Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ, 2018 - Devam Ediyor
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ /ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK, 2014 - 2018
Doç.Dr., University of Arkansas at Fayetteville, INDUSTRIAL ENG./ SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (VISITING SCHOLAR), 2013 - 2014
Yrd.Doç.Dr., HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU, İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR -LOJİSTİK, 2007 - 2013
, HAVA HARP OKULU KOMUTANLIĞI, LOJİSTİK, 2001 - 2007
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
YÖK Üyesi, YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMU Akreditasyon (KAP) Takımı Üyesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi , , 05.03.2020 - Devam Ediyor
TÜRK HAVA KURUMU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ DELEGESİ, THK , , 13.10.2018 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK, 15.02.2018 - Devam Ediyor
, YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMU / DIŞ DEĞERLENDİRİCİ (YÖK), , 06.07.2017 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK, 11.02.2017 - Devam Ediyor
Dekan Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ, UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ, 11.06.2016 - 03.01.2021
Merkez Müdür Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ, , 11.05.2016 - 01.11.2020
Akademik Kurul Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE KURULU, UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ, 09.05.2016 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ, Uluslararasi Ticaret ve Lojistik, 11.08.2014 - 15.06.2016
Akademik Kurul Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKOKUL KURULU, , 22.06.2014 - 14.06.2016
Bölüm Başkanı, HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU LOJİSTİK , Lojistik, 17.09.2008 - 09.01.2013
, KAMU LOJİSTİK, LOJİSTİK, 13.09.1991 - 18.10.2012
VERDİĞİ DERSLER
LOJİSTİK YÖNETİMİ SEMİNERİ, Doktora, 2018-2019
STRATEJİK YÖNETİM , Lisans, 2018-2019
UYGARLIK VE LOJİSTİK, Doktora, 2018-2019
GLOBAL NORMLU LOJİSTİK YÖNETİMİ, Yüksek Lisans, 2017-2018
TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ, Lisans, 2017-2018
LOGISTICS PRINCIPLES (Erasmus+), Lisans, 2017-2018
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (Erasmus+), Lisans, 2017-2018
ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK, Lisans, 2017-2018
UYGARLIK VE LOJİSTİK PERFORMANS, Doktora, 2017-2018
LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ, Yüksek Lisans, 2017-2018
GLOBAL NORMLU LOJİSTİK YÖNETİMİ, Yüksek Lisans, 2016-2017
STRATEJIK YONETIM, Lisans, 2016-2017
YONETIM VE ORGANIZASYON, Lisans, 2016-2017
TEDARIK ZINCIRI YONETIMI, Lisans, 2016-2017
LOJISTIK YONETIMI, Lisans, 2016-2017
LOJISTIK ILKELERI, Lisans, 2016-2017
SATINALMA VE SÖZLEŞME YÖNETİMİ, Lisans, 2016-2017
ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK, Lisans, 2016-2017
LOJISTIK VE TEDARIK ZINCIRI YONETIMI, Yüksek Lisans, 2015-2016
TICARET OPERASYONLARI VE TEDARIK ZINCIRI YONETIMI, Doktora, 2014-2015
İŞLETME YÖNETİMİNE GİRİŞ, Lisans, 2014-2015
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI, Lisans, 2014-2015
TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ, Yüksek Lisans, 2014-2015
MODERN SONRASI LİDERLİK YAKLAŞIMLARI, Yüksek Lisans, 2011-2012
STOK YÖNETİMİ, Ön Lisans, 2011-2012
YÖNETİM VE ORGANİZASYON, Yüksek Lisans, 2010-2011
DEPOLAMA VE DAĞITIM YÖNETİMİ, Ön Lisans, 2010-2011
BÜTÇE UYGULAMALARI, Ön Lisans, 2010-2011
HAVACILIĞA GİRİŞ VE MAK, Ön Lisans, 2009-2010
MESLEKİ VE TEKNİK İNGİLİZCE, Ön Lisans, 2008-2009
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, T.Çalişkan, "Havayolu Kargo Taşımacılığı Bakımından 3. Parti Lojistik Uygulamalarının İncelenmesi: Antalya Bölgesindeki Kargo Taşıyıcıları Üzerinde Bir Araştırma ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2020.
Yüksek Lisans, A.Coşkun, "Kurumsallaşma ve Lojistik Performans Arasındaki İlişki: Batı Akdeniz Bölgesinde Lojistik Faaliyet Gösteren İşletmeler Üzerinde Bir Alan Araştırması", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2019.
Yüksek Lisans, T.Zafer, "Başarı ve Başarısızlığa Tesir Eden Faktörler Bakımından Osmanlı Ordusunun Lojistik Sisteminin İncelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2019.
Yüksek Lisans, G.Ağaoğlu, "Lojistik Faaliyetlerin Hizmet Kalitesi: Kargo Şirketlerinde Kalite Fonksiyon Yayılımı İle Bir Uygulama", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2019.
Yüksek Lisans, B.Gönenç, "Lojistik Eğitiminde Profesyonellerin Karşılaştıkları Problemler: Orta Öğretim Ulaştırma Hizmetleri Öğretmenleri Üzerinde Bir Araştırma ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2019.
Yüksek Lisans, R.Kadıoğlu, "Havacılık Sektöründe Çalışanlarda Tükenmişlik: Pilot ve Kabin Personelinin Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2019.
Yüksek Lisans, S.Bolat, "Dördüncü Sanayi Devriminin Lojistik Sektörüne Etkileri : Organize Sanayi Bölgelerindeki İşletmelerde Bir Araştırma", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2019.
Yüksek Lisans, H.Gürler, "Havayolu Ulaşımını Tercih Eden X ve Y Kuşağı Müşterilerin Memnuniyet Düzeylerinin Ölçülmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2018.
Yüksek Lisans, S.Maxutova, "Sürdürülebilirlik Uygulamaları İle Lojistik Performans Arasındaki İlişki: Kazakistan Almatı Bölgesinde Faaliyet Gösteren Lojistik İşletmelerinde Bir Araştırma", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2018.
Yüksek Lisans, A.Omar , "Tedarik Zinciri Entegrasyonunun Operasyonel Performans Üzerindeki Etkisi: Somali Uluslararası Ticaret İşletmelerinde Bir Araştırma.", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2018.
Yüksek Lisans, M.Yuney, "Havayolu Taşımacılığı Bakımından Yer Hizmetleri Personelinin İş Doyumları İle Yöneticilerin Koçluk Davranışları Arasındaki ilişki ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, K.Özçelik, "Lojistik 4.0 Uygulamalarının Lojistik Performans İle ilişkisi: Antalya Bölgesindeki İşletmelerde Bir Araştırma ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, A.Ülker, "Tarım Sektöründe Yeşil Lojistik Uygulamaları: Konya Bölgesindeki İşletmelerde Bir Araştırma ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, K.Okkaoğlu, "Havayolu Yük Taşımacılığında Bir Çekirdek Yetenek Olarak Freight Forwarder uygulamalarının Önemi: Antalya Bölgesindeki Freight Forwarder Firmalarının Araştırılması ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Atama, Dr. Öğretim Üyesi Atama, Akdeniz Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Atama Jurisi, Ocak, 2020
Atama, ÜAK Doçentlik Jurisi , ÜAK Doçentlik Eser İnceleme (2 Adet), Ekim, 2020
Atama, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Atama, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Atama Jurisi, Temmuz, 2020
Atama, ÜAK Doçentlik Jurisi , ÜAK Doçentlik Eser İnceleme (4 Adet), Nisan, 2020
Atama, Doçent Atama Jurisi, Artvin Çoruh Üniversitesi Doçent Atama Jurisi, Ocak, 2020
Atama, Dr. Öğretim Üyesi Atama, Akdeniz Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Atama Jurisi, Ocak, 2020
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jurisi , ÜAK Doçentlik Eser İnceleme, Ağustos, 2019
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jurisi , ÜAK Doçentlik Eser İnceleme, Mayıs, 2019
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jurisi , ÜAK Doçentlik Eser İnceleme, Mayıs, 2019
Atama, Profesör Atama Jurisi, Maltepe Üniversitesi Profesör Atama Jurisi, Temmuz, 2019
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jurisi , ÜAK Doçentlik Eser İnceleme, Ağustos, 2019
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jurisi , ÜAK Doçentlik Eser İnceleme, Ağustos, 2019
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jurisi , ÜAK Doçentlik Eser İnceleme, Ağustos, 2019
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jurisi , ÜAK Doçentlik Eser İnceleme, Mayıs, 2019
Atama, Yardimci Docent Atama, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Dr.Öğr. Üyesi Atama Jurisi, Aralık, 2018
Atama, Finike MYO Öğretim Görevlisi Atama, Akdeniz Üniversitesi Yrd.Doç. Atama Jurisi, Aralık, 2017
Atama, Yardimci Docent Atama, Akdeniz Universitesi Yrd.Doç. Atama Jurisi, Şubat, 2017
Atama, Yardimci Docent Atama, Ondokuz Mayis Universitesi Yrd. Doç. Atama Jurisi, Aralık, 2016
Atama, Dr. Nuray Akar'ın Yrd.Doç. Atama Jurisi, Akdeniz Üniversitesi Yrd.Doç. Atama Jurisi, Ocak, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi