Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi , 2012 - Devam Ediyor
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi , 2006 - 2012
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2002 - 2006
Ögr.Gör.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2001 - 2002
Arş.Gör.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2000 - 2001
Arş.Gör., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi , 1991 - 2000
VERDİĞİ DERSLER
Sulama Yönünden Toprak Bitki Su İlişkileri, Yüksek Lisans, 2014-2015
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, N.Ayan, "Örtüaltı Hıyar Yetiştiriciliğinde Farklı Fertigasyon Stratejilerinin Topraktan Nitrat Yıkanması ile Bitki Verim ve Kalitesi Üzerine Etkileri", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2013.
Yüksek Lisans, C.Karaca, "Farklı Fertigasyon Stratejileri ve Damlatıcı Debilerinin Kumlu ve Tınlı Topraklarda Nitrat Yıkanması Üzerine Etkilerinin İncelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2013.
Yüksek Lisans, G.Aras, "Aksu Ovası Taban Suyu Derinlik ve Tuzluluk Haritalarının Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Hazırlanması ve Değerlendirilmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2010.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Doktora Savunma Jürisi, Akdeniz Üniversitesi, Ocak, 2011
Tez Savunma, Yüksek lisans tez savunma jürisi, Akdeniz Üniversitesi, Ocak, 2011
Tez Savunma, Doktora Savunma Jürisi, Ege Üniversitesi, Nisan, 2009
Tez Savunma, YL Tez svunma jürisi, Akdeniz Üniversitesi, Ocak, 2009
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi