Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"İlköğretim 1-8 Matematik Dersi Öğretim Programının Öngördüğü Öğretmen Profili", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK 2229 , Danışman, 2012
"Okulöncesi eğitimi öğretmenlerinin kaynaştırma yeterliliklerini artırmaya yönelik geliştirilen hizmetiçi programının etkililiği: (Antalya ili örneği).", BAP Arastırma Projesi, BAP, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Bireyel ve Kurumsal Performans Değerlendirme Süreci", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, MEB, Danışman, 2011
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi