Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Tarımsal İstatistikler Veri Toplama Süreçlerinde İyileştirme ve Değerlendirme Kapasitesinin Artırılması", Özel Kuruluşlarca Desteklenen, Tarım Bakanlığı Prj 2018, Uzman, 2018
"Mekânsal Strateji Planlarına İlişkin Ön Hazırlık ve Araştırma Projesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 97/d, Danışman, 2018
"SULAMA YATIRIMLARI ETKİ DEĞERLENDİRME PROJESİ", Kalkınma Bakanlığı (DPT), GAP BKİB , Danışman, Devam Ediyor
"Manisa İlinde Tarımsal Yayım ve Danışmanlığın Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma", BAP Y.Lisans, FYL-2017-250, Yönetici, 2018
"Kırsal Alandaki Çiftçi Ailelerin Enerji Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Karşılaştırmalı Analizi: Türkiye ve Pakistan Örneği", BAP Doktora, Proje ID:2032, Yönetici, 2018
"Antalya İli Kırsal Peyzaj Karakterlerinin Belirlenmesi ve Alan Kullanım Planlaması Bağlamında Değerlendirilmesi", TÜBITAK Projesi, 1001, Araştırmacı, 2018
"Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı “TARIM EKONOMİSİ ALANINDA ULUSAL ve ULUSLAR ARASI PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ” ", TÜBITAK Projesi, 2237, , 2014
"The Project of Enhancing Organic Farming in Turkey", Diğer Projeler, UTF/TUR/052/TUR, Danışman, 2011
"The Project on Good Agricultural Practices in Fruit and Vegetable Production in Turkey, GAP STANDARDS, CHECK POINTS AND CONFORMITY CRITERIA (TCP/TUR/3201), ", Diğer Projeler, TCP/TUR/3201, Danışman, 2009
"7. The project on development of rural laborers and adoption of good agricultural practices in Burdur province", AB Destekli Diğer Projeler, EU-CFCU , Danışman, 2005
"5. Antalya İlinde Serada Sebze Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerde Doğru Yetiştirme Teknikleri Uygulamalarının ve EUREPGAP’in Tarımsal Yayım Açısından Değerlendirilmesi", TÜBITAK Projesi, 01.06.2005 01.12.2006 , Yönetici, 2007
"Antalya İli Merkez İlçesindeki Süt Sığırı Yetiştiricileri Birliği Üyesi Olan ve Olmayan İşletmelerde Toplumsal Cinsiyet Analizi ve Bilgi Kaynakları, Akdeniz Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi", BAP Y.Lisans, BAP , Danışman, 2002
"Antalya’da Mısır Üretiminde Üretici Uygulamaları ile Yayım Şubesi Önerileri ve Araştırma Bulgularının Karşılaştırmalı Analizi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, BAP, Koordinatör, 2002
"Antalya İli Kentsel Alanda Tüketicilerin Gıda Perakendeci Seçimi ve Satın Alma Davranışları, Özel Sektör Kuruluşları Projesi", Özel Kuruluşlarca Desteklenen, Özel-1999, Araştırmacı, 1999
"Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerinin Eğitim-Öğretime Yönelik Görüş ve Beklentileri", BAP Diğer, BAP, Araştırmacı, 1999
"Antalya İlinde Mantar Üretimi İşlenmesi Pazarlama Kanalları ve Tüketim Eğilimi Üzerine Araştırmalar", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TAGEM, Araştırmacı, 2000
"Ç.Ü.Ziraat Fakültesinin Bölge Üreticileriyle İlişkilerini Düzenleyecek Bir Modelin Oluşturulması ve Üreticilerin Beklentileri", BAP Diğer, Ç:Ü. BAP, Yönetici, 1998
"GAP Yöresi Eğitim ve Yayım Projesi", Kalkınma Bakanlığı (DPT), GAP- BİKB, Proje Ekibinde Üye, 1998
"Çukurova ve Gap Bölgesindeki Kamu Yayımcılarının ve Araştırıcılarının Bilgi Edinme İhtiyaçları ve Bunu Karşılamada Uygun Yöntemlerin Saptanması", BAP Diğer, Ç.Ü.BAP, Araştırmacı, 1997
"Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin ve Mezunlarının İstihdam Eden Özel Sektör Kuruluşlarının Tarımsal Öğretime Yönelik Görüşleri ve Beklentileri", BAP Diğer, Ç:Ü.-BAP, Araştırmacı, 1996
"GAP Alanında Uygulanmakta Olan Yayım Çalışmalarının Değerlendirilmesi ve Etkinliğini Artırma Olanaklarının Araştırılması", Kalkınma Bakanlığı (DPT), GAP-TKİB, Araştırmacı, 1996
"Development of Small-Scale Farms in The Taurus Mountains Project:Extension Studies in Taurus Mountains Project Area", Diğer Projeler, ICARDA-1994, Araştırmacı, 1999
"GAP Bölgesinde (Şanlıurfa’da) Tarımsal Yayımın Analizi ve Etkin Bir Yayım Çalışması İçin Gerekli Koşulların Saptanması Üzerine Bir Araştırma, ", BAP Doktora, Ç.Ü.- BAP, Araştırmacı, 1994
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi