Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. ŞULE ORMAN
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Ziraat Fakültesi
Bölüm : Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
Ana Bilm Dalı : Toprak
Sabit Telefon : +90 242 3106526 | Dahili : 6526
Faks : +90 242 2274564
E Posta Adresi : suleormanakdeniz.edu.tr
Web Adresi : http://aves.akdeniz.edu.tr/suleorman/cv
Ofis : Ziraat Fakültesi 3. Blok 3. kat
Posta Adresi : Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü 07059 Antalya/Türkiye
Eğitim Bilgileri
Doktora, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak ABD, 1997-2004
Yüksek Lisans, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak ABD, 1993-1996
Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, Toprak , 1989-1993
Yaptığı Tezler
Doktora, "Kumluca ve Finike Yöreleri Sera Domates Yetiştiriciliğinde Kükürt Beslenmesi ile Domates ve Fasulye Bitkileri Üzerine Kükürt ve Organik Gübrelemenin Etkilerinin İncelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak ABD Eylül, 2004.
Yüksek Lisans, "Keçiborlu Kükürt Fabrikası Flotasyon Atıkları ve Elementel Kükürdün Hafif Alkali Reaksiyonlu Tarım Topraklarında Kullanılma Olanakları", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak ABD Eylül, 1996.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
National University of Ireland, Galway, Department of Botany and Plant Science, School of Natural Science, Genetics&Biotechnology Laboratory, 2014
Measurement Uncertainty for Testing Laboratories, Strengthening Quality Infrastructure in Turkey Project-TR0702.12.01/001, 2011
Accreditation Standart ISO 17025, Strengthening Quality Infrastructure in Turkey Project-TR0702.12.01/001, 2011
Method Validation for Testing Laboratories accredited under the Standard ISO17025, Strengthening Quality Infrastructure in Turkey Project-TR0702.12.01/001, 2011
Jean Monnet Projesi AB Eğitim Semineri Programı, Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (AKÜNSEM), 2006
2nd International Course on Protected Cultivation of Crops, Volcani Center, İsrail, 1998
Araştırma Alanları
Bitki Besleme
Çevre Bilimleri
Toprak Islahı (Fiziksel, Kimyasal Veya Biyolojik)
Atık Değerlendirme
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği
Toprak Kirliliği ve Kontrolü
Çevresel Etki Değerlendirmesi
Web Of Science Araştırma Alanları
Agronomy
Environmental Sciences
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2019 - Devam Ediyor
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2013 - 2019
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2008 - 2013
Ögr.Gör.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Kumluca Meslek Yüksekokulu, 2005 - 2008
Arş.Gör., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 1995 - 2004
Mesleki ve İdari Deneyimler
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, 02.07.2019 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, 02.07.2019 - Devam Ediyor
Etik Kurul Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, 28.04.2019 - Devam Ediyor
Sıfır Atık Yönetim Sistemi Koordinasyon Komisyon Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, , 29.01.2019 - Devam Ediyor
Merkez Müdürü, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, , 11.12.2018 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, , 17.12.2016 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, Doçent Temsilcisi, Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Temsilcisi, 20.10.2016 - 21.02.2019
Yönetim Kurulu Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Özel Gereksinimli Kişiler Uygulama ve Araştırma Merkezi, , 24.02.2012 - 24.02.2014
Akademik Kurul Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Uzmanlar Grubu, , 16.09.2011 - Devam Ediyor
, Antalya Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Toprak Koruma Kurulu Akdeniz Üniversitesi Temsilcisi, , 03.06.2011 - Devam Ediyor
, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, Af Öğrencileri Değerlendirme Komisyonu Üyeliği, , 23.03.2011 - 23.03.2012
Akademik Kurul Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, Fakülte Kurulu, Yrd.Doç.Dr. Temsilcisi, , 07.12.2009 - 07.12.2012
Bölüm Başkan Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, 20.03.2009 - 23.06.2016
Bölüm Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Kumluca Meslek Yüksek Okulu, Teknik Program, 03.09.2006 - 23.03.2008
Yönetilen Tezler
Doktora, H.Ok, "Stabilize Edilmiş ve Kurutulmuş Arıtma Çamurunun Rulo Çim Yetiştiriciliğinde Kullanımı", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, M.Şenel, "Antalya Boğaçayı’nda Kirlilik Düzeyi ve Su Kalitesinin Belirlenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2017.
Yüksek Lisans, S.Yalın, "Akdeniz Bölgesinde Farklı Lokasyonlarda Yetiştirilen Kışlık Ekmeklik Buğday Bitkilerinin Besin Elementi Konsantrasyonları ile Bazı Kalite Unsurları Arasındaki İlişkilerin Araştırılması", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, H.Ok, "Farklı Düzeylerde Kireç İçeren Topraklara Uygulanan Arıtma Çamurunun Cynodon dactylon (L.) Pers. ve Lolium perenne (L.) Yetiştiriciliğinde Kullanımı ve Ağır Metallerin Biyoakümülasyonu", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2012.
Yüksek Lisans, M.Vuruş, "Antalya Kumluca Yöresi Seralarında Yetiştirilen Hıyar (Cucumis sativus L.)’ın Beslenme Durumu ile Yalancı Mildiyö (Pseudoperonospora cubensis (Berk&Curt) Rostow) Hastalığı Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2011.
Yüksek Lisans, A.Özgür, "Slajlık Mısır Yetiştiriciliğinde Stabilize Edilmiş ve Kurutulmuş Arıtma Çamurunun Kullanımı", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, E.Sertgöz, "Kışlık Ekmeklik Buğday Yetiştiriciliğinde Magnezyum ile Biyozenginleştirme", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, R.Ata, "Farklı Organik Madde İçeriğine Sahip Topraklarda Yetiştirilen Silajlık TritikaleninXTriticosecale Wittmack Besin Elementi Konsantrasyonu Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, Nermin Ata Yüksek Lisans Tez Jürisi, Akdeniz Üniversitesi, Ocak, 2018
Tez Savunma, Hasan Hadi Mahdi Mahdi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Aralık, 2017
Tez Savunma, M.Sinem Şenel Yüksek Lisans Jürisi, Akdeniz Üniversitesi, Kasım, 2017
Tez Savunma, S.Bora Yalın Yüksek Lisans Jürisi, Akdeniz Üniversitesi, Eylül, 2016
Tez Savunma, Meliha Öncül Yüksek Lisans Jürisi, Akdeniz Üniversitesi, Eylül, 2016
Tez Savunma, S.Çetin Torun Yüksek Lisans Tez Jürisi, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2015
Tez Savunma, Işın Kocabaş Oğuz-Doktora Tez Jürisi, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2014
Tez Savunma, H.Tuba Selçuk Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Akdeniz Üniversitesi, Aralık, 2014
Tez Savunma, Cihan Karaca-Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2013
Tez Savunma, A.Şafak Maltaş Yüksek Lisans Jürisi, Akdeniz Üniversitesi, Ocak, 2013
Tez Savunma, Hüseyin Ok Yüksek Lisans Tez Jürisi, Akdeniz Üniversitesi, Ocak, 2013
Tez Savunma, Rudil Bayyurt-Yüksek Lisans Jürisi, Akdeniz Üniversitesi, Temmuz, 2012
Tez Savunma, M.Vuruş-Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği/2012, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2012
Tez Savunma, Şelay Saydam-Yüksek Lisans Tez Jürisi, Akdeniz Üniversitesi, Mart, 2011
Tez Savunma, Gül Aras-Yüksek Lisans Tez Jürisi, Akdeniz Üniversitesi, Mayıs, 2010
Tez Savunma, Halil Demir-Doktora Tez Jürisi, Akdeniz Üniversitesi, Ocak, 2010
Tez Savunma, Gizem Melli Kadıgil-Yüksek Lisans Tez Jürisi, Akdeniz Üniversitesi, Şubat, 2010
Tez Savunma, Dilek Saadet Üras-Yüksek Lisans Tez Jürisi, Akdeniz Üniversitesi, Aralık, 2009
Tez Savunma, A.Erdem Tunç-Yüksek Lisans Tez Jürisi, Akdeniz Üniversitesi, Mart, 2009
Tez Savunma, Filiz Öktüren Asri-Doktora Tez Jürisi, Akdeniz Üniversitesi, Aralık, 2008
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Ok H., Orman Ş., "NUTRIENT ELEMENT AND HEAVY METAL CONCENTRATION OF RYEGRASS (Lolium Perenne L.)GROWING IN CALCAREOUS SOILS AMENDED WITH SEWAGE SLUDGE ", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.27, no.6, pp.4532-4542, 2018
Orman Ş., Kaplan M., "AGRONOMIC BIOFORTIFICATION OF GREEN BEAN (PHASELOUS VULGARIS L.) WITH ELEMENTAL SULPHUR AND FARMYARD MANURE", APPLİED ECOLOGY AND ENVİRONMENTAL RESEARCH, vol.15, no.4, pp.2061-2069, 2017
Kalkan H., Kaplan M., Orman Ş., "Revegetation of Abandoned Sulphur Flotation Waste in Keciborlu, Isparta/Turkey: Heavy Metals Concentrations of Growing Media and Agropyron elongatum Grass", NOTULAE BOTANICAE HORTI AGROBOTANICI CLUJ-NAPOCA, vol. 42, pp.340-346, 2014 (Abstract)
Orman Ş., Ok H., Kaplan M., "Application of Sewage Sludge for Growing Alfalfa, Its Effects on the Macro-Micronutrient Concentration, Heavy Metal Accumulation, and Translocation", EKOLOJI, vol.23, no.90, pp.10-19, 2014 (Özet) (Abstract)
Orman Ş., "Effects Of Elemental Sulphur And Farmyard Manure Applications To Calcareous Saline Clay Loam Soil On Growth And Some Nutrient Concentrations Of Tomato Plants", J FOOD AGRIC ENVIRON, vol.10 (2), pp.720-725, 2012
Orman Ş., Ok H., "Effects Of Sulphur And Zinc Applications On Growth And Nutrition Of Bread Wheat In Calcareous Clay Loam Soi", AFR J BIOTECHNOL, vol.11(13), pp. 3080--3086, 2012
Orman Ş., Kaplan M., "Determination Of Sulphur Contents In Tomato Grown In Greenhouses In West Mediterranean Region, Turkey", ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.1, pp.484-498, 2009
Orman Ş., Kaplan M., "Effects Of Calcareous Soil And Farmyard Manure On Revegetation Of Sulphur Mine Tailings", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.10, pp.1295-1299, 2007
Kaplan M., Orman Ş., Kadar I., Koncz J., "Heavy Metal Accumulation In Calcareous Soil And Sorghum Plants After Addition Of Sulphur-Containing Waste As A Soil Amendment In Turkey", Agriculture Ecosystems and Environment,, vol.111, pp.41-46, 2005
Kaplan M., Orman Ş., "Effect Of Elemental Sulphur And Sulphur Containing Waste In A Calcareous Soil In Turkey", JOURNAL OF PLANT NUTRITION, vol.8, pp.1655-1665, 1998
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Kalkan H., Kaplan M., Orman Ş., "Keçiborlu kükürt fabrikası flotasyon atıklarının ıslah edilmesi ve kamışsı yumak (Festuca arundinacea) çimiyle yeniden bitkilendirilmesi", Mediterranean Agricultural Sciences , vol.32, pp.69-74, 2019 (Link)
Orman Ş., Ok H., "Kültür Bitkileri Yetiştiriciliğinde Biyofortifikasyon", Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, cilt.31, ss.221-227, 2016
Ok H., Orman Ş., "Ağır metallerin toprak, bitki ve insanlardaki etkileri", Hasad Bitkisel Üretim, no.Sayı:345, ss.82-87, 2014
Sönmez S., Orman Ş., Çıtak S., Kocabaş I., Kalkan H. , Üras D.S., Ok H., Özsayın Çıtak S., Yılmaz E., Sönmez N.K., Kaplan M., "Kumluca Ve Finike Yöreleri Turunçgil Bahçelerinin Beslenme Durumlarının Belirlenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.27, ss.51-59, 2014
Tavali İ.E., Uz İ., Orman Ş., "Vermikompost Ve Tavuk Gübresinin Yazlık Kabağın (Cucurbita Pepo L. Cv. Sakız) Verim Ve Kalitesi Ile Toprağın Bazı Kimyasal Özellikleri Üzerine Etkileri", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.27, ss.119-124, 2014 (Link)
Orman Ş., Kaplan M., "Effects Of Elemental Sulphur And Farmyard Manure On Ph And Salinity Of Calcareous Sandy Loam Soil And Some Nutrient Elements In Tomato Plant", Journal of Agricultural Science and Technology, ISSN 1939-1250,USA, vol.5 , no.1(Serial No.32), pp.20-26, 2011
Kalkan H., Orman Ş., Kaplan M., "Kirlenmiş Arazilerin Islah Edilmesinde Fitoremidasyon Tekniği", Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda bilimleri Dergisi, no.4, ss.102-107, 2011
Ok H., Orman Ş., "Rizosfer Toprağı ve Bitki İlişkileri", Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , no.ISSN:1018-8851, ss.447-451, 2010
Özipek G. , Kaplan M., Orman Ş., "Antalya Karanfil Seralarında Bor Beslenme Durumunun Belirlenmesi", Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , cilt.1, ss.353-361, 2010
Sönmez S., Orman Ş., "Akreditasyon Ve Laboratuar Akreditasyonu", Tarımın Sesi,, cilt.7, ss.7-10, 2005
Orman Ş., Kaplan M., "Kumluca Ve Finike Yörelerinde Serada Yetiştirilen Domates Bitkisinin Beslenme Durumunun Belirlenmesi", Akdeniz Üniv. Ziraat Fak. Dergisi, cilt.17(1), ss.19-29, 2004
Sönmez S., Kaplan M., Orman Ş., Sönmez İ., "Antalya-Kumluca Yöresi Domates Seralarında Hasat Sonrası Bitkisel Atıklarla Kaldırılan Besin Maddeleri Miktarları Ve Bu Atıkların Değerlendirilmesi Ile İlgili Öneriler", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.19-25-, 2002
Orman Ş., Kaplan M., "İki Farklı Kükürt Kaynağının Kireçli Toprakların Ph’I Üzerine Etkileri", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , cilt.13, ss.171-179, 2000
Kaplan M., Orman Ş., "Güncelleşmekte Olan Yeni Bir Konu: Kükürt", Türk-Koop. Ekin Dergisi, cilt.5, ss.102-107, 1998
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Orman Ş., Ok H., Fahad M., Özgür A. , "Evsel Nitelikli Stabilize Edilmiş ve Kurutulmuş Arıtma Çamurundan Humik Asit Eldesi ve Bitkisel Üretimde Kullanımı", 9. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi-UKAY 2018, KONYA, TÜRKIYE, 9-12 Mayıs 2018, ss.77-78
Ok H., Orman Ş., "Micronutrient and heavy metal bioaccumulation by bermuda grass (Cynodon dactylon L. Pers) grown on calcareous soils treated with stabilized and dried sewage sludge", 3rd ASM International Congress of Agriculture and Environment, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-18 Kasım 2017, pp.77-77
Orman Ş., Vuruş M., "Relationship between mineral nutrition and downy mildew disease(Pseudoperonospora cubensis (Berk&Curtis) Rostovzev) of cucumber(Cucumis sativus L.) grown in greenhouses", XVIII INTERNATIONAL PLANT NUTRITION COLLOQUIUM, COPENHAGEN, DANIMARKA, 19-24 Ağustos 2017, pp.435-436
Ok H., Orman Ş., Tavali İ.E., "Tarımda arıtma çamuru kullanımının avantajları ve riskleri", 5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, KIRKLARELİ , TÜRKIYE, 12-14 Eylül 2017, pp.199-199
Ok H., Tavali İ.E., Maltaş A.Ş., Orman Ş., "Arıtma çamurunun toprağın mikrobiyal dinamiği üzerine etkisi", 5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, KIRKLARELİ , TÜRKIYE, 12-14 Eylül 2017, pp.206-206
Ok H., Orman Ş., "Effect of Sewage Sludge Application on Macronutrition of Bermuda Grass (Cynodon dactylon L. Pers) Grown on Calcareous Soils ", 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE, ECOLOGY AND TECHNOLOGY, Barcelona, ISPANYA, 14-16 Ekim 2016, pp.857-867 (Abstract)
Vuruş M. , Orman Ş., Ok H., Zambak Özgür A., "Antalya/Kumluca İlçesi Seralarında Yetiştirilen Hıyar (Cucumis Sativus L.)'ın Beslenme Durumu", Ulusal Tarım Kongresi, AFYON, TÜRKIYE, 29-31 Ekim 2015, ss.212-212
Tolay İ., Orman Ş., Kaplan M., "Organik ve Organik Olmayan Tarım Sistemlerinde Yetiştirilen Bitkisel Ürünlerin Nitrat İçeriklerinin Karşılaştırılması", Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi , RİZE, TÜRKIYE, 6-9 Ekim 2015, ss.112-112
Sönmez N.K., Yetgin Uz B., Sönmez S., Orman Ş., Yilmaz E., Kaplan M., "Kumluca ve Finike Yöresindeki Turunçgil Bahçelerinin Besin Maddesi İçeriklerinin Uzaysal Dağılımları", Ulusal Tarım Kongresi, AFYON, TÜRKIYE, 29-31 Ekim 2015, ss.213-213
Ok H., Orman Ş., "Determination of the performances of the grass plants on which dried stablized sewage sludge was applied in soils at different lime levels", XXXVI CIOSTA CIGR Section V Conference Environmentally Friendly Agriculture and Forestry for Future Generations, Saint Petersburg, RUSYA, 26-28 Mayıs 2015, pp.583-584
Ok H., Orman Ş., "Potential Environmental risks associated with sewage sludge application in agriculture and solution recommendations", 9th International Soil Science Congress on "The Soul of Soil and Civilization" Soil Science Society of Turkey Cooperation with Federation of Eurasion Soil Science Societies, ANTALYA, TÜRKIYE, 14-16 Ekim 2014, pp.942-946
Tavali İ.E., Uz İ., Orman Ş., "Effect of vermicompost and chicken manure on yield and quality of summer squash (Cucurbita pepo L.cv. Sakız) and soil physical and chemical properties", 9th International Soil Science Congress on The Soul of Soil and Civilization, ANTALYA, TÜRKIYE, 14-16 Ekim 2014, pp.662-662
Ok H., Orman Ş., "Ağır Metal Toksitesinin Bitkilerde Neden Olduğu Stres ve Bitkilerin Metabolik Yanıtı", 6. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 3-7 Haziran 2013, cilt.1, no.1, ss.443-446
Sönmez N.K., Yetgin Uz B., Sönmez S., Orman Ş., Çıtak S., Kocabaş I., Kalkan H. , Üras D.S., Ok H., Özsayın Çıtak S., Yilmaz E., Kaplan M., "Spatial Variation Of Zn Content Of Citrus Orchards In Kumluca And Finike Regions", 8th International Soil Science Congress on Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management, TÜRKIYE, 15-17 Mayıs 2012, pp.266-271-
Orman Ş., Sönmez S., Kaplan M., "Evaluation Of Potassium Status Of Greenhouses In West Mediterranean Region-Turkey", International Symposium of Potash Soil Management and Potash Fertilizer Uses in West Asia and North Africa Region, TÜRKIYE, 22-25 Ekim 2010, pp.243-253-
Orman Ş., Sönmez S., Sönmez İ., Çıtak S., Kaplan M., "Monitoring Of Nitrate Concentration Of Well Waters In Kumluca District Of Antalya In Turkey", International Soil Science Congress on “Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality, SAMSUN, TÜRKIYE, 26-28 Mayıs 2010, pp.1118-1123
Orman Ş., Sönmez S., Sönmez İ., Çıtak S., Kaplan M., Yazar Y., "Antalya-Kumluca İlçesinde Domates Yetiştirilen Sera Topraklarının Yıllara Bağlı Olarak Tuz İçeriklerinin İncelenmesi", 4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 8-10 Ekim 2008, ss.650-656
Orman Ş., Kaplan M., "Effects of elemental sulphur and organic manure on sulphur, zinc, and total chlorophyll contents of tomato in a calcarous sandy loam soil", Zinc Crops 2007. Improving crop production and human health, İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2007, pp.---
Orman Ş., Kaplan M., "Some Investigations On Sulphur Mine Tailings In Keçiborlu Isparta/Turkey", International X. European Ecological Congress, İZMİR, TÜRKIYE, 8-13 Kasım 2005, pp.249-254
Orman Ş., Kaplan M., "Türkiye Kükürtlü Gübre Tüketiminin Değerlendirilmesi.", Türkiye 3. Ulusal Gübre Kongresi, Tarım-Sanayi-Çevre,, TOKAT, TÜRKIYE, 11-13 Ekim 2004, ss.95-102
Orman Ş., Kaplan M., Sönmez S., Bozkurt H.A., "Effect Of Elemental Sulphur On Microelement Nutrition Of Cucumber Grown In A Calcareous Soil", Proceedings of The International Soil Congress on “Natural Resource Management for Sustainable Development, ERZURUM, TÜRKIYE, 7-10 Haziran 2004, pp.42-48
Kaplan M., Sönmez S. , Orman Ş., "Sürdürülebilir tarım yaklaşımıyla Kumluca-Antalya seracılığının değerlendirilmesi ve çözüm önerileri", Sürdürülebilir Tarım ve Organik Ürünler Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 27-28 Haziran 2002, ss..-.
Orman Ş., Kaplan M., "Örtüaltı Tarımında Topraksız Kültür Ve Karadeniz Bölgesi Koşullarında Değerlendirilmesi", . Karadeniz Bölgesinde Tarımsal Üretim ve Pazarlama Sempozyumu, SAMSUN, TÜRKIYE, 15-16 Ekim 1999, ss.108-111
Kaplan M., Aksoy T., Tokmak S., Sönmez S., Orman Ş., "Batı Akdeniz Bölgesi Sera Domates Ve Hıyar Yetiştiriciliğinde Çinko Beslenme Durumunun İncelenmesi", I. Ulusal Çinko Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKİYE, 12-16 Mayıs 1997, ss.167-174-
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"KIŞLIK EKMEKLİK BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNDE MAGNEZYUM İLE BİYOZENGİNLEŞTİRME", BAP Y.Lisans, FYL-2018-4159, Yönetici, Devam Ediyor
"Farklı Organik Madde İçeriğine Sahip Topraklarda Yetiştirilen Silajlık Tritikalenin X TriticosecaleWittmack Besin Elementi Konsantrasyonu Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi", BAP Y.Lisans, FYL-2018-3657, Yönetici, Devam Ediyor
"Kadmiyum (Cd) Toksisitesine Maruz Kalmış Brachypodium distachyon Bitkilerinde Selenyumun (Se) Koruyucu Etkisinin Belirlenmesi ve Genetik Mekanizmasının Aydınlatılması", BAP Arastırma Projesi, FBA-2018-3532, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Stabilize Edilmiş ve Kurutulmuş Arıtma Çamurunun Rulo Çim Yetiştiriciliğinde Kullanımı", BAP Doktora, FDK-2017-2690, Yönetici, Devam Ediyor
"Silajlık Mısır Yetiştiriciliğinde Stabilize Edilmiş ve Kurutulmuş Arıtma Çamurunun Kullanımı", BAP Y.Lisans, FYL-2017-2688, Yönetici, Devam Ediyor
"Antalya-Boğaçayı'nda Kirlilik Düzeyi ve Su Kalitesinin Belirlenmesi", BAP Y.Lisans, FYL-2016-1796, Yönetici, 2017
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi, , Üye, 03.01.2018 - Devam Ediyor
Türkiye Toprak Bilimi Derneği, , Üye, 01.01.2004 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
International Landfill Workshop, İstanbul, Aralık 2017
Atık Yönetimi Sempozyumu, Antalya, Mart 2017
Katı Atık Yönetimi Çalıştayı, Konya, Ekim 2017
Antalya'nın Çevre Bileşenleri: Hava, Su, Toprak, Antalya, Nisan 2017
Türkiye'de Atık Su Yönetimi Çalıştayı, Antalya, Nisan 2017
Kumluca’da Seracılık Sempozyumu, Antalya, Nisan 2010
Bilimsel Hakemlikler
Göller Bölgesi Teknokent, Proje Hakemliği, Ocak 2018
Mediterranean Agricultural Sciences, Dergide Hakemlik, Ocak 2017
Süleyman Demirel Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2017
Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2017
Antalya Teknokent , Proje Hakemliği, Ocak 2016
GaziOsmanPaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2016
Antalya Teknokent, Proje Hakemliği, Ocak 2016
Tübitak, Proje Hakemliği, Ocak 2016
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı , Proje Hakemliği, Ocak 2015
Fresenius Environmental Bulletin, Dergide Hakemlik, Ocak 2013
Fresenius Environmental Bulletin , Dergide Hakemlik, Ocak 2013
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2009
Turkish Journal of Agriculture and Forestry, Dergide Hakemlik, Ocak 2009
Etkinlik Organizasyonu
9. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi-UKAY’2018, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2018
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
Atık Yönetimi Sempozyumu, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2017
Atık Yönetimi Sempozyumu , Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2017
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 64
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 0
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi