Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Adak N., "EFFECT OF DIFFERENT K/CA2 RATIOS ON YIELD, QUALITY AND PHYSIOLOGICAL DISORDER IN SOILLESS STRAWBERRY CULTIVATION", ACTA SCIENTIARUM POLONORUM-HORTORUM CULTUS, vol.18, no.2, pp.229-236, 2019 (Link)
Adak N., "Effects of glycine betaine concentrations on the agronomic characteristics in strawberry grown under deficit irrigation conditions", APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, vol.17, no.2, pp.3753-3767, 2019 (Link)
Adak N., Tozlu İ., Gübbük H., "Influence of Different Soilless Substrates to Morpho-physiological Characteristics and Yield Relations in Strawberries.", ERWERBS-OBSTBAU, vol.60, pp.341-348, 2018
Adak N., Tozlu İ., Nasircilar A.G., Ulukapi K., "In vitro assessment of drought tolerance responses in strawberry", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.27, no.12/B, pp.9481-9486, 2018
Adak N., Heybeli N., Ertekin C., "Infrared Drying of Strawberry", FOOD CHEMISTRY, vol.219, pp.109-116, 2017 (Link)
Adak N., Gübbük H., "Effect of Planting Systems and Growing Media on Earliness, Yield and Quality of Strawberry Cultivation under Soilless Culture", NOTULAE BOTANICAE HORTI AGROBOTANICI CLUJ-NAPOCA, vol.43, pp.204-209, 2015
Adak N., Pekmezci M., "Various Plant Development Parameters For Strawberries Grown In Soilless Culture", JOURNAL OF FOOD, AGRICULTURE & ENVIRONMENT – JFAE., vol.12, pp.692-696, 2014
Adak N., Pekmezci M., "Farklı Fide Tipleri Ve Yetiştirme Ortamlarının Topraksız Kültür Çilek Yetiştiriciliği Üzerine Etkileri", TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ -Journal of Agricultural Sciences, vol.17, pp.269-278, 2011
Temirkaynak M., Kucuk S. , Adak N., "The Agronomic Performance Of Seed Propagated Artichoke In Antalya-Turkey", Acta Horticulture , vol.830, pp.489-492, 2009
Adak N., Kaynak L., Pekmezci M., Gübbük H., "The Effect Of Various Hormone Types On In Vitro Propagation Of Strawberry", Acta Horticulture , vol.829, pp.305-308, 2009
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ünal N., "Response of hydroponically-grown strawberry (Fragaria × ananassa Duch.) plants to different ratios of K:Mg in the nutrient solution", Acta Hortic. , no.1308, pp.235-240, 2021
Topakci N., Ünal N., "Biological control against spider mites in strawberry greenhouses in Turkey", Acta Hortic, no.1308, pp.291-296, 2021
Ünal N., Nasircilar A.G., Ulukapi K., "The effects of putrescine on pomology, yield and biochemical characteristics of strawberry plants under deficit irrigation", Acta Hortic, no.1308, pp.189-196, 2021
Adak N., Yavuzlar E.E., Karadal S., Durmaz B., "Topraksız çilek yetiştiriciliğinde mikoriza ve yetiştirme ortamı hacminin vejetatif gelişim ve meyve kalitesi üzerine etkileri", Anadolu J Agr Sci, vol.35, pp.292-300, 2020
Adak N., Tozlu İ., "The effects of glycine betaine on pomology, yield and biochemical characteristics of strawberry plants under soilless culture", Acta Horticulturae, pp.45-52, 2020 (Link)
Adak N., Kaynak L., "Mutation breeding of strawberry for tolerance to water stress using ethyl methane sulfonate", Acta Horticulturae, pp.235-246, 2020 (Link)
Karadal S., Yavuzlar E.E., Adak N., Goncu S., "Topraksız Kültürde Yetiştirilen Aronya (Aronia Melanocarpa (Michx.) Elliot) Fidanlarında Mikoriza Uygulamasının, Bitki Gelişimi Üzerine Etkileri", BAHÇE, no.48, pp.31-37, 2019
Adak N., Balkiç R., Tozlu İ., Altinkaya L., Soydal A. , Gübbük H., "Guava (Psidium guajava l.) tohumlarının çimlenmesi üzerine araştırmalar.", BAHÇE, vol.48, no.1, pp.1-7, 2019
Misrakli D., Unal Z., Adak N., Çaliş Ö., Tozlu İ., "Topraksız ve konvansiyonel koşulların turunçgillerde fidan gelişimi üzerine etkileri", Mediterranean Agricultural Sciences, no.32, pp.85-90, 2019 (Link)
Adak N., Nasircilar A.G., Ulukapi K., "Kuraklık stresinde yetiştirilen çilek çeşitlerinde, prolinin bitki büyüme ve gelişmesi ile verim ve kalite üzerine etkisi ", BAHÇE, cilt.46, ss.37-44, 2017
Demirsoy L., Misirli D., Adak N., "Topraksız Tarımda Çilek Yetiştiriciliği", ANADOLU Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, vol.27, no.1, pp.71-80, 2017
Adak N., Nasircilar A., Ulukapi K., "Kuraklık stresinde yetiştirilen çilek çeşitlerinde, prolinin bitki büyüme ve gelişmesi ile verim ve kalite üzerine etkisi", Bahçe, cilt.46, no.1, ss.37-44, 2017
Adak N., Kaynak L., "Improvement of strawberry (Fragaria x ananassa ) through induced mutations and in vitro culture", International Journal of Agriculture Innovations and Research , vol.5, pp.242-246, 2016
Adak N., Tetik N., Güneş E. , Balkiç R. , Gübbük H., Arslan Kulcan A., "Değişik yetiştirme sistemlerinin çilek meyvelerinin bazı fizikokimyasal özellikleri üzerine etkileri", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.29, ss.33-38, 2016
Adak N., Kaynak L., Adak M., "Optimization of In Vitro Regeneration System of Newly Developed Strawberry Hybrids", International Journal of Agriculture Innovations and Research (IJAIR), vol.5, pp.397-402, 2016
Adak N., "In vitro Şartlarda Değişik Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin Çileklerde Kallus ve Sürgün Gelişimi Üzerine Etkileri", BAHÇE, cilt.45, ss.859-863, 2016
Gözlekçi S., Adak N., "Effects of Some Nutrients Applications on the Number and Quality of Strawberry Seedlings", SOIL WATER JOURNAL, vol.2, pp.433-438, 2013
Adak N., Pekmezci M., "Topraksız Kültürle Çilek Yetiştiriciliğinde Fide Tipleri Ile Yetiştirme Ortamlarının Meyve Kalite Kriterleri Üzerine Etkileri.", Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.49, ss.135-142, 2012
Gübbük H., Güneş E., Adak N., Güven D., "Farklı Aşılama Zamanlarının Keçiboynuzunda Aşı Tutma Ve Sürme Oranları Üzerine Etkileri", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.25, ss.73-76, 2012
Gübbük H., Güneş E., Güven D., Adak N., "Keçiboynuzu Tohumlarının Kontrollü Koşullarda Çimlendirilmesi Üzerinde Araştırmalar", DERİM, cilt.29, ss.1-10, 2012
Adak N., Pekmezci M., "Topraksız Kültürle Çilek Yetiştiriciliğinde Fide Tipleri Ile Yetiştirme Ortamlarının Bazı Fiziksel Özellikler Üzerine Etkileri.", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.28, ss.53-59, 2011
Adak N., Pekmezci M., "Değişik Çilek Çeşitlerinde, Farklı Oksin Tipleri Ile Aktif Kömür Düzeylerinin Dış Koşullara Adaptasyon Aşamasında Bitki Büyüme Ve Gelişimi Üzerine Etkileri", Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi (E.A. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi), cilt.26, ss.91-100, 2011
Adak N., "Topraksız Kültürde Çilek Yetiştirme Olanakları", Alatarım, cilt.9, ss.38-44, 2010
Adak N., "Camarosa Çilek Çeşidinde, Değişik Ec Düzeylerinin Verim Ve Kalite Üzerine Etkileri", DERİM, cilt.27, ss.22-33, 2010
Adak N., Pekmezci M., Gübbük H., "Değişik Uygulamaların Çilek Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Etkisi", DERİM, cilt.26, ss.1-10, 2009
Pekmezci M., Gübbük H., Eti S. , Erkan M., Onus A.N., Yildirim I.K., Biner B., Adak N., "Batı Akdeniz Ve Ege Bölgesi’Nde Yabani Ve Kültür Formunda Yetişen Keçiboynuzu Tiplerinin Seleksiyonu", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.21, ss.145-153, 2008
Pekmezci M., Gübbük H., Eti S. , Erkan M., Onus A.N., Biner B., Adak N., Yildirim I.K., "Doğu Akdeniz Bölgesinde Yabani Ve Kültür Formunda Yetişen Keçiboynuzu Tiplerinin Seleksiyonu", Bahçe, cilt.34, ss.73-82, 2005
Gübbük H., Pekmezci M., Adak N., "Değişik Tavuk Ve Çiftlik Gübresi Düzeylerinin Dwarf Cavendish Muz Klonunda Verim Ve Kalite Üzerine Etkileri", DERİM, cilt.18, ss.145-153, 2001
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Adak N., "", , ,
Adak N., Yavuzlar E.E., Yorganci İ., Üçok Z., "Farklı Tuzluluk Düzeylerinde Yetiştirilen Çileklerde, Fide Tiplerinin Bitki Gelişimi Üzerine Etkisi", II. Hasat Uluslararası Tarım ve Orman Kongresi, ,
Yavuzlar E.E., Karadal S., Adak N., "In Vitro Koşullarda Farklı Glisin Konsantrasyonlarının Çileklerde Tuzluluk Stresi Üzerine Etkileri.", VI. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, SAMSUN, TÜRKIYE,
Karadal S., Yavuzlar E.E., Adak N., "TOPRAKSIZ ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FİDE TİPİNİN BİTKİ GELİŞİMİ İLE FİZYOLOJİK BOZUKLUKLAR ÜZERİNE ETKİLERİ", Hasat Uluslararası Tarım ve Orman Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, , pp.62-74
Karadal S., Yavuzlar E.E., Adak N., Goncu S., "Topraksız Kültürde Yetiştirilen Aronya (Aronia Melanocarpa (Michx.) Elliot) Fidanlarında Mikoriza Uygulamasının, Bitki Gelişimi Üzerine Etkileri", VI. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, SAMSUN, TÜRKIYE,
Yavuzlar E.E., Adak N., "FARKLI ÇİLEK GENOTİPLERİNİN IN VITRO TUZLULUK TOLERANS DÜZEYLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR", Hasat Uluslararası Tarım ve Orman Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, , pp.75-87
Adak N., Yavuzlar E.E., Karadal S., Durmaz B., "Topraksız çilek yetiştiriciliğinde mikoriza ve yetiştirme ortamı hacminin bitki gelişimi üzerine etkileri", VI. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, SAMSUN, TÜRKIYE,
Yavuzlar E.E., Adak N., "Çilekte In Vitro Kültür Kullanım Olanakları", II. Hasat Uluslararası Tarım ve Orman Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, , pp.249-258
Mışraklı D., Orakçı F., Adak N., Çaliş Ö., Tozlu İ., "The effects of Bacteria Treatments on Nursery Plant Development in Meyer Lemons Grafted on Sour Orange Rootstocks ", 4th International Agriculture Congress , NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 5-8 Temmuz 2018, vol.1, no.1, pp.209-209 (Link)
Topakci N., Adak N., "Protected Fruit Cultivation and Pests in Antalya and Turkey", International Agricultural Science Congress, , VAN, TÜRKIYE, 9-12 Mayıs 2018, pp.603-603
Topakci N., Adak N., "SOIL AND SOILLESS STRAWBERRY GROWING PROBLEMS IN ANTALYA", International Agricultural Science Congress, , VAN, TÜRKIYE, 9-12 Mayıs 2018, ss.1-1
Topakci N., Adak N., "An Overview of Organic Agriculture and Good Agricultural Practices in Antalya Province", International Agricultural Science Congress, Van, VAN, TÜRKIYE, 9-12 Mayıs 2018, ss.1-1 (Link)
Mişrakli D., Adak N., Çaliş Ö., Tozlu İ., "The effects of Mycorrhiza Treatments on Nursery Plant Development in Meyer Lemons Grafted on Sour Orange Rootstocks", 4th International Agriculture Congress , NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 5-8 Temmuz 2018, vol.1, no.1, pp.235-235 (Link)
Topakci N., Adak N., "Biological Control Against Spider mites in Strawberry Greenhouses in Turkey", Second International Symposium on Fruit Culture in Silk Road Countries “Fruits for the Future” Trebinje, Bosnia and Herzegovina, 2-6 October, 2017. Silksym 2017, TREBINJE, BOSNA HERSEK, 2-6 Ekim 2017, pp.85-85
Gözlekçi S., Tozlu İ., Adak N., "The Effects of Pre-Seeding Treatments on Seed Germination in Citrus Rootstocks", 3 rd International Agricultural Congress (IAC 2017), Üsküp, MAKEDONYA, 14-18 Ağustos 2017, pp.97-97
Adak N., Tozlu İ., Gübbük H., "Çileğin Besin İçeriği ve İnsan Sağlığı İçin Önemi", Türkiye Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Kongresi'2016, ANTALYA, TÜRKIYE, 14 Nisan - 17 Aralık 2017, pp.69-70
Adak N., Nasircilar A.G., Ulukapi K., "The Effects of Putrescine on Pomology, Yield and Biochemical Characteristics of Strawberry Plants under Deficit Irrigation.", Second International Symposium on Fruit Culture in Silk Road Countries “Fruits for the Future” Trebinje, Bosnia and Herzegovina, 2-6 October, 2017. Silksym 2017, TREBINJE, BOSNA HERSEK, 2-6 Ekim 2017, pp.51-51
Adak N., "Response of hydroponically-grown strawberry (Fragaria x ananassa Duch.) plants to different ratios of K:Mg in the nutrient solution. ", Second International Symposium on Fruit Culture in Silk Road Countries “Fruits for the Future” Trebinje, Bosnia and Herzegovina, 2-6 October, 2017. Silksym 2017, TREBINJE, BOSNA HERSEK, 2-6 Ekim 2017, pp.64-64
Tozlu İ., Üçok Z., Özdemir E., Yorganci I., Adak N., "The Effects Of Hormone, Microorganism and Osmotic Solution Applications to Seed Germination of Some Citrus Rootstocks.", International Congress of the New Approaches and Technologies For Sustainable Development. Isparta, Turkey, September 21-24, 2017., ISPARTA, TÜRKIYE, 21-24 Eylül 2017, pp.594-595
Tozlu İ., Adak N., "The Effect of Some Organic Compounds on Strawberry Plug Transplant Development in Soilless Conditions. ", International Congress of the New Approaches and Technologies For Sustainable Development. Isparta, Turkey, September 21-24, 2017. , ISPARTA, TÜRKIYE, 21-24 Eylül 2017, pp.592-593
Adak N., Topakci N., "Çevre Dostu Üretim Tekniği: Akuaponik Sistem / Environmentally Friendly Production Technique: Aquaponic System.", XIII. Congress of Ecology and Environment, EDİRNE, TÜRKIYE, 12-15 Eylül 2017, pp.575-575
Gözlekçi S., Tozlu İ., Adak N., "The Effects of Pre-Seeding Treatments on Seed Germination in Citrus Rootstocks", 3rd INTERNATIONAL AGRICULTURE CONGRESS, Skopje, MAKEDONYA, 14-18 Ağustos 2017, pp.96-96
Tozlu İ., Gözlekçi S., Gübbük H., Adak N., "The Effect of Deficit Irrigation on Fruit Quality of Different Strawberry Cultivars Grown in Soilless Conditions", 3rd INTERNATIONAL AGRICULTURE CONGRESS, Skopje, MAKEDONYA, 14-18 Ağustos 2017, pp.44-44
Tozlu İ., Misrakli D., Adak N., "The Effect of Putrescine on Growth and Development of Strawberry Plants Grown in Soilless Conditions with Restricted Deficit Irrigation", International Congress of the New Approaches and Technologies For Sustainable Development. Isparta, Turkey, September 21-24, 2017, ISPARTA, TÜRKIYE, 21-24 Eylül 2017, pp.451-452
Adak N., Tozlu İ., Gübbük H., "Biochemical Characteristics of Different Strawberry Cultivars Grown in Mediterranean Climatical Conditions", "International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies" 15-17 May 2017, Cappodocia, Turkey , NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 15-17 Mayıs 2017, pp.731-731
Tozlu İ., Adak N., "The Effect of Different Glycine Betaine Applications on Plantlet Developments of Osmanli Strawberries", "International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies" 15-17 May 2017, Cappodocia, Turkey , NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 15-17 Mayıs 2017, pp.900-900
Topakci N., Adak N., Çanakci M., Yiğit M., "Bitkisel Artıkların Değerlendirilmesine Yönelik Farkındalık Oluşturma Çalışmaları / Create Awareness Studies on the Evaluation of Plant Based Wastes. ", XIII. Congress of Ecology and Environment, EDİRNE, TÜRKIYE, 12-15 Eylül 2017, pp.323-323
Adak N., Nasircilar A.G., Ulukapi K., "Çilek çeşitlerinin kuraklığa tolerans düzeylerinin in vitro ve in vivo şartlarda belirlenmesi", V. Uluslararası Katılımlı Üzümsü Meyveler Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 27-30 Eylül 2016, pp.1-1
Adak N., Tozlu İ., Balkic R. , Altinkaya L. , Soydal A. , Gübbük H., "Seed Germination Studies on Guava (Psidium guajava L.)", III International Symposium on Horticulture in Europe - SHE2016. Chania, Crete (Greece), CRETE, YUNANISTAN, 17-21 Ekim 2016, pp.1-1
Altinkaya L., Tozlu İ., Balkiç R., Gübbük H., Adak N., "Importance of Geographical Indiications GI in Fruit Production Case Study Finike Orange", III International Symposium on Horticulture in Europe - SHE2016., CRETE, YUNANISTAN, , pp.208-208
Gözlekçi S., Adak N., Tozlu İ., "Influence of Seed Pre treatments on Seed Germination and Early Seedling Developments of Jujube Ziziphus jujuba Mill", III International Symposium on Horticulture in Europe, Chania, Crete, YUNANISTAN, 17-21 Ekim 2016, pp.126-127
Adak N., Nasircilar A.G., Ulukapi K., "Kuraklık Stresinde Yetiştirilen Çilek Çeşitlerinde, Prolinin Bitki Büyüme ve Gelişmesi ile Verim ve Kalite Üzerine Etkisi", Uluslararası Katılımlı 5. Üzümsü Meyveler Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 27-30 Eylül 2016, pp.17-17
Adak N., "In vitro Şartlarda Değişik Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin Çileklerde Kallus ve Sürgün Gelişimi Üzerine Etkileri", VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 25-29 Ağustos 2015, cilt.45, ss.856-863
Adak N., Gözlekçi S., "Effects of different growing systems and cultivars on plant growth, fruit quality and yield of strawberry in soilless culture", Acta Horticulturae, BELGRADE, SIRBISTAN, 16-18 Eylül 2015, vol.1139, pp.565-570
Ertekin C., Gözlekçi S., Heybeli N., Gençer A., Adak N., Oksal S., "Drying Of Strawberries With Infrared Dryer.", International Conference of Agricultural Engineering AgEng Zurich, ZURİCH, ISVIÇRE, 6-10 Temmuz 2014, pp.1-1
Ertekin C., Heybeli N., Gözlekçi S., Adak N., Yeğin A., "Drying Characteristics of Strawberries in Vacuum Dryer", 18. CIGR World Congress, Pekin, ÇIN HALK CUM., 16-19 Eylül 2014, pp.15-15
Adak N., Gözlekçi S., "Effects Of Different Planting Systems On Plant Growth, Fruit Quality And Yield Of Strawberry In Soilless Culture.", 1st Central Asia Congress on Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition, BISHKEK, KIRGIZISTAN, 1-3 Ekim 2013, pp.11-11
Adak N., Güneş E., Balkiç R., Gübbük H., "Çilekte Geleneksel Ve Topraksız Yetiştirme Sisteminin Verim Ve Kalite Açısından Karşılaştırılması.", IV. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu , ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Ekim 2012, ss.189-197
Sönmez S., Çitak S., Adak N., ""Nutritional Partitioning Of Micro Nutrients In Strawberry Plants Grown On Different Media"", International Conference Plant Growth, Nutrition and Environment Interactions, , VİENNA, AVUSTURYA, 18-21 Şubat 2012, pp.1-1
Sönmez S., Çitak S., Adak N., "Nutritional Partitioning Of Macro-Nutrients (N, P, K, Ca And Mg) In Strawberry Plants Grown On Different Medium.", VIII. International Soil Science Congress “Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management, İZMİR, TÜRKIYE, 15-17 Mayıs 2012, pp.461-466
Adak N., Güneş E., Balkiç R., Gübbük H., "Topraksız Kültürde İki Farklı Çilek Çeşidinin Verim Ve Kalite Açısından Karşılaştırılması. ", IV. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu , ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Ekim 2012, ss.225-233
Adak N., Gunes E., Balkiç R., Gübbük H., "Topraksız Kültürde İki Farklı Çilek Çeşidinin Verim Ve Kalite Açısından Karşılaştırılması. ", V. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Ekim 2012, ss.225-233
Gözlekçi S., Ertekin C., Adak N., Heybeli N., Balci F., "Infrared Kurutmanın Çilek Meyvelerinin Kuruma Karakteristikleri Ve Bazı Kimyasal Özellikleri Üzerine Etkisi ", IV. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu , ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Ekim 2012, ss.5-5
Temirkaynak M., Adak N., Kucuk S. , Namal H. , "Determination of Optimum Hormone Type and Concentrations on the Rooting of Guava (Psidium guajavas L.) Cuttings.", II. International Symposium on Guava and other Myrtaceae,, BOGOR, ENDONEZYA, 10-13 Kasım 2008, pp.5-5
Adak N., Pekmezci M., Gübbük H., "The Effects Of Various Medias On Rooting And Growth In ‘Camarosa’ Strawberry Cultivar. ", International Symposium Advances In Soil & Soilless Cultivation Under Protected Environment, AGADIR, FAS, 19-24 Şubat 2006, pp.74-74
Gübbük H., Pekmezci M., Erkan M., Adak N., Demiral E., Biner B., Yildirim I.K., "Bazı Yeni Muz Çeşitlerinin Antalya Koşullarında Örtüaltında Yetiştirme Olanakları", Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi,, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-12 Eylül 2003, ss.309-310
Adak N., Gübbük H., Pekmezci M., "Bazı Çilek Çeşitlerinin Antalya Koşullarında Örtüaltında Yetiştirme Olanakları Üzerinde Araştırmalar", Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, TÜRKIYE, , ss.313-314
Adak N., Gübbük H., Pekmezci M., "Bazı Çilek Çeşitlerinin Antalya Koşullarında Örtüaltında Yetiştirme Olanakları Üzerinde Araştırmalar", Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-12 Eylül 2003, ss.313-314
Demiral E., Gübbük H., Pekmezci M., Adak N., "Erken Sonbahar Dikiminde Çilekte Değişik Fide Tiplerinin Erkencilik Ve Verim Üzerine Etkileri.", Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-12 Eylül 2003, ss.306-308
Pekmezci M., Gübbük H., Erkan M., Adak N., Ünal N. , "Değişik Muz Klonlarının Meristem Kültürü Yöntemi Ile Çoğaltılması Üzerinde Araştırmalar.", Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 14-17 Eylül 1999, ss.228-232
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Adak N., Saridaş M.A., "Gübreleme", in: MUZ YETİŞTİRİCİLİĞİ , Paydas Kargı, S., Eds., NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK TİC. LTD. ŞTİ. , İZMİR, pp.43-57, 2020
Adak N., Paydaş Kargi S. , "Yetiştiricilik Sistemleri", in: MUZ YETİŞTİRİCİLİĞİ , Paydas Kargı, S., Eds., NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK TİC. LTD. ŞTİ, İZMİR, pp.27-41, 2020
DİĞER YAYINLAR
Paydaş Kargi S. , Saridaş M.A., Adak N., "Topraksız Çilek Yetiştiriciliğinde Verim ve Kalite Üzerine Etkili Faktörler", Diger, ss.30-34, 2020 (Link)
Karaca G., Irmak İ., Ayaz M., Adak N., "Çevrimiçi Tarım Kurslarına Başlangıç", Teknik Rapor, ss.56-60, 2020 (Link)
Adak N., Demir H., Akgün İ.H., "Son yılların hızla gelişen sektörü: Yayla Seracılığı ve Elmalı. ", Teknik Rapor, ss.26-30, 2014
Adak N., "Çilek (Fragaria Vesca L.)Antalya Tarım Master Planı 2011. T.C. Antalya Valiliği İl Tarım Müdürlüğü", Teknik Rapor, ss.282-288, 2011
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi