Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Şekerotu (Stevia rebaudiana) bitkisinde yüksek kalitede yaprak üretimi için çeşit ıslahı ve sürdürülebilir bir in vitro çoğaltma yönteminin optimizasyonu", SAN TEZ, 0862.STZ.2015, Yönetici, 2017
"Şeker Otunda (Stevia rebaudiana Bertoni) Anter Kültürü Yoluyla Haploid Bitki Oluşumu Üzerine Genotip, Ön Uygulama ve Ortamın Etkilerinin Araştırılması; Double Haploid Bitkilerin Elde Edilmesi ", TÜBITAK Projesi, 113O938, Yönetici, 2017
"Antalya Florasında Yetişen Mercanköşkte (Origanum majorana L.) Yüksek Verim ve Kalite Tiplerin Seleksiyonu", TÜBITAK Projesi, 110O702, Yönetici, 2016
"Antalya Florasında Bulunan Adaçayı (Salvia fruticosa Mill.) Populasyonlarında Seleksiyon Islahı İle Üstün Özelliklere Sahip Genotiplerin Belirlenmesi", BAP Doktora, 2011.03.0121.009, Yönetici, 2016
"Aromatik Suların, Örtü Altı Yetiştiriciliğinde nematodlara karşı Doğal / Biyolojik mücadelede Organik Pestisit olarak Kullanımı olanaklarının Araştırılması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TAGEM/2009, Danışman, 2011
"Kekik, Defne ve Adaçayı Çeşitleri Hasat ve Hasat Sonrası İşlemleri için Yenilikçi Model Araştırması ve Pilot Uygulaması. Destekleyen Kuruluş", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TAGEM/ 07/ AR-GE / 04, Yönetici, 2011
"Antalya Doğal Florasında Bulunan Origanum,Thymus ve Sideritis Türlerinin Filogenetik ve Fitokimyasal İlişkileri. ", TÜBITAK Projesi, 105O507, Yönetici, 2008
"Antalya Florasında Yaygın Olarak Bulunan Adaçayı (Salvia spp.) ve Kekik (Thymus spp., Origanum spp.) Türlerinin Agronomik ve Kalite Değerlerinin Belirlenmesi ", BAP Doktora, 21.01.121.13, Yönetici, 2005
"Seksüel ve Apomiktik Üreyen Arabis Türlerinin in vitro Rejenerasyonu ve Genetik Transformasyonu", BAP Doktora, 2000.03.0121.00, Yönetici, 2002
"RAPD Markerlerini Kullanarak Türk Susam Populasyonlarında Genetik Uzaklıkların Analizi Araştırılması", BAP Doktora, 1998.03.0121.00, Yönetici, 2000
PATENT, FAYDALI MODEL ve TESCİL BELGELERİ
Turgut K,Kaplan B., "Stevia rebaudiana çeşit tescil (TURGUT)", TÜRKIYE, , 2019-002, Nisan 2019
Turgut K,Kaplan B., "Stevia rebaudiana çeşit tescil (TÜTÜNCÜ)", TÜRKIYE, , 2019-003, Nisan 2019
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi