Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Narinç D. , Kaplan S., Aksoy T., "Effects of Multi-Trait Selection on Phenotypic and Genetic Changes in Japanese Quail (Coturnix coturnix japonica)", JOURNAL OF POULTRY SCIENCE, vol.53, pp.103-110, 2016 (Link)
Narinç D. , Aksoy T., "Effects of thermal manipulations during embryogenesis of broiler chickens on developmental stability, hatchability and chick quality", ANIMAL, vol.10, pp.1328-1335, 2016 (Abstract)
Aksoy T., Aygün A., Narinç D., Karaman E., "Egg shell quality in Japanese quail: characteristics, heritabilities and genetic and phenotypic relationships", ANIMAL, vol.9, pp.1091-1096, 2015 (Abstract)
Narinç D., Aksoy T., "Effects of Multi Trait Selection on Phenotypic and Genetic Changes in Japanese Quail i Coturnix coturnix Japonica i", JOURNAL OF POULTRY SCIENCE, 2015 (Link)
Aksoy T., Aygün A., Narinç D., Küçükönder H., Gürcan E.K. , "An Application of Bootstrap Technique in Animal Science: Egg Yolk Color Sample", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.21, pp.631-637, 2015 (Link) (Özet) (Abstract)
Narinç D., Aksoy T., Önenç A., Çürek D.İ., "The Influence of Body Weight on Carcass and Carcass Part Yields, and Some Meat Quality Traits in Fast- and Slow-Growing Broiler Chickens", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.21, pp.527-534, 2015 (Abstract)
Narinç D., Aksoy T., "Et Tipi Ana Hattı Japon Bıldırcın Sürüsünde Çok Özellikli Seleksiyonun Fenotipik ve Genetik İlerlemelere Etkisi", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.20, pp.231-238, 2014 (Link)
Narinç D., Aksoy T., "Effects Of Multi-Trait Selection On Phenotypic And Genetic Changes In A Meat Type Dam Line Of Japanese Quail", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.20, pp.231-238, 2014 (Link) (Özet) (Abstract)
Narinç D., Karaman E., Aksoy T., Firat M.Z., "Genetic Parameter Estimates Of Growth Curve And Reproduction Traits In Japanese Quail", POULTRY SCIENCE, no.1, pp.24-30, 2014 (Link) (Abstract)
Narinç D., Karaman E., Aksoy T., "Effects Of Slaughter Age And Mass Selection On Slaughter And Carcass Characteristics In 2 Lines Of Japanese Quail", POULTRY SCIENCE, vol.93, pp.762-769, 2014 (Link) (Abstract)
Karaman E., Narinç D., Firat M.Z., Aksoy T., "Nonlinear Mixed Effects Modeling Of Growth In Japanese Quail", POULTRY SCIENCE, vol.92, pp.1942-1948, 2013 (Link) (Abstract)
Narinç D., Karaman E., Aksoy T., Firat M.Z., "Investigation Of Nonlinear Models To Describe Long-Term Egg Production In Japanese Quail", POULTRY SCIENCE, vol.92, pp.1676-1682, 2013 (Link) (Abstract)
Narinç D., Aksoy T., Karaman E., Aygün A., Firat M.Z., Uslu M.K., "Japanese quail meat quality: Characteristics, heritabilities, and genetic correlations with some slaughter traits", POULTRY SCIENCE, vol.92, pp.1735-1744, 2013
Narinç D., Aksoy T., "Effects of Mass Selection Based on Phenotype and Early Feed Restriction on the Performance and Carcass Characteristics in Japanese Quails", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.18, pp.425-430, 2012
Narinç D., Aksoy T., "Effects Of Mass Selection Based On Phenotype And Early Feed Restriction On The Performance And Carcass Characteristics In Japanese Quails", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.18, pp.425-430, 2012 (Özet) (Abstract)
Çiçek Rathert T. , Üçkardeş F. , Narinç D., Aksoy T., "Comparision Of Principal Component Regression With The Least Square Method In Prediction Of Internal Egg Quality Characteristics In Japanese Quails ", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.17, pp.687-692, 2011 (Link) (Abstract)
Narinç D., Karaman E., Firat M.Z., Aksoy T., "Estimation Of Multiple-Trait Genetic Parameters And Blup Using Different Estimation Methods For Some Egg Traits In Japanese Quails", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.17, pp.117-123, 2011 (Link) (Abstract)
Narinç D., Karaman E., Firat M.Z., Aksoy T., "Japon Bıldırcınlarında Bazı Yumurta Verim Özelliklerine Ait Varyans Unsurlarının Farklı Tahmin Yöntemleri Kullanarak Elde Edilmesiyle Çok Özellikli Genetik Parametre ve BLUP Tahminleri", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.17, pp.117-123, 2011
Rathert T.C., Üçkardeş F., Narinç D., Aksoy T., "Comparision of Principal Component Regression with the Least Square Method in Prediction of Internal Egg Quality Characteristics in Japanese Quails", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.17, pp.687-692, 2011
Narinç D., Karaman E., Aksoy T., "Estimation Of Genetic Parameters For Carcass Traits In Japanese Quail Using Bayesian Methods", SOUTH AFRICAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE, no.4, pp.342-347, 2010 (Link) (Abstract)
Aksoy T., Yurt Z., Ozdemir G., Curek D.I., Yapici N., "Village Poultry Farming in the Canakkale and Antalya Provinces in Turkey: The Prevalence and Relationships with Some Socio-Economic Indicators", JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.9, pp.320-326, 2010
Aksoy T., Narinç D., Çürek D.İ., Önenç A., Yapici N., "Comparison of Fast and Medium-Growing Broiler Genotypes Raised Indoors: Growth Performance, Slaughter Results and Carcass Parts", JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.9, pp.1485-1490, 2010
Narinç D., Karaman E., Firat M.Z., Aksoy T., "Comparison Of Non-Linear Growth Models To Describe The Growth In Japanese Quail", ASIAN JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, no.14, pp.1961-1966, 2010 (Link) (Abstract)
Narinç D., Aksoy T., Karaman E., "Genetic Parameters of Growth Curve Parameters and Weekly Body Weights in Japanese Quails (Coturnix coturnix japonica)", JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.9, pp.501-507, 2010
Aksoy T., Yılmaz M. , Tuna Y.T., "The Effect Of Oviposition Time On Egg Quality And The Possibility Of Estimating Egg Shell Weight Using A Formula In Commercial Layers ", TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, vol.25, pp.811-816, 2001 (Link) (Abstract)
Aksoy T., Düvencioğlu H. , Altenler S. , Savaş T., "A Research On Egg Qualities Of Early Age Force Molted Commercial Layer ", TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, vol.21, pp.141-146, 1997 (Link) (Abstract)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Özdemir D., Aksoy T., "Yerli Tzvuk Irkları", Dünya Dört Mevsim, ss.44-48, 2015
Yapici N., Aksoy T., "Minyatür Kanatlı Hayvanat Bahçeleri", Agromedya, ss.130-134, 2015
Efe E., Narinç D., Aksoy T., "Japon bıldırcınlarında yumurta ak indeksinin ridge regresyon yöntemiyle tahmin edilmesi", Akademik Ziraat Dergisi, cilt.1, ss.11-20, 2012
Üçkardeş F. , Efe E. , Narinç D., Aksoy T., "Ridge Yöntemiyle Japon Bıldırcını Yumurtalarında Ak Indeksinin Tahmin Edilmesi", Akademik Ziraat Dergisi, cilt.1, ss.11-19, 2012 (Link)
Narinç D., Aksoy T., Karaman E., Çürek D.İ., "Analysis Of Fitting Growth Models In Medium Growing Chicken Raised Indoor System", Trends Anim Vet Sci J, no.1, pp.12-18, 2010
Aksoy T., Önenç A., Narinç D., İlaslan Cürek D., Çürek D.İ., Yapici N., Baylan D., "Farklı Kesim Ağırlığı, Genotip Ve Cinsiyetin Etlik Piliçlerde Göğüs Eti Duyusal Özelliklerine Etkisi", Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.24, pp.103-113, 2010 (Link)
Narinç D., Aksoy T., Karaman E., Karabağ K., "Effect Of Selection Applied In The Direction Of High Live Weight On Growth Parameters In Japanese Quails", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, no.2, ss.149-156, 2009 (Link)
Narinç D., Aksoy T., Karaman E., Karabağ K., "Japon bıldırcınlarında yüksek canlı ağırlık yönünde uygulanan seleksiyonun büyüme parametreleri üzerine etkisi", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.22, ss.149-156, 2009
Narinç D., Aksoy T., Çürek D.İ., Karaman E., "Farklı Gelişme Hızına Sahip Etlik Piliçlerde Büyümenin Analizi", Hayvancılık Araştırma Dergisi, no.2, ss.1-8, 2007 (Link)
Aksoy T., Akyürek H. , "Çok Erken Yaşta Tüy Değiştirmeye Zorlanan Yumurta Tavuklarında Oluşan Kimi Fizyolojik Değişikliklere İlişkin Bir Araştırma", Hayvansal Üretim, cilt.42, ss.35-43, 2001 (Link)
Öğün S., Aksoy T., "Değişik Tüy Değiştirme Yöntemlerinin İkinci Verim Yılında Yumurta Verimi Ve Kalitesine Etkileri", Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, cilt.15, ss.338-348, 1991
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Aksoy T., Narinç D., İlaslan Cürek D., Önenç A., "The Effect Of Age On Slaughter Results Of Fast And Medium Growing Broilers Raised Extensive Indoor System", 11th World Conference on Animal Production, ÇIN HALK CUM., 15-20 Ekim 2013 (Abstract)
Narinç D. , Aksoy T., "Farklı Hatlardaki Japon Bıldırcınlarında Kesim Ve Karkas Özelliklerine Kesim Yaşının Etkisi", 8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Çanakkale, ÇANAKKALE, TÜRKİYE, 5 - 7 Eylül 2013 (Özet)
Narinç D., Karaman E., Aksoy T., "Estimation of genetic parameters for monthly egg production in Japanese quail based on Bayesian inference", VIth INTERNATIONAL CONFERENCE: (Balkan Animal Science Conference) BALNIMALCON , TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 3-5 Ekim 2013, pp.307-312
Aksoy T., Narinç D., "Organik Ve Benzeri Alternatif Üretim Sistemlerinin Etçi Tavuklarda Karkas Ve Et Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri ", Türkiye V. Organik Tarım Sempozyumu, SAMSUN, TÜRKİYE, 25-27 Eylül 2013, ss.124-130 (Özet)
Narinç D., Karaman E., Aksoy T., "Farklı Japon Bıldırcını Hatlarında 52 Haftalık Kümülatif Yumurta Veriminin Monomoleküler Model Ile Analizi", . Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKİYE, 5 - 7 Eylül 2013 (Abstract)
Aksoy T., "Piliç Eti Üretiminde Alternatif Sistemler", II. Kümes Hayvanları Kongresi, İZMİR, TÜRKİYE, 3-5 Ekim 2012, ss.199-208 (Abstract)
Narinç D., Karaman E., Aksoy T., "Japon Bıldırcınlarında Bazı Büyüme Özellikleri Için Farklı Yöntemlerle Tahmin Edilen Damızlık Değerlerin Karşılaştırılması", II. Kümes Hayvanları Kongresi, İZMİR, TÜRKİYE, 3-5 Ekim 2012, ss.341-349 (Özet)
Narinç D., Aksoy T., "Kanatlı Hayvanlarda Bilateral Morfolojik Karakterlerde Gözlenen Asimetri Ve Refah Ilişkisi", Uluslararası Türk ve Akraba Topluluklar Zootekni Kongresi, ISPARTA, TÜRKİYE, 11–13 Eylül 2012 (Özet)
Kılıçkaya Z. , Aksoy T., Narinç D., "Torbalı Olarak Satışa Sunulan Farklı Ağırlık Sınıfı Tavuk Karkaslarında Su Kabarcıkları Ile Kızarıklıklara Rastlama Sıklığının Saptanması", 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, ADANA, TÜRKİYE, 14-16 Eylül 2011 (Özet)
Kaya Başar E., Narinç D., Firat M.Z., Aksoy T., İlaslan Cürek D., "Estimating Weekly Live Weight In Free-Range Broiler Chickens By Modelling Covariance Structure", 23 th European Poultry Congress, FRANSA, 23-27 August 2010 (Abstract)
Narinç D., Karaman E., Kaya Başar E., Aksoy T., "Genetic Architecture Of Absolute And Relative Growth Rates In Japanese Quail", 23 th European Poultry Congress, FRANSA, 23-27 Ağustos 2010 (Abstract)
Narinç D., Karaman E., Aksoy T., "Bayesian Analysis For Estimation Of Genetic Parameters Of Carcass Traits In Japanese Quail", 23 th European Poultry Congress, FRANSA, 23-27 August 2010 (Abstract)
Aksoy T., Yurt Z. , "Some Characteristics Of Village Poultry Production And Consumers’ Approach To Village Poultry Products: A Case Study In Turkey ", 23 th European Poultry Congress, FRANSA, 23-27 August 2010, vol.1 (Abstract)
Karaman E., Narinç D., Firat M.Z., Aksoy T., "Examining The Effect Of Genotype On Interior Egg Quality Traits Of Japanese Quail (Coturnix Coturnix Japonica) Via Profile Analysis", 23 th European Poultry Congress, FRANSA, 23-27 Ağustos 2010 (Abstract)
Narinç D., Aksoy T., "Japon Bıldırcınlarında Haftalık Canlı Ağırlıklar Için Kalıtım Derecesi Tahminlerine Özkardeş Düzeltmesinin Etkisi", I. Kümes Hayvanları Kongresi, KAYSERİ, TÜRKİYE, 7-9 Ekim 2010 (Abstract)
Narinç D., Aksoy T., Karabağ K., "Japon Bıldırcınlarında Canlı Ağırlığı Artırmak Için Gerçekleştirilen Kısaddönemli Eleksiyonun Yumurta Verimine Etkisi", I. Kümes Hayvanları Kongresi, KAYSERİ, TÜRKİYE, 7-9 Ekim 2010 (Özet)
Narinç D. , Aksoy T., ": Heritabilities And Genetic-Phenotypic Correlations In Some Important Characters For Egg Production In Japanese Quail", 2nd Mediterraean Summit of WPSA, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2009, pp.155-160
Aksoy T., Yurt Z. , Yapici N., İlaslan Cürek D., Narinç D., "A Research On The Turkish Rural Households’ Attitudes Towards Eggs And Poultry Meat", XXIII. World's Poultry Science Journal, AVUSTRALYA, 30 Haziran-4 Temmuz 2008 (Abstract)
Aksoy T., Narinç D., Karabağ K., İlaslan Cürek D., "A Research On The Egg Quality Of Japanese Quail (Coturnix Coturnix Japonica)", 18th European Symposium on the Quality of Poultry Meat and 12th Europenan Symposium on the Quality of Eggs and Egg Production, CEK CUM., 2-5 Eylül 2007, pp.196-197
Yapici N., Narinç D., Aksoy T., "Looking At The Quail Production In Turkey: The Case Of Antalya", XII. European Poultry Conference, ITALYA, 10-14 Eylül 2006 (Abstract)
Aksoy T., Yurt Z. , İlaslan Cürek D., Mutaf S. , "Gathering In Anatolia: Poultry Industry, Small-Sacale Poultry Production And Avian Influenza", XII. European Poultry Conference, ITALYA, 10-14 Eylül 2006 (Abstract)
Aksoy T., Alkan S., Yapici N., Şeber N. , "Effect Of Low Ambient Temperature On Muscle Skin And Bone Yield Of Heterozygous (Na/Na) Naked Neck And Normally Feathered Broilers", XXII. World's Poultry Congress, TÜRKİYE , TÜRKIYE, 8-13 Haziran 2004
Aksoy T., Yapici N., Şeber N. , Alkan S., "Effect Of Age And Sex On Slaughter Results Of Quail (Coturnix Coturnix Japonica)", XXII. World's Poultry Congress, TÜRKİYE , TÜRKIYE, 8-13 Haziran 2004
Aksoy T., Aksoy Ş., "Tecnical En Economical Aspects Of Turkey Production In Turkey ", XXI. Poultry Congress, KANADA, 20-24 Ağustos 2004, pp.352-355
İlaslan Cürek D., Aksoy T., Çürek M. , "An Investigation Of Medium Scale Egg Farms In Seydiköy, Turkey", XXII.World's Poultry Congress, TÜRKİYE, TÜRKIYE, 80-13 Haziran 2004
Aksoy T., "An Exploratory Look At The Intensıve Duck Farmıng In Turkey", 2nd World Waterfowl Conference, MISIR, 7-9 Ekim 2003, pp.37- (Link) (Abstract)
Aksoy T., Mutaf S. , Alkan S., Şeber N. , Yapici N., "Effect Of Low Ambient Temperature On Carcass Characteristics Of Heterozygous (Na/Na) Naked Neck And Normally Feathered Broilers", 11th European Poultry Conference, ALMANYA, 6-10 Eylül 2002, pp.154-155
Şenköylü N. , Polat C. , Aksoy T., Akyürek H. , Nir İ., "Effect Of Exogenous Enzymes On The Gastrointestinal Tract Of Young Broilers", 10 th European Symposium on Poultry Nutrition, TÜRKIYE, 15-19 Ekim 1995, pp.357-359
Aksoy T., Polat C. , Akyürek H. , Şenköylü N. , "Effect Of Enzym Addition To Wheat Nd Barley Based Diets On Performance Of Young Broilers", 10 th European Symposium on Poultry Nutrition, TÜRKIYE, 15-19 Ekim 1995, pp.362-363
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi