Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Bilimsel Faaliyetler
BİLİMSEL DERGİLERDEKİ GÖREVLER
E-INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, Yardimci Editör, 01.01.2014 - Devam Ediyor
KATILDIĞI BİLİMSEL KONGRE / SEMPOZYUM ve BİLİMSEL TOPLANTILAR
FACTORS INFLUENCING UNIVERSITY STUDENTS’ ACADEMIC ACHIEVEMENT AND STRATEGIES TAKEN TO IMPROVE ACHIEVEMENT, Antalya, Mayıs 2018
İngiltere Eğitim Sisteminde Ortaokuldan Liseye Geçişte Gerçekleştirilen Yönlendirme Uygulamalarının İncelenmesi, , Mayıs 2018
Warwick-Edinburgh Zihinsel İyi Oluşluk Ölçeği: Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, , Mayıs 2018
The reliability and validity study of Behaviour and Instructional Management Scale in Turkish context, Valletta, Ocak 2018
FACTORS INFLUENCING PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ MOTIVATION AND STRATEGIES TAKEN TO IMPROVE THEIR MOTIVATION, , Mayıs 2018
ÖĞRETMENLERİN OKULLARDAKİ GRUPLARIN TEMEL BELİRLEYİCİLERİ İLE BİÇİMSEL VE DOĞAL GRUP İLİŞKİLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ, , Mayıs 2018
Öğretmen Adaylarının Çocuk Sevme Düzeyi İle Sınıf Yönetimi İnançları Arasındaki İlişki, Antalya, Mayıs 2018
Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Eğitim Kavramlarına İlişkin Algıları: Metafor Çalışması, Antalya, Mayıs 2017
Milli Eğitim Müdürlükleri Çalışanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeyleri (Antalya İli Örneği), Antalya, Mayıs 2017
Evaluation Of The School Principals’ Classroom Supervision Duties By Means Of Guidance Effectiveness, Antalya, Nisan 2017
Devlet Okullarında Yardımcı Hizmetler Sınıfında Görev Yapan Personelin İş Doyum Düzeylerinin Belirlenmesi , Antalya, Mayıs 2017
Turkish and Ethiopian Teachers’ Views About Students’ Undesirable Behaviours In The Classroom and The Techniques They Use To Cope Up With: A Comparative Case Study, Antalya, Nisan 2017
Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Maarif Müfettişlerine İlişkin Algıları: Metafor Çalışmas, Antalya, Kasım 2017
Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimine İlişkin Etiksel Olaylara Yönelik Algıları, Antalya, Kasım 2017
İlköğretim Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Türk Eğitim Sisteminde Öğrenci Tanılama ve Yönlendirme Çalışmalarının Değerlendirilmesi, Denizli, Mayıs 2017
Ana Sınıfı Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Müdür, Öğretmen ve Veli Görüşleri, Denizli, Mayıs 2017
Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Okul Yöneticileri İle Öğretmenlere İlişkin Algıları: Metafor Çalışması, Antalya, Kasım 2017
Öğretmenlerin Öğretim Becerileri Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi", V. Ulusal Eğitimde Ve Psikolojide Ölçme Ve Değerlendirme Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, Eylül 2016
Denetmenlerin Karşılaştıkları Sorun Durumlarına İlişkin Çözümlemelerinin Etik Türleri Açısından Değerlendirilmesi, Girne, Kasım 2016
Akademisyenlerin Görüşlerine Göre Soruşturmacı Olarak Soruşturma Süreçlerinde Etik İlke ve Kurallara Uygun Davranma Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçme Aracı Geliştirme Çalışması, Antalya, Ekim 2016
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Bilgiye Erişim Ve Bilgiyi Değerlendirmedeki Tutum Ve Davranışları İle Bu Süreçte Karşılaştıkları Sorunlar , Girne, Kasım 2016
7. Meslek Standardı Hazırlama Çalıştayı, Antalya, Mayıs 2014
2nd World Conference on Educational and Instructional Studies WCEIS, Antalya, Kasım 2014
26th International Business Research Conference, London, Mayıs 2014
VI.Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, İstanbul, Haziran 2014
The 8th International Topical Conference ecoMEDIAeurope Network. e-Competence: Needs and Demands of Innovative Education., Antalya, Mayıs 2013
21st Annual Conference of the European Network for Improving Research and Developmentin Educational Leadership and Management (ENIRDELM), Antalya, Eylül 2012
V. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Ankara, Ekim 2011
World Conference on Educational Sciences, Lefkoşe, Şubat 2009
17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi , Kayseri, Nisan 2008
On Yedinci Milli Eğitim Şurası, Antalya, Ocak 2006
Eğitimde Yansımalar: VIII Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu, Kayseri, Temmuz 2005
Uluslararası AB SOCRATES ERASMUS Eğitim Projeleri Basıc Çalıştayı, Antalya, Haziran 2005
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Denizli, Mayıs 2005
Uluslararası AB SOCRATES ERASMUS Eğitim Projeleri Çok Kültürlü Ortamlarda Temel Rehberlik Becerileri Çalıştayı , Antalya, Haziran 2005
Uluslararası AB SOCRATES ERASMUS Eğitim Projeleri BIP Intensive Programme, Antalya, Haziran 2005
Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozumu, Kayseri, Kasım 2005
Uluslararası AB SOCRATES ERASMUS Eğitim Projeleri IMUN Çalıştayı, Antalya, Haziran 2005
Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Eğitimin Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı, Ankara, Şubat 2004
Yoksuluk ve Sosyal Hizmetler-Sosyal Hizmet Sempozyumu, Antalya, Ekim 2003
Eğitimde Yansımalar: IV. Ulusal Sempozyumu: Cumhuriyetin 75. Yılında İlköğretim, Ankara, Ocak 1998
BİLİMSEL HAKEMLİKLER
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Mayıs 2018
Bilim Armonisi, Dergide Hakemlik, Nisan 2018
African Educational Research Journal, Dergide Hakemlik, Mart 2018
Educational Management, Administration and Leadership, Dergide Hakemlik, Mart 2018
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Mart 2018
Sakarya University Journal of Education, Dergide Hakemlik, Şubat 2018
Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2018
Milli Eğitim Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2018
İnönü Eğitim Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Kasım 2017
E-INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, Dergide Hakemlik, Ağustos 2017
Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Diğer Hakemliği, Ağustos 2017
E-uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2017
Educational Management Administration and Leadership , Dergide Hakemlik, Haziran 2017
Educational Management Administration and Leadership , Dergide Hakemlik, Mayıs 2017
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Ağustos 2016
E-INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, Dergide Hakemlik, Ağustos 2016
Educational Management Administration and Leadership , Dergide Hakemlik, Haziran 2016
Educational Management Administration and Leadership , Dergide Hakemlik, Nisan 2016
Educational Management Administration and Leadership , Dergide Hakemlik, Ekim 2015
E-INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, Dergide Hakemlik, Eylül 2015
International Online Journal of Educational Sciences, Dergide Hakemlik, Temmuz 2015
Educational Management Administration and Leadership , Dergide Hakemlik, Haziran 2015
Educational Management Administration and Leadership , Dergide Hakemlik, Mayıs 2015
Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2015
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Aralık 2014
International Online Journal of Educational Sciences, Dergide Hakemlik, Aralık 2014
E-INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCHES (E-IJER), Dergide Hakemlik, Temmuz 2014
BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , Dergide Hakemlik, Haziran 2014
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Nisan 2014
British Journal of Education, Society & Behavioural Science, Dergide Hakemlik, Şubat 2014
British Journal of Education, Society & Behavioural Science, Dergide Hakemlik, Ocak 2014
E-INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCHES (E-IJER), Dergide Hakemlik, Ocak 2014
E-INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, Dergide Hakemlik, Kasım 2013
International Online Journal of Educational Sciences, Dergide Hakemlik, Kasım 2013
Educational Management Administration and Leadership , Dergide Hakemlik, Ekim 2013
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Ağustos 2013
Educational Management Administration and Leadership , Dergide Hakemlik, Ağustos 2013
Journal of Tacher Education and Educators, Dergide Hakemlik, Ağustos 2013
Educational Management Administration & Leadership, Dergide Hakemlik, Haziran 2013
Educational Management Administration and Leadership , Dergide Hakemlik, Nisan 2013
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Nisan 2013
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Mart 2013
Educational Management Administration and Leadership , Dergide Hakemlik, Ocak 2013
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2013
Educational Management Administration & Leadership, Dergide Hakemlik, Aralık 2012
Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Aralık 2012
E-INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCHES (E-IJER), Dergide Hakemlik, Kasım 2012
Educational Management Administration and Leadership , Dergide Hakemlik, Eylül 2012
Educational Management Administration and Leadership , Dergide Hakemlik, Mayıs 2012
Educational Management Administration and Leadership , Dergide Hakemlik, Şubat 2012
E-INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCHES (E-IJER), Dergide Hakemlik, Şubat 2012
MKÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Şubat 2012
Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri, Diğer Hakemliği, Ocak 2012
Educational Management Administration & Leadership, Dergide Hakemlik, Eylül 2011
E-INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCHES (E-IJER), Dergide Hakemlik, Ağustos 2011
E-INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, Dergide Hakemlik, Şubat 2011
E-INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCHES (E-IJER), Dergide Hakemlik, Ekim 2010
E-INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, Dergide Hakemlik, Haziran 2010
Educational Management Administration and Leadership , Dergide Hakemlik, Ocak 2010
Educational Management Administration & Leadership, Dergide Hakemlik, Aralık 2009
ETKİNLİK ORGANİZASYONU
The 8th International Topical Conference ecoMEDIAeurope Network. e-Competence: Needs and Demands of Innovative Education, Düzenleme Kurulu Eşbaşkanı, ANTALYA, TÜRKIYE, Mayıs 2013
21st Annual Conference of the European Network for Improving Research and Development in Educational Leadership and Management (ENIRDELM): Educational Leaders As Change Agents Meeting an Uncertain Future., Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcısı, ANTALYA, TÜRKIYE, Eylül 2012
BIP intensive programme within the european Erasmus Prorgramme, Düzenleme Kurulu Başkanı, ANTALYA, TÜRKIYE, Ağustos 2009
BASIC intensive programme within the european Erasmus Prorgramme, Düzenleme Kurulu Başkanı, ANTALYA, TÜRKIYE, Ağustos 2005
LEARN intensive programme within the european Erasmus Prorgramme, Düzenleme Kurulu Başkanı, ANTALYA, TÜRKIYE, Ağustos 2005
IMUN intensive programme within the european Erasmus Prorgramme, Düzenleme Kurulu Başkanı, ANTALYA, TÜRKIYE, Ağustos 2005
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi