Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Adak N., Heybeli N., Ertekin C., "Infrared Drying of Strawberry", FOOD CHEMISTRY, vol.219, pp.109-116, 2017 (Link)
Adak N., Gübbük H., "Effect of Planting Systems and Growing Media on Earliness, Yield and Quality of Strawberry Cultivation under Soilless Culture", NOTULAE BOTANICAE HORTI AGROBOTANICI CLUJ-NAPOCA, vol.43, pp.204-209, 2015
Adak N., Pekmezci M., "Various Plant Development Parameters For Strawberries Grown In Soilless Culture", JOURNAL OF FOOD, AGRICULTURE & ENVIRONMENT – JFAE., vol.12, pp.692-696, 2014
Adak N., Pekmezci M., "Farklı Fide Tipleri Ve Yetiştirme Ortamlarının Topraksız Kültür Çilek Yetiştiriciliği Üzerine Etkileri", TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ -Journal of Agricultural Sciences, vol.17, pp.269-278, 2011
Adak N., Kaynak L., Pekmezci M., Gübbük H., "The Effect Of Various Hormone Types On In Vitro Propagation Of Strawberry", Acta Horticulture , vol.829, pp.305-308, 2009
Temirkaynak M., Kucuk S. , Adak N., "The Agronomic Performance Of Seed Propagated Artichoke In Antalya-Turkey", Acta Horticulture , vol.830, pp.489-492, 2009
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çelik B., Gübbük H., Adak N., "Antalya İlinde Çilek Yetiştiriciliğinde Son Gelişmeler.", BAHÇE, cilt.46, ss.287-290, 2017
Demirsoy L. , Misirli D., Adak N., "Topraksız Tarımda Çilek Yetiştiriciliği", ANADOLU Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt.27, ss.71-80, 2017
Adak N., Nasircilar A.G., Ulukapi K., "Kuraklık stresinde yetiştirilen çilek çeşitlerinde, prolinin bitki büyüme ve gelişmesi ile verim ve kalite üzerine etkisi ", BAHÇE, cilt.46, ss.37-44, 2017
Adak N., "In vitro Şartlarda Değişik Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin Çileklerde Kallus ve Sürgün Gelişimi Üzerine Etkileri", BAHÇE, cilt.45, ss.859-863, 2016
Adak N., Kaynak L., "Improvement of strawberry (Fragaria x ananassa ) through induced mutations and in vitro culture", International Journal of Agriculture Innovations and Research , vol.5, pp.242-246, 2016
Adak N., Tetik N., Güneş E. , Balkiç R. , Gübbük H., Arslan Kulcan A., "Değişik yetiştirme sistemlerinin çilek meyvelerinin bazı fizikokimyasal özellikleri üzerine etkileri", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.29, ss.33-38, 2016
Adak N., Gözlekçi S., "Effects of Different Growing Systems and Cultivars on Plant Growth, Fruit Quality and Yield of Strawberry in Soilless Culture", Acta Horticulturae, vol.1139, pp.565-570, 2016
Adak N., Kaynak L., Adak M., "Optimization of In Vitro Regeneration System of Newly Developed Strawberry Hybrids", International Journal of Agriculture Innovations and Research (IJAIR), vol.5, pp.397-402, 2016
Gözlekçi S., Adak N., "Effects of Some Nutrients Applications on the Number and Quality of Strawberry Seedlings", SOIL WATER JOURNAL, vol.2, pp.433-438, 2013
Gübbük H., Güneş E., Güven D., Adak N., "Keçiboynuzu Tohumlarının Kontrollü Koşullarda Çimlendirilmesi Üzerinde Araştırmalar", DERİM, cilt.29, ss.1-10, 2012
Adak N., Pekmezci M., "Topraksız Kültürle Çilek Yetiştiriciliğinde Fide Tipleri Ile Yetiştirme Ortamlarının Meyve Kalite Kriterleri Üzerine Etkileri.", Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.49, ss.135-142, 2012
Gübbük H., Güneş E., Adak N., Güven D., "Farklı Aşılama Zamanlarının Keçiboynuzunda Aşı Tutma Ve Sürme Oranları Üzerine Etkileri", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.25, ss.73-76, 2012
Adak N., Pekmezci M., "Topraksız Kültürle Çilek Yetiştiriciliğinde Fide Tipleri Ile Yetiştirme Ortamlarının Bazı Fiziksel Özellikler Üzerine Etkileri.", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.28, ss.53-59, 2011
Adak N., Pekmezci M., "Değişik Çilek Çeşitlerinde, Farklı Oksin Tipleri Ile Aktif Kömür Düzeylerinin Dış Koşullara Adaptasyon Aşamasında Bitki Büyüme Ve Gelişimi Üzerine Etkileri", Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi (E.A. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi), cilt.26, ss.91-100, 2011
Adak N., "Camarosa Çilek Çeşidinde, Değişik Ec Düzeylerinin Verim Ve Kalite Üzerine Etkileri", DERİM, cilt.27, ss.22-33, 2010
Adak N., "Topraksız Kültürde Çilek Yetiştirme Olanakları", Alatarım, cilt.9, ss.38-44, 2010
Adak N., Pekmezci M., Gübbük H., "Değişik Uygulamaların Çilek Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Etkisi", DERİM, cilt.26, ss.1-10, 2009
Pekmezci M., Gübbük H., Eti S. , Erkan M., Onus A.N., Yildirim I.K., Biner B., Adak N., "Batı Akdeniz Ve Ege Bölgesi’Nde Yabani Ve Kültür Formunda Yetişen Keçiboynuzu Tiplerinin Seleksiyonu", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.21, ss.145-153, 2008
Pekmezci M., Gübbük H., Eti S. , Erkan M., Onus A.N., Biner B., Adak N., Yildirim I.K., "Doğu Akdeniz Bölgesinde Yabani Ve Kültür Formunda Yetişen Keçiboynuzu Tiplerinin Seleksiyonu", Bahçe, cilt.34, ss.73-82, 2005
Gübbük H., Pekmezci M., Adak N., "Değişik Tavuk Ve Çiftlik Gübresi Düzeylerinin Dwarf Cavendish Muz Klonunda Verim Ve Kalite Üzerine Etkileri", DERİM, cilt.18, ss.145-153, 2001
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Adak N., "", , ,
Mişrakli D., Adak N., Çaliş Ö., Tozlu İ., "The effects of Mycorrhiza Treatments on Nursery Plant Development in Meyer Lemons Grafted on Sour Orange Rootstocks", 4th International Agriculture Congress , NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 5-8 Temmuz 2018, vol.1, no.1, pp.235-235 (Link)
Mışraklı D., Orakçı F., Adak N., Çaliş Ö., Tozlu İ., "The effects of Bacteria Treatments on Nursery Plant Development in Meyer Lemons Grafted on Sour Orange Rootstocks ", 4th International Agriculture Congress , NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 5-8 Temmuz 2018, vol.1, no.1, pp.209-209 (Link)
Topakci N., Adak N., "An Overview of Organic Agriculture and Good Agricultural Practices in Antalya Province", International Agricultural Science Congress, Van, VAN, TÜRKIYE, 9-12 Mayıs 2018, ss.1-1 (Link)
Mışraklı D., Adak N., Çaliş Ö., Tozlu İ., "The effects of Mycorrhiza Treatments on Nursery Plant Development in Meyer Lemons Grafted on Sour Orange Rootstocks", 4th International Agriculture Congress , NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 5-8 Temmuz 2018, cilt.1, no.1, ss.71-71 (Link)
Topakci N., Adak N., "SOIL AND SOILLESS STRAWBERRY GROWING PROBLEMS IN ANTALYA", International Agricultural Science Congress, , VAN, TÜRKIYE, 9-12 Mayıs 2018, ss.1-1
Topakci N., Adak N., "Protected Fruit Cultivation and Pests in Antalya and Turkey", International Agricultural Science Congress, , VAN, TÜRKIYE, 9-12 Mayıs 2018, pp.603-603
Topakci N., Adak N., "Biological Control Against Spider mites in Strawberry Greenhouses in Turkey", Second International Symposium on Fruit Culture in Silk Road Countries “Fruits for the Future” Trebinje, Bosnia and Herzegovina, 2-6 October, 2017. Silksym 2017, TREBINJE, BOSNA HERSEK, 2-6 Ekim 2017, pp.85-85
Gözlekçi S., Tozlu İ., Adak N., "The Effects of Pre-Seeding Treatments on Seed Germination in Citrus Rootstocks", 3rd INTERNATIONAL AGRICULTURE CONGRESS, Skopje, MAKEDONYA, 14-18 Ağustos 2017, pp.96-96
Tozlu İ., Gözlekçi S., Gübbük H., Adak N., "The Effect of Deficit Irrigation on Fruit Quality of Different Strawberry Cultivars Grown in Soilless Conditions", 3rd INTERNATIONAL AGRICULTURE CONGRESS, Skopje, MAKEDONYA, 14-18 Ağustos 2017, pp.44-44
Tozlu İ., Misrakli D., Adak N., "The Effect of Putrescine on Growth and Development of Strawberry Plants Grown in Soilless Conditions with Restricted Deficit Irrigation", International Congress of the New Approaches and Technologies For Sustainable Development. Isparta, Turkey, September 21-24, 2017, ISPARTA, TÜRKIYE, 21-24 Eylül 2017, pp.451-452
Adak N., Tozlu İ., Gübbük H., "Biochemical Characteristics of Different Strawberry Cultivars Grown in Mediterranean Climatical Conditions", "International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies" 15-17 May 2017, Cappodocia, Turkey , NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 15-17 Mayıs 2017, pp.731-731
Adak N., Tozlu İ., Gübbük H., "The Effect of Different K+/Ca+2 Ratios on Yield, Quality and Tip Burn on Strawberries Grown in Soilless Culture.", "International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies" 15-17 May 2017, Cappodocia, Turkey , NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 15-17 Mayıs 2017, pp.730-730
Adak N., Topakci N., "Çevre Dostu Üretim Tekniği: Akuaponik Sistem / Environmentally Friendly Production Technique: Aquaponic System.", XIII. Congress of Ecology and Environment, EDİRNE, TÜRKIYE, 12-15 Eylül 2017, pp.575-575
Tozlu İ., Adak N., "The Effect of Some Organic Compounds on Strawberry Plug Transplant Development in Soilless Conditions. ", International Congress of the New Approaches and Technologies For Sustainable Development. Isparta, Turkey, September 21-24, 2017. , ISPARTA, TÜRKIYE, 21-24 Eylül 2017, pp.592-593
Tozlu İ., Üçok Z., Özdemir E., Yorganci I., Adak N., "The Effects Of Hormone, Microorganism and Osmotic Solution Applications to Seed Germination of Some Citrus Rootstocks.", International Congress of the New Approaches and Technologies For Sustainable Development. Isparta, Turkey, September 21-24, 2017., ISPARTA, TÜRKIYE, 21-24 Eylül 2017, pp.594-595
Adak N., "Response of hydroponically-grown strawberry (Fragaria x ananassa Duch.) plants to different ratios of K:Mg in the nutrient solution. ", Second International Symposium on Fruit Culture in Silk Road Countries “Fruits for the Future” Trebinje, Bosnia and Herzegovina, 2-6 October, 2017. Silksym 2017, TREBINJE, BOSNA HERSEK, 2-6 Ekim 2017, pp.64-64
Adak N., Nasircilar A.G., Ulukapi K., "The Effects of Putrescine on Pomology, Yield and Biochemical Characteristics of Strawberry Plants under Deficit Irrigation.", Second International Symposium on Fruit Culture in Silk Road Countries “Fruits for the Future” Trebinje, Bosnia and Herzegovina, 2-6 October, 2017. Silksym 2017, TREBINJE, BOSNA HERSEK, 2-6 Ekim 2017, pp.51-51
Adak N., Tozlu İ., Gübbük H., "Çileğin Besin İçeriği ve İnsan Sağlığı İçin Önemi", Türkiye Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Kongresi'2016, ANTALYA, TÜRKIYE, 14 Nisan - 17 Aralık 2017, pp.69-70
Tozlu İ., Adak N., "The Effect of Different Glycine Betaine Applications on Plantlet Developments of Osmanli Strawberries", "International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies" 15-17 May 2017, Cappodocia, Turkey , NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 15-17 Mayıs 2017, pp.900-900
Topakci N., Adak N., Çanakci M., Yiğit M., "Bitkisel Artıkların Değerlendirilmesine Yönelik Farkındalık Oluşturma Çalışmaları / Create Awareness Studies on the Evaluation of Plant Based Wastes. ", XIII. Congress of Ecology and Environment, EDİRNE, TÜRKIYE, 12-15 Eylül 2017, pp.323-323
Adak N., Tozlu İ., Balkic R. , Altinkaya L. , Soydal A. , Gübbük H., "Seed Germination Studies on Guava (Psidium guajava L.)", III International Symposium on Horticulture in Europe - SHE2016. Chania, Crete (Greece), CRETE, YUNANISTAN, 17-21 Ekim 2016, pp.1-1
Gözlekçi S., Adak N., Tozlu İ., "Influence of Seed Pre-treatments on Seed Germination and Early Seedling Developments of Jujube (Ziziphus jujuba Mill.). Acta Horticulturae", III International Symposium on Horticulture in Europe - SHE2016. Chania, Crete (Greece), CRETE, YUNANISTAN, 17-21 Ekim 2016, pp.1-1
Adak N., Nasircilar A.G., Ulukapi K., "Kuraklık Stresinde Yetiştirilen Çilek Çeşitlerinde, Prolinin Bitki Büyüme ve Gelişmesi ile Verim ve Kalite Üzerine Etkisi", Uluslararası Katılımlı 5. Üzümsü Meyveler Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 27-30 Eylül 2016, pp.17-17
Gözlekçi S., Adak N., Tozlu İ., "Influence of Seed Pre treatments on Seed Germination and Early Seedling Developments of Jujube Ziziphus jujuba Mill", III International Symposium on Horticulture in Europe, Chania, Crete, YUNANISTAN, 17-21 Ekim 2016, pp.126-127
Adak N., Nasircilar A.G., Ulukapi K., "Çilek çeşitlerinin kuraklığa tolerans düzeylerinin in vitro ve in vivo şartlarda belirlenmesi", V. Uluslararası Katılımlı Üzümsü Meyveler Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 27-30 Eylül 2016, pp.1-1
Adak N., Gözlekçi S., "Effects of different growing systems and cultivars on plant growth, fruit quality and yield of strawberry in soilless culture", Acta Horticulturae, BELGRADE, SIRBISTAN, 16-18 Eylül 2015, vol.1139, pp.565-570
Adak N., "In vitro Şartlarda Değişik Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin Çileklerde Kallus ve Sürgün Gelişimi Üzerine Etkileri", VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 25-29 Ağustos 2015, cilt.45, ss.856-863
Ertekin C., Gözlekçi S., Heybeli N., Gençer A., Adak N., Oksal S., "Drying Of Strawberries With Infrared Dryer.", International Conference of Agricultural Engineering AgEng Zurich, ZURİCH, ISVIÇRE, 6-10 Temmuz 2014, pp.1-1
Ertekin C., Heybeli N., Gözlekçi S., Adak N., Yeğin A., "Drying Characteristics of Strawberries in Vacuum Dryer", 18. CIGR World Congress, Pekin, ÇIN HALK CUM., 16-19 Eylül 2014, pp.15-15
Adak N., Gözlekçi S., "Effects Of Different Planting Systems On Plant Growth, Fruit Quality And Yield Of Strawberry In Soilless Culture.", 1st Central Asia Congress on Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition, BISHKEK, KIRGIZISTAN, 1-3 Ekim 2013, pp.11-11
Gözlekçi S., Adak N., "The Effects of Some Nutrients Application on Number and Quality of Strawberry Seedlings", 1st Central Asia Congress on Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition, BISHKEK, KIRGIZISTAN, 1-3 Ekim 2013, no.1, pp.1-1
Gözlekçi S., Ertekin C., Adak N., Heybeli N., Balci F., "Infrared Kurutmanın Çilek Meyvelerinin Kuruma Karakteristikleri Ve Bazı Kimyasal Özellikleri Üzerine Etkisi ", IV. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu , ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Ekim 2012, ss.5-5
Sönmez S., Çitak S., Adak N., "Nutritional Partitioning Of Macro-Nutrients (N, P, K, Ca And Mg) In Strawberry Plants Grown On Different Medium.", VIII. International Soil Science Congress “Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management, İZMİR, TÜRKIYE, 15-17 Mayıs 2012, pp.461-466
Sönmez S., Çitak S., Adak N., ""Nutritional Partitioning Of Micro Nutrients In Strawberry Plants Grown On Different Media"", International Conference Plant Growth, Nutrition and Environment Interactions, , VİENNA, AVUSTURYA, 18-21 Şubat 2012, pp.1-1
Adak N., Güneş E., Balkiç R., Gübbük H., "Topraksız Kültürde İki Farklı Çilek Çeşidinin Verim Ve Kalite Açısından Karşılaştırılması. ", IV. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu , ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Ekim 2012, ss.225-233
Adak N., Güneş E., Balkiç R., Gübbük H., "Çilekte Geleneksel Ve Topraksız Yetiştirme Sisteminin Verim Ve Kalite Açısından Karşılaştırılması.", IV. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu , ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Ekim 2012, ss.189-197
Adak N., Gunes E., Balkiç R., Gübbük H., "Topraksız Kültürde İki Farklı Çilek Çeşidinin Verim Ve Kalite Açısından Karşılaştırılması. ", V. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Ekim 2012, ss.225-233
Temirkaynak M., Adak N., Kucuk S. , Namal H. , "Determination of Optimum Hormone Type and Concentrations on the Rooting of Guava (Psidium guajavas L.) Cuttings.", II. International Symposium on Guava and other Myrtaceae,, BOGOR, ENDONEZYA, 10-13 Kasım 2008, pp.5-5
Temirkaynak M., Adak N., "Dünyada Yetiştiriciliği Yapılan Önemli Enginar Çeşitleri.", Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 4-7 Eylül 2007, ss.94-97
Adak N., Pekmezci M., Gübbük H., "The Effects Of Various Medias On Rooting And Growth In ‘Camarosa’ Strawberry Cultivar. ", International Symposium Advances In Soil & Soilless Cultivation Under Protected Environment, AGADIR, FAS, 19-24 Şubat 2006, pp.74-74
Gübbük H., Pekmezci M., Erkan M., Adak N., Demiral E., Biner B., Yildirim I.K., "Bazı Yeni Muz Çeşitlerinin Antalya Koşullarında Örtüaltında Yetiştirme Olanakları", Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi,, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-12 Eylül 2003, ss.309-310
Demiral E., Gübbük H., Pekmezci M., Adak N., "Erken Sonbahar Dikiminde Çilekte Değişik Fide Tiplerinin Erkencilik Ve Verim Üzerine Etkileri.", Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-12 Eylül 2003, ss.306-308
Adak N., Gübbük H., Pekmezci M., "Bazı Çilek Çeşitlerinin Antalya Koşullarında Örtüaltında Yetiştirme Olanakları Üzerinde Araştırmalar", Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-12 Eylül 2003, ss.313-314
Pekmezci M., Gübbük H., Erkan M., Adak N., Ünal N. , "Değişik Muz Klonlarının Meristem Kültürü Yöntemi Ile Çoğaltılması Üzerinde Araştırmalar.", Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 14-17 Eylül 1999, ss.228-232
DİĞER YAYINLAR
Adak N., Demir H., Akgün İ.H., "Son yılların hızla gelişen sektörü: Yayla Seracılığı ve Elmalı. ", Teknik Rapor, ss.26-30, 2014
Adak N., "Çilek (Fragaria Vesca L.)Antalya Tarım Master Planı 2011. T.C. Antalya Valiliği İl Tarım Müdürlüğü", Teknik Rapor, ss.282-288, 2011
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi