Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Dr.Öğr.Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2014 - 2018
VERDİĞİ DERSLER
Arazi Bilgi Sistemleri, Yüksek Lisans, 2017-2018
Arazi Değerlendirme ve Kullanım Planlaması, Yüksek Lisans, 2017-2018
Arazi Kullanımı ve Havza Yönetimi, Lisans, 2015-2016
Uzaktan Algılama İlkeleri, Yüksek Lisans, 2015-2016
Kuvaterner topraklar, Yüksek Lisans, 2015-2016
Toprak Genetiği, Lisans, 2014-2015
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, O.Şimşek, "Alüviyal Ovalarda Farklı Fizyografyalarda Gelişen Toprakların Arazi Kullanım Planlaması ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Haritalanması", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2016.
Yüksek Lisans, K.Buyurgan, "Farklı Fizyoğrafik Üniteler Üzerindeki Yayla Sera Alanlarının Zamansal ve Mekansal Değişiminin Uzaktan Algılama ve Coğrafi, Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi: Antalya-Elmalı ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi