Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, EğitimFakültersi, 2014 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2010 - 2011
Yrd.Doç.Dr., ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2004 - 2010
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Genel Sekreter, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Rektörlük, , 24.03.2016 - 25.12.2016
Dekan Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, , 30.11.2015 - Devam Ediyor
Bölüm Başkan Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Bölümü, , 01.05.2014 - 01.06.2015
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Bölümü, , 15.10.2011 - 10.06.2013
Bölüm Başkan Yardımcısı, ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bil. Bl., , 20.05.2008 - 10.05.2010
Öğretmen, Anadolu Öğretmen Lisesi , , 15.09.1991 - 15.09.1995
VERDİĞİ DERSLER
Tamamlayıcı Ölçme ve Değerlendirme, Yüksek Lisans, 2014-2015
Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Lisans, 2013-2014
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Lisans, 2013-2014
İleri Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans, 2012-2013
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, A.Bilicioğlu, "Değişen madde fonksiyonu belirlemede kullanılan tekniklerin I. tip hata ve istatistiksel güç oranlarının karşılaştırılması", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2019.
Yüksek Lisans, E.Yalçin, "Liseye giriş sınavı (LGS)'nın yönetici, öğretmen, öğrenci ve veliye göre incelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2019.
Yüksek Lisans, İ.Sezgin, "Akademisyenlerin inovasyon eğilimlerinin ölçülmesi çalışması: Akdeniz Üniversitesi örneği", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2018.
Yüksek Lisans, G.Çakar, "Geniş ölçekli sınavların sosyal ve psikolojik etkilerine ilişkin paydaş görüşleri", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2018.
Yüksek Lisans, C.Öztürk, "Fen bilgisi ve sınıf öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik kaygı düzeylerinin incelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2018.
Yüksek Lisans, B.Aksekilioğlu, "Madde tepki kuramına dayalı test eşitleme yöntemlerinin karşılaştırılması: PISA 2012 fen testi örneği", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2017.
Yüksek Lisans, M.Ayvallı, "PISA 2012 matematik okur-yazarlığı testinin ölçme değişmezliğinin incelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2016.
Yüksek Lisans, M.Üstünel, "Ödevin akademik başarıya etkisi: Bir meta analiz çalışması", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2016.
Yüksek Lisans, F.Ayva, "İlköğretim sınıf öğretmenlerinin 'portfolyo (ürün seçki dosyası)' tekniği hakkındaki görüşleri", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2010.
Yüksek Lisans, C.Çevik, "Yedinci sınıf seviye belirleme sınavı matematik sorularının üst düzey zihinsel becerileri ölçme düzeyi.", ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Bilimleri AD, Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, H.Selvi, "Stufflebeam’in program değerlendirme modeliyle MEB sürücü kurslarında kullanılan sürücü programının değerlendirilmesi.", ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Eğitmde Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Bilimleri AD, Mayıs, 2009.
Yüksek Lisans, K.Uysal, "ğrencilerin ölçme ve değerlendirme sürecine katılması. ", ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Ölçme ve Değerlendirme AD Eğitim Bilimleri AD, Haziran, 2008.
Yüksek Lisans, A.Çakmaklı, "Yapılandırılmış iletişim gridi tekniğinin öğrenci performansını ölçme süreci açısından etkililiğinin incelenmesi", ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri AD Ölçme Ve değerlendirme Bilim dalı, Haziran, 2008.
Yüksek Lisans, İ.Özdemir, "The effects of paraphrasing strategy instruction on reading comprehension and translating performance.", ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Yabancı Dil Eğitimi İngilizce Öğretmenliği, Haziran, 2006.
Yüksek Lisans, R.Çatalkaya, "Bazı bireysel farklılıkların kavram haritası yapma başarısına etkisi. ", ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği Fenbilgisi Öğretmenliği, Haziran, 2005.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi