Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2015 - Devam Ediyor
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, Ş.Erdoğan, "YARATICI DRAMA VE ORFF SCHULWERK UYGULAMALARININ İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Yüksek Lisans, D.Saka, "ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİ YÜKLEMELERİ İLE OKUL TÜKENMİŞLİKLERİNİN İNCELENMESİ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Yüksek Lisans, A.Kalay, "Ritme Dayalı Müzik Öğretim Programının, Öğrencilerin Akış Deneyimleri,Müzik dersi Başarıları ve Müzik dersine Yönelik Tutumları Üzerindeki etkileri", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2013.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi