Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Biçak B., "Scale For Test Preparation And Test Taking Strategies", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.13, pp.279-289, 2013
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Sönmez N., Biçak B., "Özel Gereksinimli Çocukların Kaynaştırılmasına Yönelik Öğretmen Yeterliği Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması", International Online Journal of Educational Sciences , vol.9, pp.156-173, 2017 (Link)
Canbulat M., Biçak B., Uyumaz G., "TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN KULLANDIKLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMLARI", International Journal of Languages’xx Education, vol.1, pp.462-477, 2017 (Link)
Biçak B., "Yedinci Sınıf Seviye Belirleme Sınavı Matematik Sorularına Ilişkin Uzman Görüşleri.", Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, cilt.3, ss.45-56, 2013
Biçak B., "Milli Eğitim Bakanlığı Sürücü Eğitimi Kurslarında Kullanılan Sürücü Eğitimimi Programının Değerlendirilmesi. ", Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.315-325, 2013
Biçak B., "Yapılandırılmış Iletişim Gridi Tekniğinin Bilişim Teknolojileri Dersi Ölçme Ve Değerlendirme Süreci Açısından Etkililiğinin Incelenmesi", Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, cilt.2, ss.121-131, 2011
Biçak B., "E- Bilgi Kaynaklarına Yönelik Eleştirel Düşünme Ölçeği Geliştirme Çalışması", Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.11, ss.233-150, 2009
Biçak B., "Fen Ve Teknoloji, Matematik Ve Sınıf Öğretmenlerinin Sahip Oldukları Matematik Ve Matematik Eğitimi Değerlerinin Farklı Değişkenler Açısından Incelenmesi", Değerler Eğitimi Dergisi, cilt.6, ss.93-112, 2009
Biçak B., "Öğretmen Adaylarında Öfke Ve Öfke Tarzları", Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, cilt.5, ss.9-9, 2008 (Link)
Biçak B., "Türkçeye Uyarlanan Bir Bilgisayar Kaygısı Ölçeğinin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması", A.İ.B.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.8, ss.139-156, 2007
Biçak B., "Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Sorunları", AİBÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.54-66, 2006
Biçak B., "Teacher’S Points Of Views On Affecive Domain Applications In The Secondary Elementary Schools", AİBÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.39-55, 2003
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Biçak B., "Meslek Yüksekokullarında Güç Alanı Analizi", Balkan Devletleri Konferansı, BULGARISTAN, - , pp.--
Biçak B., "Evaluation In E-Learning Environments. ", The Second International open and distance learning (IODL) symposium. , ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, - , pp.--
Biçak B., Karataş S., Ayvalli M., "High School Teachers’ Scientific Research Literacy Habits In Terms Of Their Professional Development", 3. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 22-24 Ekim 2015, vol.1, no.1, pp.36-41
Sönmez N., Biçak B., "Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi", 2.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 8-10 Haziran 2015, pp.377-380 (Link)
Biçak B., "Engelli Çocukların Kaynaştırılmasına Yönelik Öğretmen Yeterliği Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması", IV. Egitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme , ANKARA, TÜRKIYE, 9-12 Haziran 2014, ss.54-54
Sönmez N., Biçak B., "Engelli Çocukların Kaynaştırılmasına Yönelik Öğretmen Yeterliği Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması.", IV. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (Uluslararası Katılımlı), ANKARA, TÜRKIYE, 9-13 Haziran 2014, ss.110-110
Biçak B., "Düşünme Stilleri Ve Öğrenme Stratejileri Üzerine Bir Çalışma: Kuzey Kıbrıs Örneği. ", International Conference on Interdisiplinary Research in Education, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 30 Ocak - 1 Şubat 2013, pp.---
Biçak B., "Demografic Variables Affecting The Math Scores In Pisa For Turkish Participants. ", 5th International Conference for theory and Practice in Education, Miscolc, MACARISTAN, 14-16 Haziran 2012, pp.---
Biçak B., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmen Yeterliklerini Kazanma Düzeyleri ", 9.Ulusal sınıf öğretmenliği sempozyumu, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 20-22 Mayıs 2010, ss.---
Biçak B., "Yedinci Sınıf Seviye Belirleme Sınavı Matematik Sorularına Ilişkin Öğretmen Görüşleri.", (EPÖD). II. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, MERSİN, TÜRKIYE, 5-7 Mayıs 2010, ss.---
Biçak B., "Yapılandırılmış İletişim Gridi Tekniğinin Bilişim Teknolojileri Dersi Ölçme Ve Değerlendirme Süreci Açısından Etkililiğinin İncelenmesi", (EPÖD). II. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, MERSİN, TÜRKIYE, 5-7 Mayıs 2010, ss.---
Biçak B., "Şans Başarısı Faktörü Ve Etik Tutumlar Arasındaki Ilişki. ", I. Ulusal Psikoloji ve Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 13-15 Nisan 2008, ss.---
Biçak B., "Teste Hazırlık Ve Testi Yanıtlama Stratejileri Belirleme Ölçeği", 17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, SAKARYA, TÜRKIYE, 1-3 Eylül 2008, ss.---
Biçak B., "Teste Hazırlık Ve Testi Yanıtlama Stratejileri Belirleme Ölçeği.", 17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, SAKARYA, TÜRKIYE, 1-3 Eylül 2008, ss.---
Biçak B., "Üniversite Öğrencilerinin Psikoljik Sorunları", XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, MALATYA, TÜRKIYE, 6-9 Temmuz 2004, ss.---
Biçak B., "Lise Öğretmenlerinin Sınıf Içi Ölçme Ve Değerlendirme Uygulamalarına Dönük Görüşleri", Eğitimde yeniden yapılandırma Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 20-20 Aralık 2004, ss.---
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Biçak B., "Tek değişkenli ve İki değişkenli İstatistiklerin Gözden Geçirilmesi", ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKLERİN KULLANIMI - Using Multivariate Statistics, Mustafa Baloğlu, Ed., NOBEL Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.33-59, 2015
Biçak B., "Performans Değerlendirme", Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Erkan S., Komleksiz, M., Ed., Nobel, Ankara, ss.197-238-, 2008
Biçak B., "Matematik Mi Yoksa Matematikselleştirme Mi?", Oluşturmacılık, Teori, Perspektif ve Uygulama, Durmuş, S., Ed., Nobel yayın Dağıtım, Ankara, ss.--, 2007
Biçak B., "Geleneksel-Tamamlayıcı Ölçme Ve Değerlendirme: Öğretmen El Kitabı. ", PegemA Yayıncılık, ANKARA, 2006
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi