Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ada M., San B.T. , "Comparison of machine-learning techniques for landslide susceptibility mapping using two-level random sampling (2LRS) in Alakir catchment area, Antalya, Turkey", NATURAL HAZARDS, vol.90, no.1, pp.237-263, 2018 (Link)
Koç San D., Selim S., Aslan N., San B.T. , "Automatic citrus tree extraction from UAV images and digital surface models using circular Hough transform", COMPUTERS AND ELECTRONICS IN AGRICULTURE, vol.150, pp.289-301, 2018 (Link)
Aksoy E., San B.T. , "Geographical information systems (GIS) and Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) integration for sustainable landfill site selection considering dynamic data source", BULLETİN OF ENGİNEERİNG GEOLOGY AND THE ENVİRONMENT, vol.5, no.1, pp.1-13, 2017 (Link)
San B.T. , "An Evaluation Of Svm Using Polygon-Based Random Sampling In Landslide Susceptibility Mapping: The Candir Catchment Area (Western Antalya, Turkey)", INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED EARTH OBSERVATION AND GEOINFORMATION, vol.26, no.1, pp.399-412, 2014 (Link)
San B.T. , Koç San D., Bakis V., Eker Z., Helvaci M., "Multi-Criteria Decision Analysis integrated with GIS and remote sensing for astronomical observatory site selection in Antalya province, Turkey", ADVANCES IN SPACE RESEARCH, vol.52, no.1, pp.39-51, 2013 (Link)
Koç San D., San B.T. , Helvaci M., Eker Z., "Multi Criteria Decision Analysis integrated with GIS and remote sensing for astronomical observatory site selection in Antalya province Turkey", ADVANCES IN SPACE RESEARCH, vol.52, pp.39-51, 2013 (Link)
San B.T. , Nefeslioğlu H.A., Gökçeoğlu C., Duman T.Y., "An Assessment On The Use Of Terra Aster L3a Data In Landslide Susceptibility Mapping", INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED EARTH OBSERVATION AND GEOINFORMATION, vol.14, no.1, pp.40-60, 2012 (Link)
San B.T. , Süzen M.L., "Evaluation Of Cross-Track Illumination In Eo-1 Hyperion Imagery For Lithological Mapping", INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING, vol.32, no.22, pp.7873-7889, 2011 (Link)
San B.T. , Süzen M.L., "Digital Elevation Model (Dem) Generation And Accuracy Assessment From Aster Stereo Data", INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING, vol.26, no.22, pp.5013-5027, 2005 (Link)
San B.T. , Türker M., "Detection Of Collapsed Buildings Caused By The 1999 Izmit, Turkey Earthquake Through Digital Analysis Of Post-Event Aerial Photographs", INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING, vol.25, no.21, pp.4701-4714, 2004 (Link)
San B.T. , Türker M., "Spot Hrv Data Analysis For Detecting Earthquake-Induced Changes In Izmit, Turkey", INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING, vol.24, no.12, pp.2439-2450, 2003 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Günce H.B., San B.T. , "Measuring Earthquake-Induced Deformation in the South of Halabjah (Sarpol-e-Zahab) Using Sentinel-1 Data on November 12, 2017", Proceedings (MDPI), vol.2, no.346, pp.1-6, 2018 (Link)
San B.T. , Nefeslioğlu H.A., "Farklı Çevresel Etkilerin Yer Malzemesinin Spektral Yansımasına Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme", MTA Doğal Kaynaklar ve Ekonomi Bülteni, ss.38-41, 2011 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Özgün M.E. , San B.T. , "Mapping Evaporite Minerals Using Aster TIR Image in Beyazari, Ankara (Turkey)", 9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, ANTALYA, TÜRKIYE, 7-11 Mayıs 2018, vol.1, pp.241-242 (Link)
Günce H.B., San B.T. , "Measuring Earthquake Induced Deformation in South of Halabjah (Sarpol-e-Zahab) Using Sentinel1 Data on November 12, 2017", 2nd International Electronic Conference on Remote Sensing (ECRS2018), Basel, ISVIÇRE, 22 Mart - 5 Nisan 2018, vol.2, pp.1-6 (Link) (Abstract)
Manap H.S., San B.T. , "Machine Learning Classification Algorithms: Case Study of Western Antalya, Turkey", 9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, ANTALYA, TÜRKIYE, 7-11 Mayıs 2018, vol.1, no.1, pp.60-61 (Link)
Canbazoğlu E., Aksoy E., San B.T. , İpekçi Çetin E., "Katı Atık Depolama Alanı Seçiminde CBS Uygulamaları İçin Kriter Ağırlıklandırma Yazılımı", 18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu , TRABZON, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 2017, pp.207-207
Aksoy E., San B.T. , "Using MCDA and GIS for Landfill Site Selection: Central Districts of Antalya Province", XXIII ISPRS Congress, Prag, CEK CUM., 12-19 Temmuz 2016, vol.XLI-B2, no.1, pp.151-157 (Link)
Sümer E.Ö. , Koruyucu M. , Gürçay O.B., San B.T. , Ayday C. , Yaman N., et al., "Açık Kaynak Kodlu Yazılımların Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ve Uzaktan Algılama (UA) Uygulamalarında Jeoloji Mühendisliğine Sağlayacağı Katkılar", 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 11-15 Nisan 2016, cilt.1, ss.636-639 (Link)
San B.T. , Süzen M.L., "Spektral Karışım Analizlerinde Spektral Kütüphane Ve Xrd Verileri Kullanımı", 3. Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu (JEOUZAL 2014), ANTALYA, TÜRKIYE, 13-14 Mart 2014, cilt.1, ss.21-22 (Link)
San B.T. , Süzen M.L., "Multi-Level Image Processing Of Aster Data For Clay Mineral Mapping", European Clay Conference, Euroclay 2011, ANTALYA, TÜRKIYE, 26 Haziran - 1 Temmuz 2011, pp.150-150
San B.T. , Gürçay B., "Kızıl Ötesi Yansıma Ve Yayılım Verilerinin Litolojik Haritalamada Kullanımı", II. Ulusal Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu (JEOUZAL 2010), ANKARA, TÜRKIYE, 4-5 Kasım 2010, ss.5-6 (Link)
San B.T. , Süzen M.L., "Spektral Karışım Analizlerinde Ultra-Spektral Veri Ile Hiperspektral Veri Entegrasyonu", Prof. Dr. Ahmet Ayhan, Prof. Dr. Yüksel Aydın, ve Prof Dr. Sedat TEMUR anısına 35. Yıl Jeoloji Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2010, ss.156-157
San B.T. , Alkevli T., Öztan S.N., Özbilge T., "Yerbilimleri Ve Çevresel Çalışmalarda Yeni Bir Boyut: Worldview-2; Gökova Körfezi Tatli Su Boşalım Alanları Ve Kıyı Kirliliği Projesi Test Çalışması", II. Ulusal Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu (JEOUZAL 2010), ANKARA, TÜRKIYE, 4-5 Kasım 2010, ss.27-28 (Link)
San B.T. , Süzen M.L., "Evaluation Of Different Atmospheric Correction Algorithms For Eo-1 Hyperion Imagery", ISPRS Technical Commision VII Symposium , Kyoto, JAPONYA, 1-4 Ağustos 2010, vol.XXXVIII, no.Part 8, pp.392-397 (Link)
San B.T. , Nefeslioğlu H.A., Duman T.Y., Muraoka H., "Güneydoğu Marmara Bölgesi, 1:100.000 Ölçekli Heyelan Duyarlılık Haritaları", I.Ulusal Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu, SİVAS, TÜRKIYE, 22-23 Mayıs 2008, ss.15-16 (Link)
San B.T. , Süzen M.L., "Hyperion Görüntülerinde Ctic (Uçuş Yönüne Dik Aydınlanma Düzeltmesi) Tespit Edilmesi Ve Değerlendirmesi", I.Ulusal Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu, SİVAS, TÜRKIYE, 22-23 Mayıs 2008, ss.17-17
San B.T. , Gürler G. , "Türkiye Jeoloji Bilgi Bankası", TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri 2007, TRABZON, TÜRKIYE, 1-1 Ekim 2007, no.103, ss.1-9 (Link)
Gürler G., San B.T. , "Türkiye Jeoloji Bilgi Bankası", Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Trabzon, TÜRKIYE,
San B.T. , Süzen M.L., "Comparison Of Atmospheric Correction Techniques For Hyperion Data", ISPRS COMMISSION VII, WG2 & WG7, Conference on Information Extraction from SAR and Optical Data, with Emphasis on Developing Countries, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-4 Mayıs 2007, vol.1, pp.1-6
San B.T. , Nefeslioğlu H.A., Duman T.Y., Muraoka H., Araki T., "Uzaktan Algilama Verilerinin Heyelan Duyarlilik Haritalarinin Üretilmesindeki Kullanim Potansiyeli: Kelemen Ve Merer Havzalari", VI. Turkiye Kuvaterner Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-1 Ocak 2007, ss.1-1
San B.T. , "Hiperspektral Uyduların Yerbilimlerindeki Uygulamaları, Çağrılı Konuşmacı", 59. Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 20-24 Mart 2006, ss.441-442
San B.T. , Gürçay B., Sümer E.Ö., Pekesin B., Koruyucu M., "Pınarbaşı, Bünyan, Akkışla Bölgesinin Aster Uydu Verisi Yardımıyla Mineral Haritalaması", 30. Yıl Fikret Kutman Jeoloji Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, 20-23 Eylül 2006, ss.1-1
San B.T. , Nefeslioğlu H.A., Süzen M.L., "An Approach To Evaluate The Accuracy Of Satellite Derived Digital Elevation Models (Dem) For Environmental Geoscience", 59. Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 20-24 Mart 2006, ss.443-444
San B.T. , Nefeslioğlu H. , Muraoka H., Araki T., "Applying Data Mining Method For Detecting Landslide Susceptible Area By Using Aster (2)", The 40th Conference of the Remote Sensing Society of Japan, Chiba, JAPONYA, 18-19 Mayıs 2006, pp.169-170
Nefeslioğlu H.A., San B.T. , "Aster L3a Verisinin Heyelan Duyarlılık Haritası Üretiminde Kullanılması Kelemen Havzası", Mühendisliğinde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu, Denizli, TÜRKIYE, , ss.73-80
San B.T. , Nefeslioğlu H.A., Duman T.Y., "Aster L3a Verisinin Heyelan Duyarlılık Haritası Üretiminde Kullanılması: Kelemen Havzası", Jeoloji Mühendisliğinde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu, DENİZLİ, TÜRKIYE, 1-1 Mayıs 2006, ss.73-80
San B.T. , Süzen M.L., "Aster Verisinden Üretilen Sayısal Yükseklik Modellerinin Doğruluk Değerlendirmesi", 57. Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 11-17 Nisan 2005, ss.212-212
San B.T. , Sümer E.Ö., Gürçay B., Koruyucu M., "Aster Verisi Ile Alunit Ve Kaolen Minerallerinin Belirlenmesi", 57. Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 11-17 Nisan 2005, ss.206-206
San B.T. , Nefeslioğlu H.A., Muraoka H., Araki T., "Applying Data Mining Method For Detecting Landslide Susceptible Area By Using Aster", The 38th Conference of the Remote Sensing Society of Japan, Chiba, JAPONYA, 20-20 Mayıs 2005, pp.1-6
San B.T. , Sümer E.Ö., Gürçay B., "Aster Verisi Ile Alunit Ve Kaolen Minerallerinin Belirlenmesi", 57. Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 11-17 Nisan 2005, ss.206-206
San B.T. , Süzen M.L., "Aster Verisinden Üretilen Sayısal Yükseklik Modellerinin Doğruluk Değerlendirmesi", 57. Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 11-17 Nisan 2005, ss.206-206
Avcı K.M., Erkal T., San B.T. , "Practical Detection of Coastline Changes of Yeşilırmak Delta Using Remote Sensing and GIS Techniques, Northern Turkey", International Symposium on Earth System Sciences, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2004, vol.1, pp.363-370
San B.T. , "Practical Detection of Coastline Changes of Yeşilırmak Delta Using Remote Sensing and GIS Techniques Northern Turkey", Proceedings of International Symposium on Earth System Sciences, TÜRKIYE, , ss.363-370
San B.T. , Sümer E.Ö., Gürçay B., "Comparison Of Band Ratioing And Spectral Indices Methods For Detecting Alunite And Kaolinite Minerals Using Aster Data In Biga Region, Turkey", XXth ISPRS Congress, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-4 Temmuz 2004, vol.XXXV-A, no.Part B7, pp.77-82 (Link)
San B.T. , Türker M., "Earthquake Damage Assessment Of Buildings From Aerial Photographs", the 3rd International Symposium Remote Sensing of Urban Areas, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-4 Haziran 2002, vol.2, pp.633-640
San B.T. , Türker M., "Multi-Level Analysis Of Space And Aerial Images For Detecting Earthquake Induced Changes In Golcuk, Turkey", International Symposium on GIS, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2002, vol.1, pp.23-26
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Engin Ö S., San B.T. , Bora G., Avci K.M., Kayadibi Ö., "", MTA Özel Yayınlar Serisi 5, Ankara, 2006
Sümer E.Ö., San B.T. , Gürçay B., Avcı K.M., Dağliyar A., Teoman Ş., et al., "ASTER Uydu Verisi Uygulamaları; Türkiye'den Örnekler / Applications of ASTER Data; Examples From Turkey", Matus Basımevi, ANKARA, 2006 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi