Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Burdur, Gediz ve Büyük Menderes Havzalarında Oyuntuların Oluşumu ve Rehabilitasyonu ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, Bakanlık, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Burdur- Gölhisar Havzasının Ekolojisi, Ekosistemleri ve Habitatları ile MERMER Ocaklarının Rehabilitasyonu", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, Bakanlık, Araştırmacı, Devam Ediyor
"İç Anadolu Bölgesinin Uygun Ekosistemlerinde Titrek Kavakla (Populus tremula L.) Ağaçlandırma Tekniklerinin Belirlenmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, Bakanlık, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Burdur Göl Çanağındaki Arazilerin İdeal Kullanım Planlarına Yönelik Temel Toprak Özelliklerinin Tespiti", BAP Arastırma Projesi, FBA-2017-2800, Yönetici, Devam Ediyor
"Farklı Fizyoğrafik Üniteler Üzerindeki Yayala Sera Alanlarının Zamanasal ve Mekansal Değişiminin Uzaktan Algılama ve Coğrafi, Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi: Antalya-Elmalı", BAP Y.Lisans, FYL-2017-2801, Yönetici, Devam Ediyor
"Aksu Ovası Topraklarının Arazi Kullanım Planlaması İçin Özelliklerinin Belirlenmesi ve Temel Toprak Etütlerinin Yapılması", BAP Arastırma Projesi, 1536, Yönetici, 2018
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi