Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Dr.Öğr.Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Eğitim fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Eğitim fakültesi, 1999 - 2018
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Bölüm Başkan Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri, 28.10.2019 - Devam Ediyor
VERDİĞİ DERSLER
Öğretmenlik Uygulaması, Lisans, 2018-2019
Toplumsal Kalkınma ve Eğitim, Doktora, 2018-2019
Örgütsel Davranış, Yüksek Lisans, 2017-2018
Yüksek Lisans Semineri, Yüksek Lisans, 2017-2018
Yönetime Giriş, Yüksek Lisans, 2017-2018
Örgütsel Davranış, Yüksek Lisans, 2017-2018
Sınıf Yönetimi, Lisans, 2017-2018
Yönetime Giriş, Yüksek Lisans, 2016-2017
Türk Eğitim Tarihi, Lisans, 2016-2017
Örgütsel Davranış, Yüksek Lisans, 2016-2017
Yönetime Giriş, Yüksek Lisans, 2015-2016
Örgütsel Davranış, Yüksek Lisans, 2015-2016
Eğitim Bilimine Giriş, Lisans, 2014-2015
Sınıf Yönetimi, Lisans, 2014-2015
Türk Eğt. Sistemi ve Okul Yönetimi , Lisans, 2013-2014
Yönetime Giriş , Yüksek Lisans, 2013-2014
Okul Yönetiminin Sorunları , Doktora, 2013-2014
Eğitimde Örgütsel Değişim , Doktora, 2013-2014
Örgütsel Davranış, Yüksek Lisans, 2013-2014
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, R.Gök, "TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE MERİTROKRASİ, LİYAKAT ESASLI YÖNETİCİ YETİŞTİRME, ATAMA VE DEĞERLENDİRME SİSTEMİ ÜZERİNE BİR MODEL ÖNERİSİ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2017.
Doktora, G.Cantürk, "OKUL YÖNETİCİLERİNİN TEKNOLOJİK LİDERLİK DAVRANIŞLRI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN YÖNETİM SÜREÇLERİNDE KULLANIMI ARASINDAKİ İLİŞKİ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Yüksek Lisans, H.İçöz, "İlkokullarda Yabancı Uyruklu Öğrencilerle İlgili Karşılaşılan Sorunlar", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2019.
Yüksek Lisans, S.Kulaksiz, "Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Mezunu Okul Yöneticilerinin Yönetsel Etkililik Düzeyleri,", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2019.
Yüksek Lisans, H.Özel, "Kadın Okul Yöneticilerinin İş-Aile ve Aile-İş Çatışmalarına İlişkin Algıları", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2019.
Yüksek Lisans, S.Sarioğlu, "Okul Merkezli Yönetimin Ortaokullarda Uygulanabilirliği", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2019.
Yüksek Lisans, F.Yildirim, "OKUL YÖNETİCİLERİNİN LİDERLİK DAVRANIŞLARI İLE ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ (BURDUR İLİ BUCAK İLÇESİ ÖRNEĞİ)", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2017.
Yüksek Lisans, D.Esemen, "Anadolu Liselerinde Çalışan Öğretmenlerin Mobbing Uygulamaları İle İlgili Algıları", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2015.
Yüksek Lisans, .Kabaş, "Öğretmen Algılarına Göre Ortaokul Müdürlerinin Dönüşümsel Ve Etkileşimsel Liderlik Stilleri İle Öğrencilerin TEOG Sınavı Başarısı Arasındaki İlişki", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2015.
Yüksek Lisans, D.Parlak, "Yabancı Dil Öğretmenlerinin Ders Denetim Sürecinde Yaşadıkları Sorunlara İlişkin Öğretmen ve Denetmen Görüşleri ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2015.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik Jürisi, Akdeniz Üniversitesi, Mayıs, 2017
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik Jürisi, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2017
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi