Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Biçak B., "Scale for Test Preparation and Test Taking Strategies", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.13, pp.279-289, 2013
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Biçak B., Gök G., Göçer Ö., Tavlica A., "Yayımlanmış Makalelerin Bilimsel Araştırma Süreçlerine Uygunluk Düzeylerinin Değerlendirilmesi", The Journal of Academic Social Science Studies, vol.9, pp.71-79, 2018 (Link)
Sönmez N., Alptekin S., Biçak B., "Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin kaynaştırma eğitiminde öz-yeterlik algıları ve hizmetiçi eğitim gereksinimleri: Bir karma yöntem çalışması.", Abant Ä°zzet Baysal Ãœniversitesi EÄŸitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.2270-2297, 2018 (Link)
Ayvalli M., Biçak B., "An Investigation Into The Measurement Invariance of Pisa 2012 Mathematical Literacy Test", European Journal of Education Studies, vol.4, pp.39-58, 2018
Canbulat M., Biçak B., Uyumaz G., "Türkçe öğretmenlerinin kullandıkları ölçme ve değerlendirme yaklaşımları Assessment and evaluation approaches used by turkish teachers", International Journal of Languages’ Education and Teaching (IJLET), vol.5, no.1, pp.462-477, 2017 (Link)
Sönmez N., Biçak B., "Özel Gereksinimli Çocukların Kaynaştırılmasına Yönelik Öğretmen Yeterliği Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması", International Online Journal of Educational Sciences , vol.9, pp.156-173, 2017 (Link)
Biçak B., Karataş S., Sunter E., Ünver A., Gökalp H., Korkut G., et al., "Ortaöğretim Öğrencilerinin Okullarda Yürütülen Değerler Eğitimi Uygulamalarına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi", Journal of Research in Education and Teaching, vol.5, pp.401-422, 2016
Biçak B., Çevik Kansu C., "Yedinci Sınıf Seviye Belirleme Sınavı Matematik Sorularına İlişkin Uzman Görüşleri", Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi , cilt.3, ss.45-45, 2013 (Link)
Selvi H., Biçak B., "Milli Eğitim Bakanlığı sürücü eğitimi kurslarında kullanılan sürücü eğitimimi programının değerlendirilmesi. ", Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.315-325, 2013
Çakmaklı A., Biçak B., "Yapılandırılmış iletişim gridi tekniğinin bilişim teknolojileri dersi ölçme ve değerlendirme süreci açısından etkililiğinin incelenmesi", Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, cilt.2, ss.121-131, 2011
Öztürk F., Biçak B., "E- Bilgi kaynaklarına yönelik eleştirel düşünme ölçeği geliştirme çalışması", Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.11, ss.233-150, 2009
Deniz Yöndem Z., Biçak B., "Öğretmen adaylarının öfke düzeyi ve öfke tarzları", Uluslararası İnsanBilimleri Dergisi, cilt.5, ss.1-15, 2008 (Link)
Durmuş S., Biçak B., Çakir S., "Fen ve teknoloji, matematik ve sınıf öğretmenlerininsahip oldukları matematik ve matematik eğitimi değerlerinin farklı değişkenler açısındanincelenmesi.", Değerler Eğitimi Dergisi, cilt.6, ss.93-112, 2008
Tekinarslan E., Biçak B., "Türkçeye uyarlanan bir bilgisayar kaygısı ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması", A.İ.B.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.8, ss.139-156, 2007
Baker Ö.E., Biçak B., "Üniversite öğrencilerinin Psikolojik Sorunları", AİBÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.54-66, 2006
Biçak B., "Teacher’S Points Of Views On Affecive Domain Applications In The Secondary Elementary Schools", AİBÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.39-55, 2003
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Biçak B., Karataş S., Sünter E., Ünver A., Korkut G., Gökalp H., et al., "Ortaöğretim Öğrencilerinin Okullarda Yürütülen Değerler Eğitimi Uygulamalarına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi", Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.5, pp.401-422, 2016
Vezne R., Günbayi İ., Direkci B., Biçak B., Şahin H., "A Model for Teacing Practice Course: ”Creative Intern Prize” project", Erasmus International Academic Research Symposium on Educational and Social Sciences, İZMİR, TÜRKIYE, , pp.35-45
Biçak B., Ayvalli M., Bilicioğlu A., "Öğretmen Adaylarının Bilimsel Araştırma Okuryazarlık Düzeyleri", V. International Eurasian educational Research Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp.123-123
Kilinç M., Savi Çakar F., Biçak B., "Öğretmenler Öğretmenlik Mesleği Etik Ilkelerine Uygun Davranıyor Mu? Öğretmen Adaylarının Bakış Açısı", EJERCONGRESS 2018, , , pp.120-125
Sezgin İ.V., Biçak B., "Akademisyenlerin innovasyon eğilim düzeylerini belirleme ölçeği", V. International Eurasian educational Research Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp.1-1 (Link)
Biçak B., Yalçin E., Çoban H., "Akademisyenlerde Araştırma Etiği Farkındalığı", IVth INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, DENİZLİ, , , pp.78-80
Biçak B., Göçer Ö., Tavlica A., Olgun E., Gök Çakar G., "Yayımlanmış Makalelerin Bilimsel Araştırma Süreçlerine Uygunluk Düzeylerinin Değerlendirilmesi", IV th International Eurasian Educational Research Congress, DENİZLİ, TÜRKIYE, , pp.1261-1262
Biçak B., Karataş S., Sünter E. , Ünver A., Korkut G., Gökalp H., et al.,"Ortaöğretim Öğrencilerinin Okullarda Yürütülen Değerler Eğitimi Uygulamalarına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi.", 5th World Conference on Educational and Instructional Studies, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-30 Ekim 2016, vol.1, no.1, pp.12-20
Biçak B., Yalçin E., Göçer Ö., Gür D., "Performans Takip Sınavında PTS Kullanılan Alt Testlerin Psikometrik Özelliklerinin Resmi ve Özel Okullara Göre ncelenmesi", V. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, TÜRKIYE,
Sönmez N., Biçak B., "Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi", 2.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 8-10 Haziran 2015, pp.377-380 (Link)
Biçak B., Karataş S., Ayvalli M., "High School Teachers’ Scientific Research Literacy Habits In Terms Of Their Professional Development", 3. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 22-24 Ekim 2015, vol.1, no.1, pp.36-41
Biçak B., "Engelli Çocukların Kaynaştırılmasına Yönelik Öğretmen Yeterliği Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması", IV. Egitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme , ANKARA, TÜRKIYE, 9-12 Haziran 2014, ss.54-54
Sönmez N., Biçak B., "Engelli Çocukların Kaynaştırılmasına Yönelik Öğretmen Yeterliği Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması.", IV. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (Uluslararası Katılımlı), ANKARA, TÜRKIYE, 9-13 Haziran 2014, ss.110-110
Biçak B., "University Students Misconceptions About Research Concept", International Conference For Academic Diciplines, Venedik, ITALYA, 30 Haziran - 3 Temmuz 2014, pp.0-0
Biçak B., Çevik C., "Exploring the relationship between academic achievement of prospective teachers with PPSEP10 scores", Educational Enviroment and Seeking Sustainable Solutions, St. Petersburg, RUSYA, 3-7 Haziran 2013, pp.0-0
Yıldızlar M., Biçak B., "Düşünme stilleri ve öğrenme stratejileri üzerine bir çalışma: Kuzey Kıbrıs örneği. ", International Conference on Interdisiplinary Research in Education, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 30 Ocak - 1 Şubat 2013, pp.---
Biçak B., "Demographic Variables Affecting the Math Scores in PISA for Turkish Participants", V. International Conference For Theory and Practice in Education, MISKOLC, MACARISTAN, 14-16 Haziran 2012, pp.27-27
Biçak B., "Yedinci Sınıf Seviye Belirleme Sınavı Matematik Sorularına Ilişkin Öğretmen Görüşleri.", (EPÖD). II. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, MERSİN, TÜRKIYE, 5-7 Mayıs 2010, ss.---
Biçak B., "Yapılandırılmış İletişim Gridi Tekniğinin Bilişim Teknolojileri Dersi Ölçme ve Değerlendirme Süreci Açısından Etkililiğinin İncelenmesi", (EPÖD). II. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, MERSİN, TÜRKIYE, 5-7 Mayıs 2010, ss.121-131
Aydin B., Biçak B., "Sınıf Öğretmeni adaylarının Öğretmen Yeterliklerini Kazanma Düzeylerine İlişkin AlgıIarı", 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi sempozyumu, TÜRKIYE,
Biçak B., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmen Yeterliklerini Kazanma Düzeyleri ", 9.Ulusal sınıf öğretmenliği sempozyumu, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 20-22 Mayıs 2010, ss.---
Acar V., Biçak B., Tutkun Ö.F., Pektaş S., "Eğitim programları Değerlendirme Ölçeği (EPDÖ)", XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, TÜRKIYE,
Biçak B., "Teste Hazırlık Ve Testi Yanıtlama Stratejileri Belirleme Ölçeği.", 17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, SAKARYA, TÜRKIYE, 1-3 Eylül 2008, ss.---
Biçak B., "Şans Başarısı Faktörü Ve Etik Tutumlar Arasındaki Ilişki. ", I. Ulusal Psikoloji ve Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 13-15 Nisan 2008, ss.---
Tekinarslan E., Bıçak B., "Evaluation in e-learning environments. ", The Second International open and distance learning (IODL) symposium. , ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 13-15 Eylül 2006, pp.731-740
Ültanır G., Ültanır E., Biçak B., "Meslek yüksekokullarında güç alanı analizi", Balkan Devletleri Konferansı, Sofya, BULGARISTAN, 1-5 Mayıs 2005, pp.437-446
Biçak B., Çakan M., "Lise öğretmenlerinin sınıf içi ölçme ve değerlendirme uygulamalarına dönük görüşleri", Eğitimde yeniden yapılandırma Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 20-20 Aralık 2004, ss.430-437
Baker Ö.E., Biçak B., "Üniversite öğrencilerinin psikoljik sorunları", XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, MALATYA, TÜRKIYE, 6-9 Temmuz 2004, ss.54-66
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Biçak B., Koğar H., Eds., "Eğitimde Süreç ve Ürün Odaklı Değerlendirme", Lisans Yayıncılık, İstanbul, 2019 (Link)
Biçak B., Bahar M. , Özel S., "Öğrencilerin eğitsel değerlendirmesi/Educational assessment of students", Çeviri, NOBEL, ANKARA, 2016 (Link)
Biçak B., Özel S., "Değerlendirme Sonuçlarının Geçerliği", in: ÖĞRENCİLERİN EĞİTSEL DEĞERLENDİRMESİ, BAYRAM BIÇAK, MUSTAFA BAHAR, SERKAN ÖZEL, Eds., NOBEL, ANKARA, 2016
Biçak B., "Tek değişkenli ve iki değişkenli istatistiklerin gözden geçirilmesi", in: Çok değişkenli istatistiklerin kullanımı, Mustafa Baloğlu, Eds., Nobel, Ankara, pp.33-59, 2015
Biçak B., Nartgün Z., "Özel Alan Yeterlikleri ile Buna Dayalı bireysel ve Kurumsal Performans Değerlendirme Ölçütlerinin Belirlenmesi", Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, 2009
Biçak B., "Performans Değerlendirme", Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Erkan S., Komleksiz, M., Ed., Nobel, Ankara, ss.197-238-, 2008
Biçak B., Durmuş S. , "Matematik mi yoksa matematikselleştirme mi?", Oluşturmacılık, Teori, Perspektif ve Uygulama, Durmuş, S., Ed., Nobel yayın Dağıtım, Ankara, ss.--, 2007
Biçak B., "Geleneksel-Tamamlayıcı Ölçme Ve Değerlendirme: Öğretmen El Kitabı. ", PegemA Yayıncılık, ANKARA, 2006
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi