doktora Sınav Jürisi, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Aralık, 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi